Theo dõi performance hệ thống với NIXStats

NIXStats là một công cụ miễn phí mình đang sử dụng để theo dõi hoạt động của hệ thống VPS rất hiệu quả. Toàn bộ thông tin được hiển thị trên web, và đặc biệt realtime luôn. Tại thời điểm mình viết bài này, NIXStats đang trong quá trình BETA và thậm chí còn không […]

Xử lý lỗi “502 Bad Gateway” trên Nginx

Dạo gần đây có nhiều bạn thông báo hay bị lỗi 502 Bad Gateway khi sử dụng Nginx, mình đã tìm hiểu qua thông tin và có được một số giải pháp để xử lý vấn đề này như sau. – Mở file cấu hình Nginx: nano /etc/nginx/nginx.conf – Thêm đoạn cấu hình sau vào trong […]

Hướng dẫn xử lý lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22

Dạo gần đây, khi tạo mới VPS ở Vultr hay DigitalOcean mình thường gặp lỗi [Errno 14] PYCURL ERROR 22 khi sử dụng lệnh yum. Nội dụng có thể như sau: [root@hocvps.com ~]# yum -y install wget Loaded plugins: fastestmirror Setting up Install Process Determining fastest mirrors epel/metalink | 4.0 kB 00:00 * base: www.ftp.ne.jp * […]