Công cụ hỗ trợ tạo Crontab giao diện trực quan từ HocVPS.

Một số lệnh thường chạy crontab:

– Chạy file .PHP trên server

/usr/bin/php /home/domain.com/public_html/cron.php

– Chạy file .PHP remote

curl -s "http://domain.com/cron.php"

Tham số -s: silent, chạy ngầm không output.

– Chạy bash script

sh /etc/backup.sh

1. Nhập câu lệnh

2. Chọn thời gian chạy

PhútGiờNgày trong thángThángNgày trong tuần


Lựa chọn nhiều giá trị bằng cách giữ phím Ctrl hoặc Shift.

3. Kết quả Crontab