Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho VPS

Bên cạnh các panel quản lý VPS hiện nay như Sentora còn có Vesta Control Panel mình thấy khá nổi tiếng, nhiều người sử dụng và nhất là cài đặt đơn giản. Bạn có thể cài đặt Vesta CP trên các OS như: CentOS 5,6,7 hay Debian 7,8,9 và Ubuntu 12.04 – 18.04. Khi dùng Vesta CP, bạn sẽ […]

Đường dẫn cấu hình các ứng dụng khi cài Vesta

Ngay sau khi cài đặt Vesta CP là bạn đã có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên, để VPS hoạt động ổn định và tối ưu hơn, các bạn có thể chỉnh lại thông số mặc định của Vesta với các file cấu hình bên dưới: Đường dẫn file cấu hình và log trên RHEL và CentOS […]