[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Thông thường, khi mình muốn di chuyển hoặc sao lưu một website sử dụng WordPress thì sẽ sử dụng plugin Duplicator. Tuy nhiên, có một số trường hợp server bị lỗi, website không truy cập trực tiếp được hoặc bạn muốn sao lưu lại cả một loạt site đang hoạt động trên server thì sao? […]

Script tự động tải và cài đặt WordPress trên VPS

Công việc test và thử nghiệm VPS yêu cầu mình thường xuyên phải cài đặt mã nguồn WordPress. Tuy nhiên qui trình cứ lặp đi lặp lại khá buồn tẻ nên mình đã tìm cách tạo ra 1 script tự động cài đặt giúp tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Nếu các bạn muốn sử dụng […]

[Video] Cài đặt WordPress trên VPS Digital Ocean

Digital Ocean hiện đang là một trong số những nhà cung cấp VPS lớn nhất trên thế giới. Với những người dùng sử dụng WordPress, Digital Ocean có cung cấp một Application Image có tên WordPress on Ubuntu giúp bạn có thể cài đặt VPS chạy WordPress nhanh chóng chỉ sau vài phút cài đặt. […]

Cài đặt WordPress trên CentOS 6

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP. Các bước cài đặt WordPress trên CentOS Tải WordPress Đến folder chứa nội dung website (nếu dùng HocVPS Script thì là /home/domain.com/public_html/) cd /usr/share/nginx/html/ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz Giải nén tar -xzvf latest.tar.gz Tạo WordPress MySQL Database và User Xem hướng dẫn thao tác […]

Sửa lỗi không cài đặt được plugin/theme WordPress

Trong quá trình sử dụng WordPress trên VPS, có thể các bạn sẽ gặp những lỗi liên quan đến đọc/ghi dữ liệu khi cài đặt plugin/theme như ví dụ bên dưới: To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember […]

Cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP. Các bước cài đặt WordPress Tải WordPress Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website) cd /var/www/ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz Giải nén tar -xzvf latest.tar.gz Tạo WordPress MySQL Database và User Xem hướng dẫn thao tác database bằng dòng lệnh. Ví […]