HocVPS Script update phiên bản hỗ trợ trên Ubuntu

Sau một thời gian tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng, đội ngũ kĩ thuật đã update phiên bản của hocvps script nhằm mục đích hỗ trợ cho các máy chủ sử dụng OS là Ubuntu18.04 , Ubuntu20.04 . Phiên bản update cho Ubuntu hỗ trợ đầy đủ các tính năng như trên Centos, Ngoài […]

Microsoft cập nhật bản vá khẩn cấp cho Windows

Microsoft vừa tung ra bản vá khẩn cấp cho Windows server 2012 R2 và Windows 8.1, Windows RT 8.1. Bản vá này tung ra để vá các lỗ hổng liên quan tới 2 lỗ hổng CVE-2020-1530 và CVE-2020-1537. Cả 2 lỗ hổng đều liên quan đến dịch vụ truy cập từ xa (RAS – Remote […]

Changelog – HocVPS Script v2.0.3

Thông tin các phiên bản HocVPS Script. HocVPS Script v2.0.3 – 6 September, 2017 Fix lỗi Nginx block thư mục /.well-known/, cần dùng khi cài đặt SSL. Bỏ cấu hình disable function ở www.conf, để lại cấu hình duy nhất trong file /etc/php.d/00-hocvps-custom.ini. HocVPS Script v2.0.2 – 19 June, 2017 Thay đổi cấu trúc file cấu hình PHP-FPM […]

Chia Sẻ Coupon đổi tên thành Canh Me

Kể từ tháng 6/2016, blog Chia Sẻ Coupon chính thức đổi tên thành Canh Me. Thương hiệu cũ Chia Sẻ Coupon theo thời gian dần bộc lộ một số khuyết điểm. Do đó, mình quyết định liều lĩnh thay đổi thương hiệu mới sang Canh Me, chọn một tên miền ngắn gọn hơn, dễ làm thương […]