Kể từ tháng 6/2016, blog Chia Sẻ Coupon chính thức đổi tên thành Canh Me.

canh me

Thương hiệu cũ Chia Sẻ Coupon theo thời gian dần bộc lộ một số khuyết điểm. Do đó, mình quyết định liều lĩnh thay đổi thương hiệu mới sang Canh Me, chọn một tên miền ngắn gọn hơn, dễ làm thương hiệu hơn, viral marketing tốt hơn.

Từ giờ các bạn hãy sử dụng tên miền Canhme.com thay cho Chiasecoupon.com nhé.

Xem toàn bộ nội dung thông báo trên website Canh Me. Mình đăng lại thông tin này để bạn đọc Học VPS nắm được.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

11 Comments