Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free), đó là sao lưu lên Cloud với Rclone. Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự […]

[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ VPS

Hôm trước mình có chia sẻ một script giúp tự động backup toàn bộ website WordPress hoạt động trên server cài đặt HocVPS Script. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bash script khác tốt hơn, backup toàn bộ VPS kèm theo hướng dẫn tạo cronjob tự động chạy hàng ngày luôn. Đoạn […]

[HocVPS Script Plugin] – Tự động sao lưu toàn bộ website WordPress

Thông thường, khi mình muốn di chuyển hoặc sao lưu một website sử dụng WordPress thì sẽ sử dụng plugin Duplicator. Tuy nhiên, có một số trường hợp server bị lỗi, website không truy cập trực tiếp được hoặc bạn muốn sao lưu lại cả một loạt site đang hoạt động trên server thì sao? […]

Tự động cài đặt IPSec/L2TP VPN

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt OpenVPN Server lúc trước, hôm này mình cũng sẽ giới thiệu cách tự động cài đặt IPSec/L2TP VPN rất nhanh chóng trên Debian Wheezy, CentOS/RHEL sử dụng bash script l2tp-install. Cài đặt IPSec/L2TP VPN – Clone Git git clone https://gist.github.com/77810e0af65594a2a26e.git cd 77810e0af65594a2a26e Nếu báo lỗi thì bạn cần cài đặt thêm […]