Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free), đó là sao lưu lên Cloud với Rclone.

backup-server-google-drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế giới), an toàn dữ liệu (không lo ngại các vấn đề phần cứng, network) và nhất là hầu hết đều Free. Mình đặc biệt thích những thứ Free!

Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud thông dụng như:

 • Google Drive
 • Amazon S3
 • Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore
 • Dropbox
 • Google Cloud Storage
 • Amazon Cloud Drive
 • Microsoft One Drive
 • Hubic
 • Backblaze B2
 • Yandex Disk

Giờ thay vì backup đưa lên VPS khác để lưu trữ, mình chuyển sang sử dụng Google Drive, dung lượng miễn phí 15GB, mua thêm cũng khá rẻ, chỉ 45k/tháng là được 100GB rồi. Bạn nào có tài khoản Google Apps miễn phí nữa thì càng tuyệt vời.

Trong bài viết này sẽ có 2 phần chính, 1 là cài đặt Rclone trên VPS, 2 là sử dụng Rclone để upload file nén backup lên Google Drive. Với những cloud service khác các bạn làm tương tự.

Việc tạo file backup toàn bộ dữ liệu VPS mình đã hướng dẫn chi tiết trong bài viết Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS, bài viết này sẽ chỉ tập trung vào việc cài đặt tự động upload file nén lên Google Drive. Xem thêm hướng dẫn sử dụng Rclone với Google Drive và các dịch vụ cloud khác tại đây.

Kịch bản tự động backup như sau:

 • Sao lưu toàn bộ database MySQL ra file .SQL, mỗi database một file
 • Sao lưu toàn bộ code trong thư mục /home/domain.com/public_html/
 • Sao lưu toàn bộ cấu hình Nginx trong thư mục /etc/nginx/conf.d/
 • Nén tất cả dữ liệu vào file .ZIP
 • Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng
 • Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Google Drive nếu quá 2 tuần

Giờ bắt đầu vào việc nhé.

I. Hướng dẫn cài đặt Rclone

1. Cài đặt Rclone

Rclone là một chương trình dòng lệnh nên mình sẽ down file xuống rồi di chuyển file chạy đến thư mục /usr/sbin/ của VPS để sử dụng sau này.

– Cài đặt với phiên bản hệ điều hành Linux 64bit

# cd /root/
# wget http://downloads.rclone.org/rclone-v1.35-linux-amd64.zip
# unzip rclone-v1.35-linux-amd64.zip
# \cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
# rm -rf rclone-*

– Cài đặt với phiên bản hệ điều hành Linux 32bit

# cd /root/
# wget http://downloads.rclone.org/rclone-v1.35-linux-386.zip
# unzip rclone-v1.35-linux-386.zip
# \cp rclone-v*-linux-386/rclone /usr/sbin/
# rm -rf rclone-*

Link download trực tiếp ở đây.

Giờ bạn có thể sử dụng lệnh rclone để xem thêm thông tin sử dụng.

2. Một số câu lệnh thông dụng

Các câu lệnh sử dụng Rclone thường có dạng như sau:

rclone command <parameters> <parameters...>

Trong đó command là câu lệnh, parameters là các tham số.

Một số lệnh thông dụng khi dùng Rclone:

 • rclone config – Cấu hình kết nối đến dịch vụ cloud.
 • rclone copy – Copy files từ server đến cloud, skip nếu đã tồn tại dữ liệu.
 • rclone sync – Synchronize giữa server và cloud, chỉ update dữ liệu trên cloud mà thôi.
 • rclone move – Move files từ server lên cloud.
 • rclone delete – Xóa dữ liệu của folder.
 • rclone purge – Xóa dữ liệu của folder và toàn bộ nội dung bên trong.
 • rclone mkdir – Tạo folder.
 • rclone rmdir – Xóa folder trống tại đường dẫn.
 • rclone rmdirs – Xóa toàn bộ folder trống tại đường dẫn.
 • rclone check – Kiểm tra dữ liệu server và cloud có đồng bộ hay không.
 • rclone ls – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm size và path.
 • rclone lsd – Liệt kê toàn bộ thư mục.
 • rclone lsl – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm modification time, size và path.
 • rclone size – Trả về kích thước thư mục.

Thông tin chi tiết từng lệnh bạn xem thêm ở đây.

II. Backup VPS lên Google Drive với Rclone

1. Tạo kết nối với Google Drive

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình kết nối Rclone với Google Drive, việc này chỉ phải làm 1 lần duy nhất.

Kết nối SSH với VPS rồi chạy lệnh:

rclone config

Bạn sẽ nhận được thông báo: No remotes found - make a new one, nhập n rồi nhấn Enter để tạo kết nối mới.

Ở dòng name bạn nhập remote để đặt tên cho kết nối, bạn có thể chọn tên nào cũng được.

Một danh sách các dịch vụ cloud xuất hiện, hãy chọn số 7, Google Drive rồi nhấn Enter.

Ở 2 dòng tiếp theo client_idclient_secret, bạn hãy để trống nhấn Enter.

Khi được hỏi Use auto config? hãy nhập n rồi nhấn Enter. Ngay lập tức, Rclone sẽ đưa ra một đường link, bạn có thể click thẳng vào đó hoặc copy rồi paste vào trình duyệt.

tao-ket-noi-google-drive-2

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

cap-quyen-cho-rclone-truy-cap-google-drive

Nhấn nút Allow để đồng ý, sau đó bạn sẽ nhận được đoạn mã verification code như hình dưới:

ma-verification-code

Quay trở lại cửa sổ SSH, copy rồi paste code này vào dòng Enter verification code> rồi nhấn Enter.

Rclone cần xác nhận thông tin một lần nữa, bạn nhấn y để đồng ý rồi nhấn q để thoát khỏi giao diện cấu hình kết nối.

Toàn bộ quá trình cài đặt sẽ tương tự như sau:

No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> remote
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Amazon Drive
 \ "amazon cloud drive"
 2 / Amazon S3 (also Dreamhost, Ceph, Minio)
 \ "s3"
 3 / Backblaze B2
 \ "b2"
 4 / Dropbox
 \ "dropbox"
 5 / Encrypt/Decrypt a remote
 \ "crypt"
 6 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
 \ "google cloud storage"
 7 / Google Drive
 \ "drive"
 8 / Hubic
 \ "hubic"
 9 / Local Disk
 \ "local"
10 / Microsoft OneDrive
 \ "onedrive"
11 / Openstack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
 \ "swift"
12 / Yandex Disk
 \ "yandex"
Storage> 7
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> x/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
--------------------
[remote]
client_id =
client_secret =
token = {"access_token":"xxxx.xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","expiry":"2016-09-12T00:12:53.66619724-04:00"}
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name Type
==== ====
remote drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/s/q> q

Đoạn nào bôi đỏ là cần nhập input

Vậy là xong, giờ bạn có thể test thử kết nối với lệnh: rclone lsd remote:

Nếu không có vấn đề gì sẽ có output tương tự như bên dưới:

test-thu-rclone

Tài khoản Google Drive này của mình mới tạo, chưa upload gì lên, chỉ có file mặc định Getting started.

2. Script backup toàn bộ VPS và upload lên Google Drive

Trong bài Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS mình đã chia sẻ script tự động backup VPS, tuy nhiên trong bài này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, để script tự động upload lên Google sau khi tạo xong file nén.

Script này mình viết theo cấu trúc folder trên server do HocVPS Script quản lý. Với những server khác, các bạn cần điều chỉnh lại một chút thì mới hoạt động được.

– Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

nano /root/backup.sh

– Copy toàn bộ nội dung script bên dưới rồi paste vào:

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Google Drive

#!/bin/bash

. /etc/hocvps/scripts.conf

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="root"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD --databases $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."
Update 19/1/2017:

– Update link Rclone v1.3 lên v1.35 và bổ sung thêm lệnh rmdirs để xóa toàn bộ folder trống. Ban đầu script dùng lệnh delete chỉ xóa file mà không xóa thư mục.

– Để update bạn hãy chạy lại phần Cài đặt Rclone và sửa lại file /root/backup.sh

Update 1/2/2017:

– Bổ sung thêm câu lệnh remove toàn bộ dữ liệu trên server sau khi upload xong: rm -rf $BACKUP_DIR

Lưu ý:

  • Script trên sẽ back up toàn bộ database, mỗi database nén thành một file .gz, lưu trong thư mục mysql
  • Mỗi thư mục chứa website được nén lại thành 1 file .zip
  • Toàn bộ cấu hình Nginx của các website được lưu trong thư mục nginx
  • SERVER_NAME mặc định là HOCVPS_BACKUP, nếu muốn thay đổi folder trên Drive bạn hãy thay đổi tham số này
  • Nếu muốn điều chỉnh thời gian xóa file backup, bạn chỉnh thông số ở dòng deletermdirs. Cụ thể, chuyển 2w thành 5d (5 days) hoặc 30d (30 days) tùy theo nhu cầu.
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week

– Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát.

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh

– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh /root/backup.sh

Thử kiểm tra trên Google Drive xem có thư mục mới với dữ liệu backup chưa nhé, hoặc test với lệnh rclone lsd remote:

3. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng.

EDITOR=nano crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát

Vậy là xong, cứ 2h sáng hàng ngày script sẽ tự động chạy, backup toàn bộ dữ liệu của VPS rồi upload lên Google Drive. Đồng thời, dữ liệu backup trên VPS sẽ được xóa luôn sau khi upload xong.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng cronjob.

III. Tải file backup từ Google Drive xuống VPS

Cách đơn giản nhất để bạn khôi phục lại dữ liệu đó là tải file backup từ Google Drive xuống máy tính, rồi tùy theo nhu cầu mà up trở lại lên VPS.

Tuy nhiên, nếu muốn tải trực tiếp file backup về VPS, bạn có thể sử dụng luôn Rclone với câu lệnh copy.

Ví dụ tham khảo:

rclone copy "remote:/HOCVPS_BACKUP/2017-11-01" /root/

Lệnh trên sẽ copy folder 2017-11-01 trong thư mục HOCVPS_BACKUP trên Google Drive về thư mục /root/ của VPS. Tốc độ upload và download từ Google Drive đều rất nhanh.

IV. Tổng kết

Công việc backup VPS/Server là việc vô cùng quan trọng, mình đã từng mất toàn bộ dữ liệu không khôi phục được do ấn nhầm Rebuild và chủ quan không backup. Hi vọng với bài hướng dẫn chi tiết này, các bạn sẽ có thêm phương pháp mới tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Giờ đến lượt các bạn làm theo đó, cần hỗ trợ gì thêm hoặc góp ý gì cứ comment bên dưới nhé.

269 Comments

 1. đạotrần 1 comment

  Hi bạn,
  Mình đặt vấn đề thế này
  1. sau khi nén dữ liệu thành file zip và đưuọc up lên drive thì ngay lập tức file zip đó trên server sẽ bị xóa
  2. cứ mỗi ngày trêm drive lại co 1 file mới được up lên thì mình chỉ muốn giữ lại 7 file được úp lên gần đây nhất. file thứ 8 up lên sẽ ngay lập tức xóa file thứ 1, file thứ 9 úp lên sẽ xóa file thứ 2 như vậy trên rive của mình luôn duy trì việc giữ lại có 7 file gần nhất mà thôi.
  Như vậy, bạn chỉ mình hướng giải quyết được ko

  Thanks,

  1. Việt Phương Moderator

   1. Phần “Starting Uploading Backup”, bạn thiết lập zip $BACKUP_DIR rồi câu lệnh sau là move như trong script.
   Phần “Clean up” rm -rf $BACKUP_DIR của script đã đảm bảo xóa backup folder trên server rồi.
   2. Bạn sửa thời gian trong script 2w thành 8d. Do mỗi ngày đều backup 1 file nên việc xóa file cũ hơn 8 ngày là đáp ứng yêu cầu

 2. Văn Phong 1 comment

  Admin, giúp mình với!!
  Mình muốn backup tất cả TRỪ 1 website thì mình nên chỉnh file backup lại thế nào nhỉ. Vì có 1 website database khoảng 1gb dữ liệu khoảng 20 GB. backup thường không ổn định lắm, hay bị lỗi down server. !!
  Cám ơn rất nhiều. @@

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn sửa các phần sau trong script backup:
   _Backup Database: databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql|tên_database_loại_trừ)"`
   -Backup Website: zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* -x /home/website_của_bạn/\*

  1. Việt Phương Moderator

   Directory not found. Bạn chưa kết nối được với GDrive rồi. Bạn chạy lại # rclone config để edit lại remote vừa tạo nhé

   1. sinhle 47 comment

    Sau ki chạy lệnh /root/backup.sh
    Thì mình chạy tiếp lệnh rclone lsd remote:
    Và kết quả trả về là : -1 2017-03-03 04:53:23 -1 HOCVPS_BACKUP
    ( thiếu mất mấy dòng không giống demo của admin ở trên)
    Mình lên GDriver thì có file backup web trên đó luôn.
    Như vậy là thành công rồi phải không bạn?
    Cảm ơn.

 3. Lemon 18 comment

  Em có 2 trường hợp muốn hỏi? (em dùng VPSSIM)

  TH1: Em dùng vpssim đã có chức năng auto backup all data + mysql hết rồi, và nó sẽ lưu data+mysql trong thư mục như này: /home/vpssim.demo/private_html/backup

  ==> Có cách nào để tạo script tự động upload 1 folder backup kia lên GoogleDrive k?

  TH2: (Nếu TH1 không được) Em k dùng chức năng auto backup của VPSSIM mà sẽ sử dụng script auto backup all VPS này của anh, thì phải chĩnh sữa những phần nào để phù hợp có thể áp dụng với cấu trúc VPSSIM.

  Mong A hoặc mọi người ai biết hướng dẫn giúp với ạ!

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn chỉ cần tạo crontab cho mỗi công đoạn upload thôi. Mình không rõ lắm file backup được tạo ra cấu trúc như thế nào. Về ý tưởng, bạn chỉ cần chạy lệnh
   #rclone move file/directory "remote:thư mục trên drive" là sẽ move thư mục backup từ VPS lên Drive
   2. Bạn cần chỉ đúng các thông số sau:
   _Xóa dòng thứ 2 . /etc/hocvps/scripts.conf
   _Điền đúng pass user root của MySQL, đoạn MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
   _Back up data: đường dẫn thư mục web, ở VPSSIM cũng là /home/... nên vẫn thế.
   _Back up Nginx Conf: chỉ đúng đường dẫn thư mục lưu Nginx conf, ở VPSSIM cũng là /etc/nginx/conf.d/ nên vẫn thế

   1. Lemon 18 comment

    Hi bạn,

    Cấu trúc file backup thì đã đc nén .zip & .gz hết rồi, và nó đc lưu toàn bộ ở bên trong Folder Backup đó ok rồi, nên k cần qtam cái đó nữa.

    Mình chỉ cần là làm sao để auto upload (copy) 1 folder Backup đó lên Drive thôi (mình backup nhiều VPS khác nữa nên muốn đổi tên folder Backup ==> IP VPS cho dễ nhận biết ở trên Drive).

    Mình có ý tưởng như vầy:

    Sau khi cài Rclone, thì mình tạo script (code như ở dưới) để nó tự copy folder Backup lên Drive và lưu ở folder tên IPVPS rồi tạo cron cho nó auto chạy vào lúc 2h sáng và tự xóa sau 2w. K biết code ở dưới có đúng k nhỉ. Mong bạn hướng dẫn!

    #!/bin/bash

    /usr/sbin/rclone copy /home/vpssim.demo/private_html/backup “remote: 123.321.321.321”
    # Clean up

    /usr/sbin/rclone -q –min-age 2w delete “remote:123.321.321.321” #Remove all backups older than 2 week
    /usr/sbin/rclone -q –min-age 2w rmdirs “remote:123.321.321.321” #Remove all empty folders older than 2 week

    1. Việt Phương Moderator

     OK. Bạn để /home/vpssim.demo/private_html/backup/. Code backup có tự xóa file ở server không bạn? Script sẽ copy lặp cả file của ngày hôm trước đó

     1. Lemon 18 comment

      k biết lỗi gì mà lúc đầu mình test theo lệnh này rclone copy /home/vpssim.demo/private_html/backup “remote: 123.321.321.321” thì ok hết. Mà xóa data backup đi, chạy lại thì nó k hoạt động nữa… (trên SSH thì vẫn báo transfered file ok, mà trên Drive nó k có data nữa).

      Nên mình chuyển sang dùng Script trên ok rồi 🙂 Cảm ơn bạn Phương nhiều nhé!

     2. Duong Le 3 comment

      Lemon mình nghĩ là do /usr/sbin/rclone copy /home/vpssim.demo/private_html/backup “remote: 123.321.321.321” lần 1 nó thành công lần 2 trùng thư mục nên nó dừng đấy . bạn thử như thế này thử xem !

      # HocVPS Script Plugin – Backup Server and Upload to Google Drive

      #!/bin/bash

      SERVER_NAME=tên muốn tạo trong driver
      BACKUP_DIR=/home/vpssim.demo/private_html/backup
      TIMESTAMP=$(date +”%F”)
      /usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR “remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP” >> /var/log/rclone.log 2>&1
      # Clean up
      rm -rf $BACKUP_DIR
      /usr/sbin/rclone -q –min-age 2w delete “remote:$SERVER_NAME” #Remove all backups older than 2 week
      /usr/sbin/rclone -q –min-age 2w rmdirs “remote:$SERVER_NAME” #Remove all empty folders older than 2 week

 4. lê minh duong 3 comment

  Chào luân! mình có dùng cách này nhưng file mysql không định dạng file kiểu gì hết . nó chỉ là tên database.gz trong database.gz có tên file nhưng không định dạng SQL. cái này có phải do lỗi VPS mình k bạn

  1. Lê Minh Dương 3 comment

   mình có thử đổi qua .sql phpadmin import vào thành công nhưng vẫn k ra bảng. mình sài vpssim.

    1. Việt Phương Moderator

     Mình test hê thống HocVPS import thẳng file gz qua PhpMyAdmin vẫn được mà. Không biết hệ thống VPSSIM cấu hình khác đoạn nào không. Bạn kiểm tra lại xem
     Không cần giải nén gì cả vì PhpMyadmin chấp nhận tất
     File may be compressed (gzip, bzip2) or uncompressed.

   1. Việt Phương Moderator

    Mình test hê thống HocVPS import thẳng file gz qua PhpMyAdmin vẫn được mà. Không biết hệ thống VPSSIM cấu hình khác đoạn nào không. Bạn kiểm tra lại xem
    Không cần giải nén gì cả vì PhpMyadmin chấp nhận tất
    File may be compressed (gzip, bzip2) or uncompressed.

 5. Đức nghĩa 5 comment

  Sao của mình chạy backup DB nó hỏi password là sao vậy A, và pass ở đây là pass của root hay pass của DB ạ, nếu nhiều user thì nhập thế nào dc ạ.

  Demo : http://prntscr.com/ejryyw

  1. Việt Phương Moderator

   Hệ thống bạn có phải HocVPS không? Nếu không thì bạn phải điền trước pass vào trong script.
   Pass đây là user root của MySQL, có quyền truy cập toàn bộ các Database

   1. đức nghĩa 5 comment

    ah, của mình dùng bên khác, mình đã xử được rồi, nhưng dùng acc da_admin và pass của nó, Bạn có guide nào tạo 1 acc khác chỉ có mỗi quyền backup ko, vì mình cũng đang nghiên cứu vps nên cái biết cái không…
    Cám ơn bạn

 6. thịnh 2 comment

  Cho mình hỏi mình cài đặt xong cấu hình rclone config và sau đó chạy lệnh kết nối với google drive : rclone lsd remote:
  thì không thấy thông báo kết nối với drive.
  cho mình xin ý kiến tks nhìu.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chạy lệnh # rclone lsd remote:? Nó sẽ liệt kê các thư mục của kết nối remote Bạn kiểm tra đúng kết nối chứ?
   rclone config xem có liệt kê kết nối đó không?

   1. thinh 2 comment

    mình muốn backup folder /home/ntbao/www/
    thì e điền đoạn cript này đúng chưa vậy

    # Loop through /home directory
    for D in /home/*; do
    if [ -d “${D}” ]; then #If a directory
    domain=${D##*/} # Domain name
    echo “- “$domain;
    zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/ntbao/www/* -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
    fi
    done
    echo “Finished”;
    echo ”;

  1. Việt Phương Moderator

   Mục Backup Website, bạn chỉnh sửa cho đúng đường dẫn thư mục của site bạn.
   Còn nếu thư mục Zimbra của bạn chỉ là thư mục bình thường, không thay đổi hàng ngày thì bạn có thể chạy lệnh rclone copy thư_mục_trong_vps remote:thư_mục_trong_drive để copy từ VPS lên Driver

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *