Trước đây mình vẫn dùng VPS để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync. Tuy nhiên, hiện giờ đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free), đó là sao lưu lên Cloud với Rclone.

backup-server-google-drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế giới), an toàn dữ liệu (không lo ngại các vấn đề phần cứng, network) và nhất là hầu hết đều Free. Mình đặc biệt thích những thứ Free!

Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud thông dụng như:

 • Google Drive
 • Amazon S3
 • Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore
 • Dropbox
 • Google Cloud Storage
 • Amazon Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Hubic
 • Backblaze B2
 • Yandex Disk
 • SFTP
 • The local filesystem

Xem thêm test tốc độ upload Rclone.

Giờ thay vì backup đưa lên VPS khác để lưu trữ, mình chuyển sang sử dụng Google Drive, dung lượng miễn phí 15GB, mua thêm cũng khá rẻ, chỉ 45k/tháng là được 100GB rồi. Bạn nào có tài khoản Google Apps miễn phí nữa thì càng tuyệt vời.

Trong bài viết này sẽ có 2 phần chính, 1 là cài đặt Rclone trên VPS, 2 là sử dụng Rclone để upload backup lên Google Drive. Với những cloud service khác các bạn làm tương tự.

Việc tạo file backup toàn bộ dữ liệu VPS mình đã hướng dẫn chi tiết trong bài viết Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS, bài viết này sẽ chỉ tập trung vào việc cài đặt tự động upload file nén lên Google Drive. Xem thêm hướng dẫn sử dụng Rclone với Google Drive và các dịch vụ cloud khác tại Rclone Docs.

Kịch bản tự động backup như sau:

 • Sao lưu toàn bộ database MySQL, mỗi database một file .gz
 • Sao lưu toàn bộ code trong thư mục /home/domain.com/public_html/
 • Sao lưu toàn bộ cấu hình Nginx trong thư mục /etc/nginx/conf.d/
 • Tổng hợp tất cả dữ liệu vào 1 folder
 • Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng
 • Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Cloud nếu quá 2 tuần

Giờ bắt đầu vào việc nhé.

I. Hướng dẫn cài đặt Rclone

1. Cài đặt Rclone

Rclone là một chương trình dòng lệnh nên mình sẽ down xuống rồi di chuyển file chạy đến thư mục /usr/sbin/ của VPS để sử dụng sau này.

Chú ý : Nếu bạn đã cài đặt phiên bản cũ, cũng chỉ cần chạy chuỗi lệnh dưới để update. Tham khảo Changelog các phiên bản.

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 64bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-amd64.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

– Cài đặt với phiên bản v1.42 hệ điều hành Linux 32bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/v1.42/rclone-v1.42-linux-386.zip
unzip rclone-v*.zip
\cp rclone-v*-linux-386/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

Link download trực tiếp các phiên bản Rclone.

Giờ bạn có thể sử dụng lệnh rclone để xem thêm thông tin sử dụng.

2. Một số câu lệnh thông dụng

Các câu lệnh sử dụng Rclone thường có dạng như sau:

rclone command <parameters> <parameters...>

Trong đó command là câu lệnh, parameters là các tham số.

Một số lệnh thông dụng khi dùng Rclone:

 • rclone config – Cấu hình kết nối đến dịch vụ cloud.
 • rclone copy – Copy files từ server đến cloud, skip nếu đã tồn tại dữ liệu.
 • rclone sync – Synchronize giữa server và cloud, chỉ update dữ liệu trên cloud mà thôi.
 • rclone move – Move files từ server lên cloud.
 • rclone delete – Xóa dữ liệu của folder.
 • rclone purge – Xóa dữ liệu của folder và toàn bộ nội dung bên trong.
 • rclone mkdir – Tạo folder.
 • rclone rmdir – Xóa folder trống tại đường dẫn.
 • rclone rmdirs – Xóa toàn bộ folder trống tại đường dẫn.
 • rclone check – Kiểm tra dữ liệu server và cloud có đồng bộ hay không.
 • rclone ls – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm size và path.
 • rclone lsd – Liệt kê toàn bộ thư mục.
 • rclone lsl – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm modification time, size và path.
 • rclone size – Trả về kích thước thư mục.

Thông tin chi tiết từng lệnh bạn xem thêm ở đây.

II. Backup VPS lên Cloud với Rclone

1. Tạo kết nối với Google Drive

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình kết nối Rclone với Google Drive, việc này chỉ phải làm 1 lần duy nhất. Kết nối được tạo tên remote

Kết nối SSH với VPS rồi chạy lệnh:

# rclone config

Bạn sẽ nhận được thông báo: No remotes found - make a new one, nhập n rồi nhấn Enter để tạo kết nối mới.

Ở dòng name bạn nhập remote để đặt tên cho kết nối, bạn có thể chọn tên nào cũng được.

Một danh sách các dịch vụ cloud xuất hiện, hãy chọn số 11, Google Drive rồi nhấn Enter.

Ở 2 dòng tiếp theo Client IDClient Secret bạn hãy để trống nhấn Enter.

Mục Scope that rclone should use when requesting access from drive chọn 1 – drive

Tiếp theo, để trống với ID of the root folderService Account Credentials JSON file path

Khi được hỏi Use auto config? hãy nhập n rồi nhấn Enter. Ngay lập tức, Rclone sẽ đưa ra một đường link, bạn có thể click thẳng vào đó hoặc copy rồi paste vào trình duyệt.

tao-ket-noi-google-drive-2

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

cap-quyen-cho-rclone-truy-cap-google-drive

Nhấn nút Allow để đồng ý, sau đó bạn sẽ nhận được đoạn mã verification code như hình dưới:

ma-verification-code

Quay trở lại cửa sổ SSH, copy rồi paste code này vào dòng Enter verification code> rồi nhấn Enter.

Chọn n tức no đối với Configure this as a team drive?

Rclone cần xác nhận thông tin một lần nữa, bạn nhấn y để đồng ý rồi nhấn q để thoát khỏi giao diện cấu hình kết nối.

Toàn bộ quá trình cài đặt sẽ tương tự như sau (bôi đỏ là cần nhập input):

# rclone config
No remotes found - make a new one
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> n
name> remote
Type of storage to configure.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Alias for a existing remote
  \ "alias"
 2 / Amazon Drive
  \ "amazon cloud drive"
 3 / Amazon S3 Compliant Storage Providers (AWS, Ceph, Dreamhost, IBM COS, Minio)
  \ "s3"
 4 / Backblaze B2
  \ "b2"
 5 / Box
  \ "box"
 6 / Cache a remote
  \ "cache"
 7 / Dropbox
  \ "dropbox"
 8 / Encrypt/Decrypt a remote
  \ "crypt"
 9 / FTP Connection
  \ "ftp"
10 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
  \ "google cloud storage"
11 / Google Drive
  \ "drive"
12 / Hubic
  \ "hubic"
13 / Local Disk
  \ "local"
14 / Mega
  \ "mega"
15 / Microsoft Azure Blob Storage
  \ "azureblob"
16 / Microsoft OneDrive
  \ "onedrive"
17 / OpenDrive
  \ "opendrive"
18 / Openstack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
  \ "swift"
19 / Pcloud
  \ "pcloud"
20 / QingCloud Object Storage
  \ "qingstor"
21 / SSH/SFTP Connection
  \ "sftp"
22 / Webdav
  \ "webdav"
23 / Yandex Disk
  \ "yandex"
24 / http Connection
  \ "http"
Storage> 11
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope> 1
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offlinexxxx
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/AABw8gMKPxxxxxxxxxx
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No
y/n> n
--------------------
[remote]
type = drive
client_id =
client_secret =
scope = drive
root_folder_id =
service_account_file =
token = {"access_token":"xxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/xxx","expiry":"2018-05-16T10:55:03.488381196+07:00"}
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name         Type
====         ====
remote        drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q

Vậy là xong, giờ bạn có thể test với lệnh liệt kê thư mục trong kết nối remote:

# rclone lsd remote:

2. Tạo kết nối với Amazon Drive/One Drive/Yandex

Hiện nay, bên cạnh GG Drive, các Cloud khác cũng dần trở nên phổ biến và có nhiều ưu đãi cho người dùng. Việc tạo kết nối tới Amazon Drive/OneDrive/Yandex tương tự GG Drive, chỉ khác biệt bước lấy access_token.
Lưu ý: Đối với OneDrive cần chọn đúng loại tài khoản cá nhân Personal/doanh nghiệp Bussiness.

Việc xác thực được thực hiện qua remote machine có trình duyệt (ví dụ máy tính của bạn) với lệnh rclone authorize "tên_cloud".

Ví dụ cụ thể OneDrive, đến bước xác thực:

Microsoft App Client Id - leave blank normally.
client_id>
Microsoft App Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Remote config
Choose OneDrive account type?
 * Say b for a OneDrive business account
 * Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine
y) Yes
n) No
y/n> n
For this to work, you will need rclone available on a machine that has a web browser available.
Execute the following on your machine:
    rclone authorize "onedrive"

Chạy lệnh rclone authorize "onedrive" tại máy đang sử dụng để lấy access_token.

 1. Tải Rclone về máy cá nhân (bản cho Windows/OSX) tại Rclone Downloads. Cụ thể, WindowsAMD64 – 64 Bit được rclone-v1.42-windows-amd64. Bên trong có file rclone.exe để chạy trên cửa sổ lệnh. Ví dụ đường dẫn file D:\Rclone/rclone.exe
 2.  Mở ứng dụng CMD của Windows (Run – CMD) rồi chạy lệnh trên với đường dẫn file. Ví dụ, D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"
 3. Browser bật ra yêu cầu bạn đăng nhập để xác thực. Thành công sẽ hiện thông báo Success. Go back to rclone to continue trên trình duyệt. Quay lại ứng dụng CMD bạn copy access_token để xác thực bên VPS.
C:\Users\HocVPS>D:\Rclone\rclone.exe authorize "onedrive"

Choose OneDrive account type?
* Say b for a OneDrive business account
* Say p for a personal OneDrive account
b) Business
p) Personal
b/p> p
If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth
Log in and authorize rclone for access
Waiting for code...
Got code
Paste the following into your remote machine --->
{"access_token":"EwD4Aq1DBAAUcSSzoTJJxxx","expiry":"2018-05-16T11:43:25.3184173+07:00""}
<---End paste

Chú ý,  access_token là một chuỗi kí tự liền mạch nên khi copy từ CMD bạn paste qua trình chỉnh sửa như EmEditor hay Notepad++ để loại bỏ hoàn toàn các kí tự thừa gây cách dòng.

3. Script backup toàn bộ VPS và upload lên Cloud

Trong bài Hướng dẫn tự động sao lưu toàn bộ VPS mình đã chia sẻ script tự động backup VPS, tuy nhiên trong bài này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, để script tự động upload lên Cloud sau khi tạo xong file nén.

– Script hoạt động với Rclone phiên bản 1.35 trở lên.
– Kết nối Rclone với Cloud tên remote, nếu bạn sử dụng kết nối khác thì thay đổi tên trong script
– Nếu bạn sử dụng hệ quản trị khác HocVPS thì sử dụng script 2 và sửa thông tin đăng nhập MySQL, đường dẫn thư mục source code và thư mục Nginx Conf

Script này mình viết theo cấu trúc folder trên server do HocVPS Script quản lý.

– Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

nano /root/backup.sh

– Copy toàn bộ nội dung script bên dưới rồi paste vào (áp dụng với HocVPS Script 2.0 trở lên)

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud

#!/bin/bash

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."

# HocVPS Script Plugin - Backup Server and Upload to Cloud
# Version: 1.1
#!/bin/bash

. /etc/hocvps/scripts.conf

SERVER_NAME=HOCVPS_BACKUP

TIMESTAMP=$(date +"%F")
BACKUP_DIR="/root/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="root"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=$mariadbpass
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
# Loop through /home directory
for D in /home/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /home/$domain/public_html/ -q -x /home/$domain/public_html/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Nginx Configuration";
cp -r /etc/nginx/conf.d/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

size=$(du -sh $BACKUP_DIR | awk '{ print $1}')

echo "Starting Uploading Backup";
/usr/sbin/rclone move $BACKUP_DIR "remote:$SERVER_NAME/$TIMESTAMP" >> /var/log/rclone.log 2>&1
# Clean up
rm -rf $BACKUP_DIR
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w delete "remote:$SERVER_NAME" #Remove all backups older than 2 week
/usr/sbin/rclone -q --min-age 2w rmdirs "remote:$SERVER_NAME" #Remove all empty folders older than 2 week
/usr/sbin/rclone cleanup "remote:" #Cleanup Trash
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."


Lưu ý:

 • Script trên sẽ back up toàn bộ database, mỗi database nén thành một file .gz, lưu trong thư mục mysql
 • Mỗi thư mục chứa website được nén lại thành 1 file .zip
 • Toàn bộ cấu hình Nginx của các website được lưu trong thư mục nginx
 • SERVER_NAME mặc định là HOCVPS_BACKUP, nếu muốn thay đổi folder trên Cloud bạn hãy thay đổi tham số này.
 • Muốn điều chỉnh thời gian xóa file backup, bạn sửa thông số ở dòng deletermdirs. Hiện tại, tự động xóa file/folder cũ hơn 2 tuần.

– Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát.

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh

– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh:

/root/backup.sh

Thử kiểm tra trên Cloud xem có thư mục mới với dữ liệu backup chưa nhé, hoặc test với lệnh:

rclone lsl remote:HOCVPS_BACKUP

Nếu không có vấn đề gì sẽ thấy kết quả trả về có một thư mục là ngày hiện tại, bên trong có chứa file nén website (.zip), cấu hình Nginx (.conf) và database (.gz).

4. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng.

EDITOR=nano crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Nhấn Ctrl+O, Enter để lưu và Ctrl+X để thoát

Vậy là xong, cứ 2h sáng hàng ngày script sẽ tự động chạy, backup toàn bộ dữ liệu của VPS rồi upload lên Cloud. Đồng thời, dữ liệu backup trên VPS sẽ được xóa luôn sau khi upload xong.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng cronjob.

III. Tải file backup từ Cloud xuống VPS

Cách đơn giản nhất để bạn khôi phục lại dữ liệu đó là tải file backup từ Cloud xuống máy tính, rồi tùy theo nhu cầu mà up trở lại lên VPS. Tuy nhiên, nếu muốn tải trực tiếp file backup về VPS, bạn có thể sử dụng luôn Rclone với câu lệnh copy.

Ví dụ tham khảo:

rclone copy "remote:/HOCVPS_BACKUP/2017-11-01" /root/

Lệnh trên sẽ copy folder 2017-11-01 trong thư mục HOCVPS_BACKUP trên Cloud về thư mục /root/ của VPS. Tốc độ upload và download từ Cloud đều rất nhanh.
Sau khi copy dữ liệu backup về VPS, bạn tiến hành giải nén file zip, copy thư mục web và nginx về đúng vị trí đồng thời tiến hành import database.

IV. Tổng kết

Công việc backup VPS/Server là việc vô cùng quan trọng, mình đã từng mất toàn bộ dữ liệu không khôi phục được do ấn nhầm Rebuild và chủ quan không backup. Hi vọng với bài hướng dẫn chi tiết này, các bạn sẽ có thêm phương pháp mới tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Giờ đến lượt các bạn làm theo đó, cần hỗ trợ gì thêm hoặc góp ý gì cứ comment bên dưới nhé.

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

744 Comments

 1. Quan 9 comment

  mình làm theo và bị lỗi này: Failed to save new token in config file
  đã thử nhiều lân mà vẫn bị. Trên vps khác thì ko sao. Vậy phải làm sao ạ

    1. Việt Phương Moderator

     copy toàn bộ log quá trình thực hiện của bạn qua mình xem cho

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn thử view thư mục, upload/download qua kết nối remote đã thiết lập coi. Đồng thời bạn xem file /root/.config/rclone/rclone.conf có nội dung không

     2. Việt Phương Moderator

      Trong bài viết đó bạn. Liệt kê thư mục, copy thư mục rclone lsd và rclone copy
      Còn xem nội dung file thì cat /root/.config/rclone/rclone.conf

     3. Quan 9 comment

      cảm ơn bạn, mình biết chổ sai rồi. Do mình làm sai bươc “Script backup toàn bộ VPS và upload lên Cloud”.

 2. Huy 3 comment

  Cho mình hỏi sử dụng cái này không thể backup website phải wordpress được ạ.? Sử dụng cứ báo lỗi còn website wordpress thì bình thường

  1. Việt Phương Moderator

   Thông báo lỗi gì vậy bạn. Đây là backup thư mục nên website nào cũng backup đc. Script sẽ backup thư mục /home/domain/public_html thôi, đâu quan tâm nội dung bên trong là gì

 3. NAM 21 comment

  admin ơi cho mình hỏi ngu câu này xíu ? mình tạo thêm gói VPS mới trên Vultr để test

  Ở trên admin có nói là: “Sau khi copy dữ liệu backup về VPS, bạn tiến hành giải nén file zip, copy thư mục web và nginx về đúng vị trí đồng thời tiến hành import database.”

  Mình down tất cả từ google driver về sau đó up lên VPS mới thì mình chỉ cần up “code thư mục web” và “import database” là web chạy okie rồi ! mình check kiểm tra không thiếu thứ gì ?
  Vậy có cần up file nginx vào đè lên cái file đang có sẵn ở /etc/nginx/conf.d nữa không admin ???

  Mình rất băn khoăn mong admin giải đáp ? admin có thể cho mình biết thêm file nginx chắc năng cụ thể là làm gì không ? Cảm ơn admin !

  1. Việt Phương Moderator

   File Nginx Conf dùng để cấu hình riêng cho domain của webserver Nginx. Bạn copy đè nếu cấu hình cũ bạn cần dùng
   Vì vốn dĩ khi tạo website bằng HocVPS thì đã tự động tạo Nginx Conf của website đó rồi

   1. NAM 21 comment

    Cảm ơn admin ! cho mình hỏi thêm xíu !

    Mình hiểu là cài HocVPS stript là cài MariaDB. Vậy có cách nào chuyển đổi file database từ MariaDB –> về mySQL không admin ???

    Tức là mình muốn thử test lấy dữ liệu từ Cloud về up lên sharehost chạy apache – control panel mà mình up thì tất nhiên là file SQL nó ko tương thích !

    1. Việt Phương Moderator

     MariaDB là một nhánh của MySQL( một trong những CSDL phổ biến trên thế giới ), là máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp các chức năng thay thế cho MySQL. Nên bạn dùng được tương thích ok nhé

    2. NAM 21 comment

     Mình mới đọc tài liệu thấy MariaDB và MySQL khá tương thích với nhau và chính mình cũng import database từ sharehost cũ lên VPS mới cài hocVPS cũng thấy không bị lỗi gì cả !

     Mà sao giờ mình chuyển ngược lại bị lỗi vậy admin ? Hình ảnh lỗi: http://i.imgur.com/mpfHN7D.png

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn import trên user gốc ban đầu nhé chứ k import vào database khác. Nếu bạn import vào 1 database thì phải là database cùng tên với database ban đầu

     2. NAM 21 comment

      admin có thể nói rõ hơn được ko ạ ? Sorry mình vẫn chưa hiểu lắm ‘:(

      Vì khi tạo user mới với database mới thì ko thể lấy tên giống như trong file wp-config.php được vì cái gói hosting khi mình mua như bên A2hosting chẳng hạn thì cái tên mình lấy ban đầu nó sẽ lấy những kí tự đầu tiên để mặc định là “tiền tố” luôn.
      Mình chỉ có thể thêm vào đằng sau “tiền tố” thôi chứ ko chỉnh sửa tên user theo ý muốn được !
      Hình ảnh: http://i.imgur.com/53wIhTI.png

     3. Việt Phương Moderator

      Tức có thể trong thiết lập database chỉ cho import database cùng tên. Ví dụ database bạn tên A, backup lại thì sau này restore chỉ đc restore vào database tên A, không thể restore vào database tên khác
      Nên thường lúc restore bằng PHPMyADmin bạn không chọn cụ thể 1 database nào cả mà ấn thẳng vào import luôn
      Quá trình import database không cần quan tâm user, do database A chúng ta có thể phân cho user A/B/C/D quản lý đều được

 4. Nam 21 comment

  Mình có 2 câu hỏi mong muốn admin giải đáp với :
  — “Thử kiểm tra trên Cloud xem có thư mục mới với dữ liệu backup chưa nhé” : Mình vào phần filemanager và kiểm tra chỉ thấy code ở phần public_html còn không thấy file backup hay root gì ở đâu cả ! Nhưng đến hôm sau mình check trên google driver thì đã backup ngon lành ! Vậy admin có thể nói rõ cho mình hiểu là file backup là file ẩn chỉ dùng lệnh mới thấy phải không ?
  — Mình muốn làm thủ công đưa dữ liệu từ google driver lên một host hoặc VPS khác admin có thể chỉ chi tiết giúp mình được ko ? hoặc admin có link bài viết nào chi tiết cho mình xin với ?
  p/s: Do mình trước đây sài apache nên khi backup dữ liệu chỉ là file dữ liệu web và file sql ko có file nginx ! giờ mình mới cài và sử dụng HOCVPS Script ạ !

  Cảm ơn admin !

  1. Việt Phương Moderator

   1. Cloud là GG Driver nhé bạn. Script move backup nên sẽ không còn trên VPS
   2. Bạn cài Rclone lên VPS mới để copy từ Cloud về hoặc tải backup lên bằng sFTP/FTP.

 5. Nam 21 comment

  admin cho mình hỏi nhiều VPS backup về cùng một tài khoản google driver được ko nhỉ ?

  1. Việt Phương Moderator

   Được bạn nhé. Bạn để auto backup khác giờ ra. VPS này 2h thì VPs kia 4h chẳng hạn

 6. Tan Hoang 38 comment

  cài Crontab là cài cái nào vậy bạn, mình chưa hiểu, còn mình cài ý như hướng dẫn trên và nó cũng đã kết nối ok với drive của mình rồi, mình xem trong root/backup nó cũng tự động tạo backup lúc 2h sáng như theo hướng dẫn bài tạo backup tự động rồi. vấn đề là không thấy có bản backup được lưu trên drive thôi. bạn xem kết nối như này là ok rồi đúng không? https://www.flickr.com/gp/124129762@N08/2PSAgc

  1. Việt Phương Moderator

   Chưa rồi. Bạn backup thủ công ra kết quả gì
   Và bạn đã thực hiện phần 4. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày chưa?

   1. Tan Hoang 38 comment

    Mình tạo tự động backup hàng ngày rồi mà, trong thư mục root/backup của mình đã có file zip backup hàng ngày rồi, vấn đề mình đã kết nối rclone với google drive nhưng nó vẫn không tự động copy từ mục backup lên Drive.

   2. Tan Hoang 38 comment

    Mình thử chạy backup thủ công thấy ok rồi bạn à, kiểm tra trên drive đã có file backup giờ chỉ đợi xem nó có backup như theo lịch đã đặt lúc 2h sáng hay không thôi, cảm ơn bạn nhé.

 7. Tan Hoang 38 comment

  Mình kết nối hết như hướng dẫn rồi sao ko thấy nó tự động backup lên Drive nhỉ?

 8. Nguyễn Công 14 comment

  0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

  A cho e hỏi nếu e muốn để nó 7 ngày mới backup 1 lần thì như nào ạ.

  1. Việt Phương Moderator

   0 2 * * 1 /root/backup.sh > /dev/null 2>&1 Backup vào 2h00 thứ Hai hàng tuần

   1. Nguyễn Công 14 comment

    Mấy cái * kia là ứng với những thông số nào vậy a. cảm ơn anh đã hỗ trợ e

  1. Việt Phương Moderator

   Không truy cập được tài khoản root vào MySQL. Bạn đổi pass tk root gần đây à? Bạn thử dùng HocVPS menu xem có tạo được database không

     1. SvenSeaGal 36 comment

      hôm trước bạn chỉ mình cập nhật lại pass ở /etc/hocvps/scripts.conf
      xong tạo được databases rồi mà giờ nó ko backup được mysql

 9. Tung 43 comment

  Khi em thực hiện lệnh move thì thấy file không bị xoá tại VPS và trên Hubic không thấy file nào cả:
  /usr/sbin/rclone move /home/backup/ “remote:/Backup/” >> /var/log/rclone.log 2>&1

  Em xem log thì thấy như sau
  2017/06/22 15:47:51 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:47:52 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:47:53 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:47:53 Failed to copy: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:48:40 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:48:41 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax
  2017/06/22 15:48:42 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: Bad Header ‘X-Container-Bytes-Used’: ”: strconv.ParseInt: parsing “”: invalid syntax

  Mong bác chỉ giúp

 10. Tung 43 comment

  Bác Luân cho em hỏi chút
  Em thực hiện với HubiC nhưng khi gõ lệnh: rclone lsd remote:

  Thì ra như sau

  5835555412 0001-01-01 00:00:00 3691 default
  2823588386 0001-01-01 00:00:00 32 default_segments

  Thông báo vậy có bị lỗi gì không bác

 11. Nguyen Hieu 2 comment

  Loay hoay mãi mới được. tất cả là tại lúc đặt tên của kết nối không như hướng dẫn là “remote”
  Đâm ra lúc chạy lệnh toàn bị lỗi không upload được.

  Ad nên chú thích về đoạn Bash backup.sh là thay ‘remote’ bằng tên đặt cho kết nối ấy.

  1. Việt Phương Moderator

   Mình có lưu ý mà 🙂
   Script hoạt động với Rclone phiên bản 1.35 trở lên. Kết nối Rclone với Cloud tên remote.

 12. Vi Nguyen 13 comment

  admin cho hỏi
  mình đã backup thành công, đã thấy file trên GDrive nhưng không thấy trong /root/backup.
  vậy nó nằm ở đâu ta?

  1. Việt Phương Moderator

   Script dùng câu lệnh move nhé bạn, nên file không còn trong /root/backup đâu

 13. Bạc Đỏ 62 comment

  File nén website tạo thành nhiều cấp thư mục quá. Mình chỉ muốn tạo 1 cấp thư mục, rồi bên trong chứa các file của website luôn thì có được ko nhỉ

  1. Việt Phương Moderator

   Không được bạn à. Cấu trúc gốc của HocVPS cũng là trong thư mục web là public_html sau đó mới là data web.

 14. DO DINH TUAN 56 comment

  Xin chào Admin! Mình xin có chút góp ý kiến này. Đó là mong admin giành chút thời gian rảnh viết một bài hứng dẫn chi tiết cho anh/em newbie cách tải các site đã backup xuống và chuyển sang 1 vps mới. Rất nhiều website của mình đã cài và sử dụng hocvps và cũng backup site lên GG drive..và sắp tới mình có nhu cầu muốn chuyển sang 1 vps mới hoàn toàn mà đang băn khoăn vốn kiến thức di chuyển vps sao cho an toàn nhất! Mong admin sớm có phản hồi.Thanks all!

  1. Luân Trần Admin

   Hi, mình có phần III. Tải file backup từ Google Drive xuống VPS rồi, bạn có thể dùng để down toàn bộ dữ liệu xuống VPS, sau đó unzip, import db để cài đặt website.

   1. DO DINH TUAN 56 comment

    bạn hướng dẫn giúp mình khâu “unzip, import db để cài đặt website.” giúp mình với mình ko biết nhiều về ssh lắm. 🙂

     1. DO DINH TUAN 56 comment

      Mình dùng PHPMyAdmin và filemanager úp lên trực tiếp được không bạn. vì các site của mình dung lượng cũng ko nhiều 🙂

     2. Việt Phương Moderator

      PHPMyadmin cho database thì ok chứ Filemanager cho cả data site thì không nên. Bạn down trực tiếp từ drive về VPS cho đỡ mất công cũng như thất thoát dữ liệu do quá trình tải

 15. Tung 43 comment

  May quá cảm ơn bác đã hồi âm
  Tuy nhiên khi em làm theo bác chỉ thì vẫn không được ạ
  Hiện ra thông báo sau

  NOTICE: Config file “/root/.config/rclone/rclone.conf” not found – using defaults
  If your browser doesn’t open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth
  Log in and authorize rclone for access
  Waiting for code…

  Mong bác giúp đỡ

 16. NguyenTung 43 comment

  Bác Luân cho em hỏi với
  Khi em chọn Yandex 13
  Nếu chon N thì không ra link xác thực gì cả
  Nếu chọn Y thì nó ra như thế này

  If your browser doesn’t open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth
  Log in and authorize rclone for access
  Waiting for code…

  Mong bác giúp đỡ

  1. Việt Phương Moderator

   Yandex bạn xác thực giống cách của OneDrive nhé, chạy lệnh rclone authorize "yandex" trên máy bạn

   1. Tung 43 comment

    Em làm xong các bước nhưng đến khi chạy lệnh

    rclone lsd remote:

    Thì bị như thế này ạ

    Failed to create file system for “remote:”: didn’t find section in config file

    Mong bác chỉ giúp