Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Apache xuất hiện từ năm 2006 và hiện đang là webserver được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, tiếp theo đó là vị trí số #2 thuộc về Nginx. Mỗi webserver có ưu điểm riêng, Apache với khả năng xử lý mạnh mẽ còn Nginx có tốc độ vượt trội, đặc biệt với những file tĩnh. Mặc dù hiện tại […]

Add thêm website trên VPS Apache CentOS

Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên webserver Apache. Giới thiệu Virtual Hosts Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau.  Các bước add thêm […]

Thủ thuật tối ưu LAMP server

Tương tự như LEMP server, khi cài đặt xong LAMP các bạn nên thực hiện tối ưu server bằng các thủ thuật sau. Tận dụng browser caching Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Expires headers vào file .htaccess để tận dụng browser caching. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa HTTP request đến […]

Kích hoạt thư viện hỗ trợ hình ảnh GD trên CentOS

GD là thư viện hỗ trợ xử lý hình ảnh trong PHP, mặc định sẽ không được cài đặt khi bạn cài PHP. Để có thể sử dụng thư viện này, bạn hãy thực hiện các bước sau trên cửa sổ Terminal CentOS Cài đặt GD yum install gd gd-devel php-gd Khởi động lại Apache […]

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: https://hocvps.com/huong-dan-kich-hoat-apache-mod_rewrite.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau: Cài đặt module Apache mod_rewrite Mở file cấu hình Apache nano /etc/httpd/conf/httpd.conf Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”> […]