Changelog – HocVPS Script v1.8 – Nâng cấp quản trị Server tốt hơn

Thông tin các phiên bản HocVPS Script. 1.8 – 13 February, 2017 Tính năng mới: hỗ trợ cài đặt PHP 7.1 Sửa lỗi: tool File Manager, Server Info đã tương thích với PHP 7.1. Cảm ơn Nhan Le đã support. Nâng cấp: HocVPS Script Admin cho phép thay đổi mật khẩu tài khoản admin của phpMyAdmin không cần nhập mật […]

Chia Sẻ Coupon đổi tên thành Canh Me

Kể từ tháng 6/2016, blog Chia Sẻ Coupon chính thức đổi tên thành Canh Me. Thương hiệu cũ Chia Sẻ Coupon theo thời gian dần bộc lộ một số khuyết điểm. Do đó, mình quyết định liều lĩnh thay đổi thương hiệu mới sang Canh Me, chọn một tên miền ngắn gọn hơn, dễ làm thương […]