Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP.

wordpress-on-ubuntu

Các bước cài đặt WordPress

Tải WordPress

Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website)

cd /var/www/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo WordPress MySQL Database và User

Xem hướng dẫn thao tác database bằng dòng lệnh. Ví dụ mình tạo database wordpress, user wordpressuser với password password để sử dụng.

Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php

cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php

Chỉnh sửa file

sudo nano ./wordpress/wp-config.php

Điền thông tin database, user, password vào

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và thoát.

Copy tất cả file trong folder wordpress ra ngoài folder www

sudo rsync -avP ./wordpress/ .

Thay đổi ownership folder chứa WordPress

sudo chown www-data:www-data * -R 
sudo usermod -a -G www-data wordpress

Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php rồi đó.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

33 Comments

 1. hoàng 2 comment

  dùng ubuntu cao hơn 12.04 có được không vậy bạn. Ví dụ như ubuntu 14.04 hoặc 16.04.

 2. Tuấn Anh 24 comment

  Cậu cho hỏi cách tắt Restricted Area ở vultr centos 6 x64 đc ko?

  Thanks!

 3. Long Tu 5 comment

  Gặp lỗi như dưới đây là nguyên nhân gì vậy Luân?

  Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

  1. Luân Trần Admin

   Có thể do server đang cài thiếu MySQL hoặc service đó đang không hoạt động. Bạn cài server theo hướng dẫn nào vậy?

 4. CongTuKiemThe 2 comment

  cho em hỏi bỏ chức năng authentication Required khi vào wp-admin a nhé

 5. tùng nguyễn 2 comment

  Hiện tại mình mới chuyển host ở godaddy sang digitalocean và theme của wordpress mình bị lỗi trong admin phần widget. Còn bên ngoài thì ok. Trên localhost cũng lỗi y chang v. Còn trên host godaddy cũ thì k bị. Mình cài = ubuntu 14 wordpress

  1. Luân Trần Admin

   Bạn hãy dùng plugin Duplicator khi muốn move hosting, nó sẽ tự động update đường dẫn -> ko bị lỗi nữa

 6. Thành 1 comment

  Cho mình hỏi sao mình cài đặt wordpress trên ubuntu xong nhưng khách truy cập lại bị yêu cầu xác thực giống admin nhỉ, làm sao để tắt cái đó ạ ?

 7. lienminh 3 comment

  Cho mình hỏi là sau khi cài đặt xong thì làm sao tạo được domain và user để đăng nhập FTP được?

  Thanks bạn

  Đường dẫn mình bị up vào dây mới chạy: /usr/share/nginx/html/

 8. Nam 14 comment

  1. mình thực hiện câu lệnh sudo usermod -a -G www-data wordpress thì nó bảo user ‘wordpress’ does not exist, mình đổi wordpress thành username và databasename của mình nó cũng báo thế là sao?

  2. trong file wp-config.php có phải thay đổi localhost thành tên website mình không?

  1. Luân Trần Admin

   1. Đây là username và pass của VPS, không liên quan gì đển VPS. Mà sao bạn phải chạy lệnh trên vậy?
   2. Giữ nguyên.

     1. Tus 3 comment

      vì là vps free nên nó ra đi rồi ạ
      Digital Ocean lâu có khuyến mãi quá 🙁

 9. Hoàng Long 1 comment

  Em cài xong website rồi nhưng khi cài đặt theme hoặc plugin thì gặp lỗi
  To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

  1. Đạt 2 comment

   Bạn có thể thử cách này nè, mình đã làm được theo cách này:

   – Đầu tiên bạn vào edit file wp-config.php bằng cách thêm dòng sau vào cuối trang:

   define(‘FS_METHOD’,’direct’);

   – Sau đó bạn Chmod thư mục chứa wordpress thành 777, khi nào bạn cài plugin xog thì chmod lại thành 755:

   chmod -R 777 /home/nginx/domains/domain.com/public/

   Bạn thay thế cái “/home/nginx/domains/domain.com/public/” thành đường dẫn vào thư mục chứa wordpress của bạn nhé.

   1. Luan Tran Admin

    Ngoài ra, các bạn thử làm theo bước cuối cùng trong bài viết, đoạn Thay đổi ownership folder chứa WordPress xem sao.