Sau khi kết nối vào VPS bạn sẽ cần chỉnh sửa nội dung các file cấu hình. Có rất nhiều text editor của Linux hỗ trợ bạn làm việc này như vi, emacs… tuy nhiên cá nhân mình lại thích nano vì nó dễ sử dụng, thao tác.

Nếu như bạn chưa cài đặt ứng dụng nano thì sử dụng lệnh sau:

– CentOS:

yum install nano

– Ubuntu:

apt-get install nano

Để sử dụng bạn cần gõ vào lệnh:

nano file_name

Trong đó file_name là tên file hoặc đường dẫn đến file.

Màn hình chính Nano:

Nano Editor

Ở dưới cùng bạn sẽ thấy các phím tắt sử dụng khi thao tác với nano:

  • Ký hiệu ^ thay cho phím Ctrl
  • Ctrl+O: lưu file
  • Ctrl+X: thoát khỏi editor (có thể cần ấn thêm Y/N)
  • Ctrl+W: search

Chúc bạn thao tác quen thuộc với Nano.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 Comments

  1. Tommy Nguyen 29 comment

    Dùng chương trình gì để có màn hình đen và chữ xanh như Luân khi kết nối SSH vậy ?