Hiển thị số dòng ở vi / vim có thể sẽ rất cần thiết khi debug code hoặc debug lỗi, hoặc sẽ giúp bạn dễ dàng tìm đến dòng cần thiết.

Tiếp theo bài viết hướng dẫn sử dụng text editor vi trong Linux cơ bản, bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn tiện ích khác của vi. Thực ra thì không mấy khi chúng ta cần thiết phải hiển thị dòng trong vi text editor. Tuy nhiên nếu những lúc cần thiết viết 1 shellscript hay debug lỗi,…. thì line number của vi editor lại khá cần thiết.

Số dòng trong vi sẽ hiển thị kiểu như hình bên dưới

so-dong-trong-vi-linux

Số thứ tự của dòng sẽ nằm bên trái của cửa sổ. Để hiển thị bạn dùng lệnh

:set number

hoặc

:set nu

Lưu ý là các command cần thực hiện ở chế độ command mode nhé (bấm phím Esc)

Để bỏ số dòng đi và quay về như ban đầu bạn dùng lệnh

:set nu!

Nếu bạn muốn mỗi lần bạn mở bất kỳ một file nào bằng vi đều sẽ hiển thị số dòng thì hãy làm như bước sau:

Mở file ~/.vimrc

vi ~/.vimrc

Chèn dòng

set number

Giờ thì Save và Thoát

Mách nhỏ: Nếu bạn muốn khi mở file, con trỏ tự động nhảy đến dòng nào đó thì dùng lệnh

vi +số-dòng /đường-dẫn

ví dụ

vi +30 /etc/vz/vz.conf

so-dong-trong-vi-linux-2

Như bạn thấy con trỏ tự động nhảy đến dòng 30 sau khi mở file

Nguồn: Thủ thuật Việt Nam

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.