phpMyAdmin là một phần mềm mã nguồn mở phổ biến trên nền web để quản lý MySQL.

Trước khi tiến hành cài đặt phpMyAdmin bạn cần cài đặt trước LAMP hoặc LEMP server trên Ubuntu.

Chúng ta có 2 cách để cài đặt phpMyAdmin là cài đặt thông qua package và chạy phpMyAdmin như một php script thông thường. Cách thứ 1 thì đơn giản hơn, trong khi cách thứ 2 thì tiết kiệm tài nguyên và bảo mật hơn rất nhiều.

1. Cài đặt phpMyAdmin package

Chạy lệnh sau

sudo apt-get install phpmyadmin

Trong quá trình cài đặt bạn cần lưu ý:

 1. Chọn Apache2 server
 2. Chọn Yes khi được hỏi Configure the database for phpmyadmin with dbconfig-common
 3. Nhập MySQL password khi được hỏi
 4. Nhập password để truy cập phpMyAdmin

Sau khi cài xong, thêm phpmyadmin vào cấu hình cài đặt Apache

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Thêm dòng sau vào cuối

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Khởi động lại apache

sudo service apache2 restart

Giờ bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua link http://yourip/phpmyadmin rồi đó.

2. Cài đặt phpMyAdmin script

Cách này mình thường dùng vì 2 lí do:

 1. Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ -> tiết kiệm tài nguyên server
 2. Có thể tùy biến đường dẫn phpmyadmin -> bảo mật hơn

Đầu tiên bạn cần chọn phiên bản muốn cài trong trang chủ phpMyAdmin

Copy đường dẫn trực tiếp với file extension là .tar.gz, ví dụ bản 4.4.14 là https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Vào thư mục www chứa nội dung website, chạy lệnh sau

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf phpMyAdmin-4.4.14-all-languages.tar.gz

Xong bạn sẽ có folder phpMyAdmin-4.4.14-all-languages, để sử dụng bạn truy cập vào link http://ip/phpMyAdmin-4.4.14-all-languages. Tất nhiên bạn có thể đổi tên thành bất cứ cái nào bạn muốn để sử dụng và bảo mật hơn.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

12 Comments

 1. Tuấn 38 comment

  Em có cài ubuntu trên con vps mua của PA nhưng hiện tại truy cập vào phpmyadmin cứ bị lỗi #1040 – Too many connections không thể làm gì được… rất mong được hướng dẫn để sửa lỗi xin cảm ơn rất nhiều !!
  Hình ảnh lỗi
  https://uphinhnhanh.com/image/3kMVto

 2. Tuấn 2 comment

  Sau khi mình sử dụng cách 2, khi chạy nó bị lỗi như sau:
  “The mysqli extension is missing. Please check your PHP configuration. See our documentation for more information.”
  mình có tìm hiểu thì có một số cách yêu cầu xửa file php.ini, nhưng mình tìm mà không thấy file đó nằm ở đâu

  1. Việt Phương Moderator

   1. Trường hợp bạn cần cài thêm module mysqli.
   apt-get install php5-mysqlnd
   apt-get install php5-mysql

   Thêm dòng extension=mysqli.so vào php.ini rồi khởi động lại Apache service apache2 restart
   2. Tìm php.ini bằng php -i | grep php.ini. Đối với CentOS thường ở /etc/php.ini. Đối với Ubuntu thường là /etc/php5/apache2/php.ini

 3. DaiThinh 11 comment

  sao mình cài phpMyAdmin script rồi chạy domain/phpMyAdmin thì nó hỏi user pass nhĩ? tim ở đâu ra cái này admin?