Add thêm website trên VPS Apache CentOS

Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên webserver Apache. Giới thiệu Virtual Hosts Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau.  Các bước add thêm […]

Read More

Add thêm website trên VPS nginx CentOS

Thông thường mỗi VPS mình chỉ chạy cho một website mà thôi, tuy nhiên trong trường hợp bạn có nhiều website và muốn add thêm chạy trên VPS thì sao, hãy tham khảo bài hướng dẫn này để thực hiện. Giới thiệu Virtual Hosts Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có […]

Read More