Cấu hình sendmail trên Ubuntu để gửi mail từ server

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail. Đầu tiên bạn cần chỉnh lại hostname và file hosts cho chính xác. Cài đặt sendmail sudo […]

Read More

Cấu hình sendmail trên CentOS để gửi mail từ server

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail. Cài đặt sendmail sudo yum install sendmail sendmail-cf Cấu hình sendmail nano […]

Read More