Một trong số những việc mình thường phải làm ngay sau khi nhận được thông tin VPS đó là test các thông số cơ bản của VPS. Trong đó một thông tin khá quan trọng đó là tốc độ mạng về Việt Nam.

Thông thường mình chỉ áng chừng qua kết quả Download speed từ 2 location Singapore và JP với lệnh:

wget freevps.us/downloads/bench.sh -O - -o /dev/null|bash

Tuy nhiên hôm vừa rồi mình mới được bạn Thy giới thiệu thêm một cách mới có thể test trực tiếp được tốc độ VPS về Việt Nam thông qua giao diện dòng lệnh (command-line interface – CLI) speedtest-cli của speedtest.net.

Học VPS có phát triển một công cụ mới Tocdo.net chuyên test hiệu năng hoạt động của VPS, trong đó chú trọng nhất vấn đề Network và tốc độ đọc ghi ổ cứng. Mời các bạn tham khảo thêm tại đường dẫn https://tocdo.net

Cài đặt speedtest-cli trên VPS Linux

wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
chmod a+rx speedtest.py
sudo mv speedtest.py /usr/local/bin/speedtest-cli
sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli

Test tốc độ kết nối internet với speedtest-cli

– Khi bạn chạy dòng lệnh speedtest-cli, script sẽ tự động kết nối đến speedtest.net server gần nhất và đưa ra kết quả download/upload speed cho bạn. Ví dụ:

[root@vultr ~]# speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Choopa, LLC (108.61.201.71)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by Ookla (Seoul) [1158.83 km]: 55.349 ms
Testing download speed........................................
Download: 33.06 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 45.90 Mbits/s

– Nếu bạn muốn share kết quả, hãy thêm option --share, kết quả sẽ được lưu thành file hình ảnh cho bạn sử dụng:

[root@vultr ~]# speedtest-cli --share
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Choopa, LLC (108.61.201.71)...
Selecting best server based on latency...
Hosted by Ookla (Seoul) [1158.83 km]: 53.394 ms
Testing download speed........................................
Download: 33.65 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 44.53 Mbits/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/3671184079.png

Hình ảnh của mình:

– Nếu bạn muốn xem danh sách các server trên thế giới, hãy dùng option --list

speedtest-cli --list

– Nếu bạn muốn test tốc độ từ 1 server cụ thể, hãy lấy ID sau khi chạy lệnh lấy danh sách server bên trên, cấu trúc lệnh như sau:

speedtest-cli --server 2428
[root@vultr ~]# speedtest-cli --server 2428
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Choopa, LLC (108.61.201.71)...
Hosted by Viettel IDC (Hanoi) [3670.70 km]: 2166.936 ms
Testing download speed........................................
Download: 12.64 Mbits/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 13.87 Mbits/s

Một số server Việt Nam cho các bạn tham khảo sử dụng:

speedtest-cli --server 2428 #Viettel IDC (Hanoi)
speedtest-cli --server 2427 #Viettel IDC ((Ho Chi Minh City)
speedtest-cli --server 2552 #FPT Telecom (Hanoi)
speedtest-cli --server 2515 #FPT Telecom (HCM)
speedtest-cli --server 1648 #CMC Telecom Infra (Ho Chi Minh City)
speedtest-cli --server 6102 #VNPT-NET (Da Nang)
speedtest-cli --server 6106 #VNPT-NET (Ho Chi Minh City)
speedtest-cli --server 6085 #VNPT-NET (Hanoi)

Các bạn thực hiện test có thể show tốc độ cho mọi người biết bằng cách comment link ảnh bên dưới nhé, kết quả bên trên là mình test với VPS Vultr, location Japan.

80 Comments

 1. Quân 1 comment

  sau khí chay lệnh “speedtest-cli”

  Mình bị lổi này

  “The file speedtest_cli.py has been deprecated in favor of speedtest.py
  and is available for download at:”
  làm sao fix lổi này vậy Luân

  1. Việt Phương Moderator

   Sử dụng đường dẫn mới nhé bạn

   # wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
   # chmod a+rx speedtest.py
   # sudo mv speedtest.py /usr/local/bin/speedtest-cli
   # sudo chown root:root /usr/local/bin/speedtest-cli