Nếu bạn đang sử dụng HocVPS Script và muốn trải nghiệm sự mạnh mẽ của những phiên bản PHP 7 mới ra mắt, hãy thực hiện từng bước theo bài này để nâng cấp PHP lên phiên bản mới nhất nhé.

PHP 7

Trong bài viết này mình sẽ nâng cấp PHP 7.1 hoặc cũ hơn lên PHP 7.3. Bạn có thể thay thế các phiên bản PHP tương ứng, hỗ trợ PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3

Lưu ý: PHP 7.4 có nhiều extension chưa hỗ trợ nên có thể gây ra lỗi, do đó nên sử dụng PHP 7.3.

Đầu tiên bạn hãy tải về công cụ quản lý cấu hình yum:

yum install yum-utils

Cài đặt phiên bản mới nhất của remi repository

# CentOS 6
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

# CentOS 7
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

Kích hoạt remi repository cho phiên bản PHP bạn muốn nâng cấp lên. Ví dụ PHP 7.3.

# PHP 7.3
yum-config-manager --enable remi-php73

Tiếp theo kiểm tra phiên bản PHP bạn đang sử dụng với lệnh php -v. Tắt php repository tương ứng này đi vì chúng ta sử dụng PHP 7.3 rồi. Ví dụ server mình đang cài đặt PHP 7.1

# PHP 7.1
yum-config-manager --disable remi-php71

Kiểm tra lại danh sách repository một lần nữa, bạn sẽ thấy dòng có remi-php71 được disabledremi-php73 đã enabled:

yum repolist all

Sao lưu lại cấu hình PHP hiện tại:

cp /etc/php-fpm.conf /etc/php-fpm.conf.bk
cp /etc/php-fpm.d/www.conf /etc/php-fpm.d/www.conf.bk

Cuối cùng update PHP lên phiên bản mới nhất 7.3

yum update php-fpm

Hoặc dùng lệnh sau để nâng cấp toàn bộ phần mềm của VPS

yum update

Khôi phục lại cấu hình PHP hiện tại:

\cp /etc/php-fpm.conf.bk /etc/php-fpm.conf
\cp /etc/php-fpm.d/www.conf.bk /etc/php-fpm.d/www.conf

Vậy là xong rồi đấy, kiểm tra lại phiên bản PHP với lệnh php -v bạn sẽ thấy output tương tự như sau:

PHP 7.3.20 (cli) (built: Jul 7 2020 11:10:03) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.20, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.3.20, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Chúc các bạn thành công.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

172 Comments

 1. Bạc Đỏ 1 comment

  Mình update php 5.3.3 lên php 7.0 theo hướng dẫn, sau khi chạy lệnh yum update thì xuất hiện lỗi này và ko thể nào update lên php 7.0

  Error: Package: gd-last-2.2.5-8.el7.remi.x86_64 (remi)
  Requires: libpng15.so.15(PNG15_0)(64bit)
  Error: Package: php-twig-1.41.0-1.el7.remi.5.4.x86_64 (remi)
  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)
  Error: Package: php72-php-cli-7.2.19-2.el7.remi.x86_64 (remi)
  Requires: libcrypto.so.10(OPENSSL_1.0.2)(64bit)
  You could try using –skip-broken to work around the problem

  1. Việt Phương Moderator

   Okie. Xong bạn cài lại các module tương ứng
   # yum install php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli php-pecl-zip php-mysqlnd
   Bạn nên backup trước vì có thể source code không tương thích với PHP phiên bản mới

    1. Thắng 19 comment

     Xin lỗi vì mình gà mờ về quản trị, nên câu hỏi có thể “dốt”, Cái câu lệnh về các module Phương gửi mình copy về paste thẳng về chạy, hay là cần yum install từng module một thế ? làm phiền bạn !

     1. Thắng 19 comment

      Cảm ơn bạn dành time. mình đã chạy Yum update. sau khi chạy xong mình php -v 1 lần nữa thì ra như này !

      PHP 5.4.40 (cli) (built: Apr 15 2015 15:44:43)
      Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
      Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
      with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn gửi VPS qua support@hocvps.com mình xem cho. Mà nói trc là upgrade lên code bạn có thể không tương thích nhé. Nên tốt nhất backup trc đó

     3. Thắng 19 comment

      Cảm ơn bạn mình đã làm được rồi, cảm ơn HOCVPS rất nhiều vì sự hỗ trợ và chia sẻ !

     4. Việt Phương Moderator

      Ok bạn, vấn đề đâu vậy để mình note thêm

     5. Việt Phương Moderator

      Okie bạn. Vậy bạn thực hiện là 5.4 > 5.6 > 7.1 à?

   1. Trung 19 comment

    Mình cài hocvps scrip và web mình thông báo nên nâng cấp lên php 7.2 (đang dùng 7.1). Vậy có làm dc k? Nếu dc thì như thế nao?

    1. Việt Phương Moderator

     Hiện tại HocVPS chưa hỗ trợ PHP 7.2 nên mình không chắc về vấn đề tương thích rồi

 2. Cuong 3 comment

  mình dùng hocvps, php hiện tại của mình đang là 7.1.26, mình muốn up lên 7.1.3 thì chạy lệnh nào vậy admin ? Thanks !

 3. Lê Văn Thuấn 22 comment

  Mình làm tương tự để giảm từ 7.3 xuống 7.0 thì ở giai đoạn update nó báo là:
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror.0x.sg
  * epel: sg.fedora.ipserverone.com
  * extras: mirror.0x.sg
  * remi: mirror.innosol.asia
  * remi-php70: mirror.innosol.asia
  * remi-safe: mirror.innosol.asia
  * updates: mirror.0x.sg
  remi-php70 | 3.0 kB 00:00:00
  No packages marked for update
  Giải quyết thế nào vậy ạ

 4. Tony 5 comment

  thay đổi giá trị max_input_vars ở chỗ nào vậy ban, hướng dẫn mình với, mình đang xài hocvps

   1. Tony 5 comment

    quá nhanh quá nguy hiểm, thanks bạn. mình sửa rồi nhưng sao vẫn bị cái lỗi post sản phẩm lên woocommerce mà có nhiều variation thì nó treo. Theo hướng dẫn ở đây Woo nó khuyên thay đổi max input vars lên 2000 mình nâng lên 5000 luôn cũng vẫn bị. Có cách nào giúp mình không bạn?

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn sửa xong thì phải restart PHP-FPM và Nginx nhé. Còn vấn đề với Woo trên thì mình không rõ rồi

 5. Thuan 1 comment

  Ad ơi cho mình hỏi là , sau khi mình nâng cấp sever lên thì bị tình trạng lỗi phân quyền, mặc dù sử dụng chức năng phân quyền lại của hocvps nhưng vẫn không có tác dụng, user ngnix không có tác dụng, mà bị đổi thành user apache. Vấn đề được giải quyết khi mình dùng lệnh sudo chown apache:apache -R / . Ad cho mình hỏi có cách nào để chuyển user apache thành user nginx như cũ được không, vì mỗi lần thêm tên miền mới lại phải chown apache mới sử dụng được

  1. Việt Phương Moderator

   1. Bạn dùng HocVPS?
   2. Bạn nâng cấp PHP theo bài viết này?
   Nếu vậy thì user apache đâu có dùng được vào Nginx vì HocVPS chạy Nginx mà?

 6. Tung 2 comment

  Lỗi này khắc phục sao vậy bạn ơi, mình nghe nói Suhosin k support PHP7 nữa thì phải.
  “PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘suhosin.so’ (tried: /usr/lib64/php/modules/suhosin.so (/usr/lib64/php/modules/suhosin.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib64/php/modules/suhosin.so.so (/usr/lib64/php/modules/suhosin.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
  PHP 7.2.9 (cli) (built: Aug 15 2018 09:35:47) ( NTS )
  Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
  Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn nâng cấp PHP 7.2 thì không tương thích rồi. Hiện tại HocVPS cũng có hỗ trợ 7.2 đâu và trong các module mặc định cũng k có suhosin. Bạn remove suhosin đi rồi cài lại thủ công(nếu cần)
   Cho mình kết quả của ls -al /usr/lib64/php/modules/

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn không cần thực hiện bước ý vì HocVPS đã cài remi repo rồi. Kiểm tra bằng yum repolist

  2. Phương 3 comment

   Mình làm theo cách sau:
   sudo yum install pygpgme yum-utils
   Tạo file /etc/yum.repos.d/varnishcache_varnish41.repo với nội dung sau:

   [varnishcache_varnish41]
   name=varnishcache_varnish41
   baseurl=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish41/el/6/$basearch
   repo_gpgcheck=1
   gpgcheck=0
   enabled=1
   gpgkey=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish41/gpgkey
   sslverify=1
   sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
   metadata_expire=300

   [varnishcache_varnish41-source]
   name=varnishcache_varnish41-source
   baseurl=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish41/el/6/SRPMS
   repo_gpgcheck=1
   gpgcheck=0
   enabled=1
   gpgkey=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish41/gpgkey
   sslverify=1
   sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
   metadata_expire=300

   Sau đó update yum cache bằng lệnh

   sudo yum -q makecache -y –disablerepo=’*’ –enablerepo=’varnishcache_varnish41′

   Cài varnish:
   yum install epel-release
   yum install varnish

 7. Phương 3 comment

  Mình muốn downgrade từ PHP 7.0 xuống 5.6 thì làm như thế nào hả các bạn? Có một số plugin không làm việc với PHP 7.0

 8. Minh Thanh 56 comment

  Mình lỡ cài php 7.2 rồi nhưng do 1 số theme chưa hỗ trợ, giờ muốn hạ xuống 7.1 thì dùng lệnh sao vậy ad!

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn backup site trước đó nhé. Khuyến khích bạn cài lại VPS hơn là downgrade như thế này. Bạn cần disable remi php7.2 rồi gỡ php cùng toàn bộ các package liên quan xong cài php7.1.
   Các package php liên quan thì tùy hệ thống bạn lúc cài, có thể khác với những package mình liệt kê
   # yum-config-manager --disable remi-php72
   # yum remove php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli php-pecl-zip php-mysqlnd
   # yum-config-manager --enable remi-php71
   # yum install php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli php-pecl-zip php-mysqlnd

   Kiểm tra php.ini nếu vẫn giữ nguyên của cấu hình PHP7.2 trước và hệ thống tạo file php.ini.rpmsave cho cấu hình 7.1 (check ngày giờ file) thì:
   mv /etc/php.ini /etc/php.ini.bk
   mv /etc/php.ini.rpmsave /etc/php.ini

   Rồi khởi động lại service php-fpm restart

   1. Việt 4 comment

    Mình có sử dụng cách này những vẫn KO thể nào trở về bản cũ được bạn ạ. Kiểm tra php -v ko ra gì cả. Bạn giúp mình với.

    1. Việt Phương Moderator

     Vậy php -V bạn ra kết quả gì? Trường hợp xấu nhất bạn cài lại VPS và restore lại website nhé. Bạn gửi website qua support@hocvps.com mình xem cho

     1. Việt 4 comment

      Nếu chỉ dùng PUTTY thì có cài lại VPS được không bạn nhỉ?

     2. Việt Phương Moderator

      Không bạn à. Putty chỉ là trình đăng nhập SSH. Reinstall VPS hầu hết thiết lập từ giao diện của nhà cung cấp VPS
      Ở đó bạn có thể restart/stop/reinstall/destroy VPS

 9. sinhle 54 comment

  mình đang bị lỗi 500 khu dùng Sypex Dumper để backup và khôi phục data
  ERROR: unable to bind listening socket for address ‘127.0.0.1:9000’: Address already in use (98)
  ERROR: FPM initialization failed

  Mong giúp đỡ

 10. Tuan 38 comment

  Minh cần giúp đỡ gấp mình cài hocvps và cài php 7.1 giờ mình muốn chuyển xuống php 5.6 thì phải làm như thế nào chỉ mình với mình cần gấp quá… cảm ơn nhiều

 11. Luong Nguyen 5 comment

  Mình mới dùng VPS. Cho mình hỏi cứ để website hoạt động rồi thực hiện nâng cấp có được không?

 12. Le Petit 1 comment

  Dear Ad
  Minh chạy lenh php – v thì báo lỗi này
  PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/lib64/php/module s/suhosin.so’ – /usr/lib64/php/modules/suhosin.so: undefined symbol: zend_hash_d el_key_or_index in Unknown on line 0

  Newbie nên rất mong hướng dẫn

  1. Việt Phương Moderator

   Module gốc suhosin.so có vấn đề trong quá trình nâng cấp. Bạn kiểm tra lại php.ini với thư mục module

 13. Hải 21 comment

  sau khi lên php 7 thì bị lỗi: Call to undefined function mysql_connect()
  lên mấy diễn đàn thì đọc thấy có đoạn: PHP 7 doesn’t have PHP’s mysql extension, which provided the mysql_*() functions. Any code calling those functions will need to be updated to use mysqli or PDO instead.
  Nhưng chưa biết cài thêm module nào ?

  1. Việt Phương Moderator

   Hàm mysql_connect lên PHP7 dùng mysqli_connect, ví dụ mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database');. Bạn cần cập nhật thư viện mysqli và pdo.
   Chủ yếu code của bạn vẫn dùng mysql_connect và cần sửa trong code

 14. Huynh Minh Chi 10 comment

  kiểm tra php-fpm log là kiểm tra sao ah ?
  function A từ 5.6 lên 7. đổi tên thành fuction B –> là sao em ko hiểu lắm. nói rõ hơn tý đc ko ah ? thanks anh !

 15. Huynh Minh Chi 10 comment

  Ad giúp em với, hiện tại em xài theme detube, PHP5.6 chạy bình thường nhưng nâng lên php7 là lỗi trắng trang, giờ phải làm sao để chỉnh sửa lại theme ?

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi trắng trang có thể là 500 Error. Bạn kiểm tra php-fpm log để xem vì sao. Thường có thể do function A từ 5.6 lên 7. đổi tên thành fuction B

    1. Việt Phương Moderator

     php-fpm log giúp bạn biết lỗi ở hàm PHP nào. Còn sửa thì bạn tự sửa thôi. Cũng như tham khảo thêm về lỗi code ý . Thường do hàm không tương thích từ PHP 5x lên PHP 7. Còn nếu bạn không biết cách sửa PHP cả theme thì downgrade về PHP 5.6

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn backup site trước đó nhé, do việc hạ PHP có thể xung đột với cấu hình trc đó. Về cơ bản là gỡ toàn bộ PHP cũ, bao gồm cả các package đi kèm và cài PHP mới cùng các package đi kèm. Danh sách các package tùy vào hệ thống của bạn
      # yum-config-manager --disable remi-php71
      # yum remove php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli php-pecl-zip php-mysqlnd
      # yum-config-manager --enable remi-php56
      # yum install php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli php-pecl-zip php-mysqlnd

      Kiểm tra php.ini nếu vẫn giữ nguyên của cấu hình PHP7.1 trước và hệ thống tạo file php.ini.rpmsave cho cấu hình 5.6 (check ngày giờ file) thì:

      mv /etc/php.ini /etc/php.ini.bk
      mv /etc/php.ini.rpmsave /etc/php.ini

      Rồi khởi động lại service php-fpm restart

  1. Việt Phương Moderator

   Cho mình nội dung file /etc/php.ini. Gửi qua http://pastebin.com/ cho gọn.
   Vấn đề do các Extension cũ tiếp tục load ở PHP7 tuy vậy cấu hình library thay đổi nên không thể load

 16. BIGBOSS 3 comment

  Mình đã chạy lệnh đấy rồi và nó hiện lên : Package zip-3.0-11.el7.x86_64 already installed and latest version
  Nothing to do
  Nhưng thao tác file zip nó hiện lên thế này: “ZipArchive is not installed on your server, but is required if you need to import demo content.” nó vẫn báo là chưa cài đặt

 17. BIGBOSS 3 comment

  Nó báo cái này : “ZipArchive is not installed on your server” . Giờ sao cài zip trên centos

 18. van minh 44 comment

  Hi mod,

  Mình đang sử dụng vps chạy php 7, khi mình cài plugin wp user frontend pro thì vào bị lỗi:
  “Fatal error: Uncaught Error: Access to undeclared static property: WPUF_Admin_Template_Post::$input_field in …..”

  Không biết có cách nào để xử lý lỗi trên không? hiện tại mình không thể edit form của mình trong wp user frontend pro được.

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi này bên WP, mình cũng không rõ lắm về plugin này. Bạn tham khảo bên WP xem,
   Hình như do sự không khai báo của PHP 7.0 khác nên plugin không tương thích

   1. van minh 44 comment

    Cảm ơn bác, mình đọc một số nơi nói là do opcache, cũng không biết phải sao nữa.

 19. Ios Sword 2 comment

  Mình làm đến bước cuối thì bị lỗi này:
  Error: Package: varnish-4.1.4-1.el7.x86_64 (varnish-4.1)
  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.14)(64bit)
  Error: Package: varnish-4.1.4-1.el7.x86_64 (varnish-4.1)
  Requires: libpcre.so.1()(64bit)
  Error: Package: varnish-4.1.4-1.el7.x86_64 (varnish-4.1)
  Requires: systemd-units
  Error: Package: varnish-4.1.4-1.el7.x86_64 (varnish-4.1)
  Requires: libc.so.6(GLIBC_2.15)(64bit)
  Error: Package: varnish-4.1.4-1.el7.x86_64 (varnish-4.1)
  Requires: systemd-sysv
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  ** Found 4 pre-existing rpmdb problem(s), ‘yum check’ output follows:
  varnish-4.0.4-1.el6.x86_64 has installed conflicts varnish-libs: varnish-4.0.4-1.el6.x86_64
  varnish-4.0.4-1.el6.x86_64 has installed conflicts varnish-docs: varnish-4.0.4-1.el6.x86_64
  varnish-4.0.4-1.el6.x86_64 has installed conflicts varnish-debuginfo: varnish-4.0.4-1.el6.x86_64
  varnish-release-4.1-2.el7.noarch is a duplicate with varnish-release-4.0-3.el6.noarch

  1. Luân Trần Admin

   Bạn chạy yum clean all rồi thử lại coi được ko. Do conflict repo ấy mà.

 20. Tuấn Jujube 6 comment

  Em nâng PHP từ 5.6.27 lên 5.6.28, MariaDB từ 5.5.52 lên 5.5.53 cuối cùng bị lỗi khi vào một số website và không vào được phpadmin

  phpMyAdmin – Error
  Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

  session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_2hlqtb2v0a38onv3c29jokf2jnt2gtpr, O_RDWR) failed: Permission denied (13)

 21. Sơn 6 comment

  Mình cài đặt hocvps script 1.7 thì không thấy lựa chọn PHP 7. Cài đặt theo hướng dẫn của bài thì sau khi cài đặt thành công, gõ php -v có báo PHP 7.0. Nhưng vào phpmyadmin thì báo lỗi

  “Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

  session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_n7gi6shnqc03e4fbl3j4qdtj1v183dkv, O_RDWR) failed: Permission denied (13)”

  Luân xem giúp mình nhé

  1. Việt Phương Moderator

   Theo mình tìm hiểu thì vấn đề nằm ở quyền truy cập của file và folder hoặc là cache
   Bước 1: Xóa hết cookies, cache truy cập của browser. Nếu không muốn xóa, bạn có thể tạo user browser mới để thử login PhpMyAdmin
   Bước 2: Nếu bước 1 không thành công. Kiểm tra quyền truy cập thư mục PHP session ls -al /var/lib/php, đảm bảo bạn có full quyền ghi đọc drwxrwxrwx
   Nếu chưa có, bạn cần set toàn quyền đọc/ghi cho thư mục PHP session chmod -R 777 /var/lib/php/session/
   Chú ý: thư mục PHP session có thể ở các vị trí khác nhau tùy vào server. Kiểm tra php.ini để biết vị trí folder ở dòng session.save_path

 22. Hoang Lâm 3 comment

  Luân ơi, Cho mình hỏi VPS có dữ liệu đang chạy rồi thì có nâng cấp lên được không? hay chỉ VPS mới, chưa có dữ liệu gì

  1. Luân Trần Admin

   Nâng cấp PHP tương tự như bạn cập nhật 1 phần mềm trên Windows vậy, đang chạy ok

 23. Minh ad 1 comment

  Minh up lên php7 thì joomla của mình chạy có lỗi này. Rất mong được hướng dẫn
  Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_cu7lplcbdgj7tfhp1q6m5s5t12, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/domain.com/public_html/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 258

 24. Minh Thanh 56 comment

  da nang cap thanh cong nhung vao phpmyadmin thi lai bi loi?
  Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function __() in /home/domain.vn/private_html/phpmyadmin/libraries/sanitizing.lib.php:135

  1. Luân Trần Admin

   Khả năng phiên bản phpMyAdmin hiện tại không hỗ trợ PHP 7.0 rồi. Bạn update phiên bản mới của phpMyAdmin bằng cách up code lên thư mục /home/domain.vn/private_html/phpmyadmin/ nhé.

 25. 2ndCapricorn 1 comment

  Mình cài hocvps phiên bản mới nhất có php 7 nhưng hình như không hỗ trợ PHP ZipArchive. Dùng plugin duplicator của WordPress toàn báo lỗi

 26. Kiên Nguyễn Blog 21 comment

  Mình chạy lệnh yum-config-manager --enable remi-php70 nó báo lỗi

  ” -bash: yum-config-manager: command not found ”

  mặc dù các bước trên đã cài đặt thành công, tại sao nhỉ, Luân giúp mình với

   1. Kiên Nguyễn Blog 21 comment

    Mình chạy lệnh đó rồi, và không phát hiện ra lỗi gì cả. chạy thành công 2 lệnh đầu tiên xong đến lệnh đó thì bị lỗi, ko biết nguyên nhân gì nữa

  1. Luân Trần Admin

   Tùy hàm bạn dùng nhé, một số hàm lên PHP 7.0 bị bỏ đi (deprecated) nên có thể code cũ không chạy được.

 27. Văn Tiến 8 comment

  Nâng cấp lên và chạy rất tốt với magento. Bác nào dùng magento nhớ chỉnh sửa tí nhé.

  Mở file: app/code/core/Mage/Core/Model/Layout.php

  tìm: $out .= $this->getBlock($callback[0])->$callback[1]();
  Thay bằng: $out .= $this->getBlock($callback[0])->{$callback[1]}();

  Nếu vẫn chưa được thì tạo các thư mục theo đường dẫn sau:
  app/code/local/Mage/Core/Model/
  rồi copy file Layout.php sang nhé

  1. Minh Thanh 56 comment

   Mình định cài magento 2.1 trên script này vẫn chưa được, bạn có thể hướng dẫn mình không ?

 28. Luân Trần Admin

  Để chuyển trở lại từ PHP 7.0 về PHP 5.6, các bạn hãy gỡ PHP ra và cài lại bản 5.6. Copy và paste đoạn code bên dưới là được nhé:

  yum-config-manager --disable remi-php70
  yum-config-manager --enable remi-php56
  yum remove php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli
  yum install php-fpm php-common php-gd php-mysql php-pdo php-xml php-mbstring php-mcrypt php-curl php-opcache php-cli
  mv /etc/php.ini /etc/php.ini.bk
  mv /etc/php.ini.rpmsave /etc/php.ini
  service php-fpm restart
  1. Trung Huỳnh 4 comment

   Dùng đoạn này để về php 5.6 xong không sử dụng hocvps script để phân quyền được

  2. Hanh Phan 12 comment

   Bạn ơi, hiện tại version PHP mình là 7.1.5.
   Sau khi mình paste đoạn code trên, mình kiểm tra version PHP lại là 7.1.6.
   Bạn hướng dẫn giúp mình hạ về PHP 5.6 hoặc 7.0 với.
   Cám ơn bạn nhé.

   1. Việt Phương Moderator

    Code trên cho PHP7.0 mà. Về cơ bản VPS đang dùng PHP nào thì bạn disable remi của PHP đó rồi gỡ toàn bộ package liên quan
    Sau đó bạn enable remi PHP muốn cài rồi cài lại toàn bộ package liên quan

 29. Đạo Nguyễn 34 comment

  Khi yum repolist all thì đã tắt được 2 cái 5.5 và 5.6 và bật remi-php70
  Nhưng cuối cùng vẫn ra:
  PHP 5.6.20 (cli) (built: Mar 31 2016 07:24:47)
  Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
  Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
  with XCache v3.2.0, Copyright (c) 2005-2014, by mOo
  with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies
  with XCache Optimizer v3.2.0, Copyright (c) 2005-2014, by mOo
  with XCache Cacher v3.2.0, Copyright (c) 2005-2014, by mOo
  with XCache Coverager v3.2.0, Copyright (c) 2005-2014, by mOo

 30. lộc 2 comment

  Mình là người xem bài đầu tiên 1views – haha, tối về tets ngay cho con nginx chạy wordpress xem lỗi ko