Mặc định, khi bạn Deploy một server mới ở Vultr sẽ bị block một số port (không thể remove) để hạn chế DDoS như:

 • TCP & UDP port 19
 • TCP & UDP port 1900

Quan trọng nhất, tài khoản mới tạo ở Vultr không gửi mail ra bên ngoài được do bị block port outbound SMTP (port 25). Lúc này bạn chỉ cần tạo ticket liên hệ là Vultr sẽ giúp bạn unblock ngay lập tức.

Có thể sử dụng nội dung sau nếu bạn không giỏi tiếng anh: Please help to remove SMTP block.

Để check xem VPS của bạn có bị block port sendmail 25 này không, hãy dùng lệnh bên dưới (nhớ thay admin@hocvps.com bằng mail của bạn nhé):

echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v admin@hocvps.com

Hiện giờ Vultr Coupon đang có chương trình tặng 50$ miễn phí vào tài khoản để bạn sử dụng VPS ở đây.

17 Comments

  1. Việt Phương Moderator

   VPS bạn không có /usr/lib/sendmail. Bạn kiểm tra lại nhé, VPS Vultr mình deploy đều có mặc định. Bạn thử kiểm tra lại xem có file sendmail ở đó ko

 1. Nam Thanh 34 comment

  Hi bác, Em đã request họ mở cổng smtp. Dùng lệnh của bác kiểm tra thì bị như sau. Gmail thì nhận đc mail test bình thường. Còn yahoo mail thì thấy sending error. Em liên hệ support mà họ cũng ko biết

  1. Việt Phương Moderator

   Mail yahoo dùng để test có tồn tại không bạn? Mình k thấy log của bạn nên mình đoán có thể mail yahoo đó không tồn tại
   Lỗi sẽ có thông tin: SMTP error from remote mail server after end of data: 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account

   1. Nam Thanh 34 comment

    Không phải bác ạ.

    LOG: MAIN
    ** yahoomail@yahoo.com R=dnslookup T=remote_smtp H=mta6.am0.yahoodns.net [66.196.118.240] X=TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes: SMTP error from remote mail server after pipelined MAIL FROM: SIZE=1325: 501 Syntax error in parameters or arguments
    LOG: MAIN
    <= R=1d0V8G-0002Ks-IB U=exim P=local S=1733
    delivering 1d0V8J-0002Kx-1E
    LOG: MAIN
    Completed
    LOG: MAIN PANIC
    User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
    LOG: MAIN
    == root@vpsvultr R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
    LOG: MAIN
    ** root@vpsvultr: retry timeout exceeded
    LOG: MAIN
    root@vpsvultr: error ignored
    LOG: MAIN
    Completed

    Đây là log em nhận đc. Em gửi cho mail google, mail outlook hay mail của cty đều đc. Duy chỉ mail yahoo thì bị vậy.

    1. Việt Phương Moderator

     Ý mình là địa chỉ email không tồn tại thì sẽ không gửi được mà. Log trước có đoạn This user doesn't have a yahoo.com account đó thôi

 2. Quang Anh AQ 6 comment

  Mình gặp lỗi này bạn nào giúp mình với

  LOG: MAIN
  ** qanh.np@gmail.com R=dnslookup T=remote_smtp H=gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.68.27] X=TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes: SMTP error from remote mail server after pipelined end of data: 553-5.1.2 The sender address is not a valid RFC-5321\n553 5.1.2 address. g72si4709327pfg.183 – gsmtp
  LOG: MAIN
  Error while reading message with no usable sender address (R=1cwQx3-0000fT-1X): at least one malformed recipient address: root@Web_Cong_Ty_NEW – malformed address: _Cong_Ty_NEW may not follow root@Web
  LOG: MAIN
  Process failed (1) when writing error message to root@Web_Cong_Ty_NEW (frozen)

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn chạy lệnh echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v qanh.np@gmail.com

    1. Việt Phương Moderator

     VPS bạn CentOS/Debian? Bạn chạy lệnh này kết quả gì exim -bt qanh.np@gmail.com

     1. Quang Anh AQ 6 comment

      Mình dùng CentOS chạy script của Hocvps

      Kết quả đây
      qanh.np@gmail.com
      router = dnslookup, transport = remote_smtp
      host gmail-smtp-in.l.google.com [2404:6800:4003:c02::1b] MX=5
      host gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.68.26] MX=5
      host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com [2607:f8b0:400e:c04::1b] MX=10
      host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27] MX=10
      host alt2.gmail-smtp-in.l.google.com [2607:f8b0:4003:c03::1b] MX=20
      host alt2.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.30.26] MX=20
      host alt3.gmail-smtp-in.l.google.com [2607:f8b0:4001:c01::1b] MX=30
      host alt3.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.201.27] MX=30
      host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [2607:f8b0:4002:c03::1a] MX=40
      host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.219.27] MX=40

 3. Cong Minh Vuong 20 comment

  The nay la bi khoa a bac.
  xxxxxxxxx@gmail.com R=dnslookup T=remote_smtp H=gmail-smtp-in.l.google.com [2404:6800:4003:c00::1a] X=TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes: SMTP error from remote mail server after pipelined end of data: 550-5.7.1 [2400:8901::f03c:91ff:febc:ef72] Our system has detected that this\n550-5.7.1 message does not meet IPv6 sending guidelines regarding PTR records\n550-5.7.1 and authentication. Please review\n550-5.7.1 https://support.google.com/mail/?p=IPv6AuthError for more information\n550 5.7.1 . g1si1395268plb.206 – gsmtp
  LOG: MAIN
  <= R=1d0iqo-00026u-Bd U=exim P=local S=2500
  LOG: MAIN
  Completed
  delivering 1d0iqp-00026z-SM
  LOG: MAIN PANIC
  User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
  LOG: MAIN
  == xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.members.linode.com R=localuser T=local_delivery defer (-29): User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list
  LOG: MAIN
  ** xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.members.linode.com: retry timeout exceeded
  LOG: MAIN
  xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.members.linode.com: error ignored
  LOG: MAIN
  Completed

 4. Đoàn Thanh Tú 12 comment

  Chào cả nhà.
  Mình muốn dùng mail Yandex với tên miền riêng thì có cần bỏ chặn cổng 25 (SMTP) hay không?
  Mình vừa gửi ticket yêu cầu họ bỏ chặn, nhưng họ yêu cầu mô tả kỹ hơn.
  “What will you be using an email server for? Please be descriptive. We need to know this in order to make an informed decision regarding your account settings and resource limits to ensure the integrity of our network/systems/online reputation. ”

  Các bạn giúp mình mail phản hồi này nhe?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng mail server của Yandex thì có thiết lập gì trên VPS đâu. Toàn bộ hoạt động trên server Yandex và domain của bạn

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *