Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối VNC Server trên CentOS. Bạn cần cài đặt với user có quyền root.


1. Cài đặt VNC Server

– Cài đặt VNC Server với package tigervnc-server và giao diện đồ họa GNOME Desktop. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các giao diện đồ họa khác như KDE hay XFCE-4.4.

# yum install tigervnc-server
## CentOS 6
# yum groupinstall "Desktop"

## CentOS 7
# yum groupinstall "GNOME Desktop"

2. Cấu hình VNC Server

2.1. Thiết lập tài khoản truy cập VNC

Để bảo mật, mình sẽ thiết lập truy cập qua VNC bằng user roothocvps. Trong đó:

 • User root truy cập qua domain:1 với tất cả các quyền.
 • User hocvps truy cập qua domain:2

_ Thiết lập mật khẩu khi truy cập VNC bằng user root, lưu tại /root/.vnc/passwd

# vncpasswd

_ Tạo mới user hocvps và thiết lập mật khẩu :

# adduser hocvps
# passwd hocvps

_ Thiết lập mật khẩu khi truy cập VNC bằng user hocvps, lưu tại /home/hocvps/.vnc/passwd

# su hocvps
# vncpasswd
# exit

2.2. Cấu hình VNC Server

2.2.1. Đối với CentOS 6

– Thiết lập cấu hình truy cập VNC:

Đối với CentOS 6, cấu hình tại /etc/sysconfig/vncservers. Thêm đoạn sau vào cuối:

VNCSERVERS="1:root 2:hocvps"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"
VNCSERVERARGS[2]="-geometry 1024x768"

Trong đó, dòng đầu tiên là quy định user kết nối và port tương ứng, dòng tiếp theo quy định độ phân giải màn hình.

– Mở port truy cập:
Mở port 590X tương ứng với port X truy cập của VNC Client, cụ thể port 5901, 5902.

# iptables -I INPUT -p tcp --dport 5901:5902 -j ACCEPT
# service iptables save
# service iptables restart

– Thiết lập VNC Server luôn khởi động cùng server:

# chkconfig vncserver on

– Cuối cùng, khởi động VNC Server:

# service vncserver start
Starting VNC server: 1:root xauth: file /root/.Xauthority does not exist

New 'hocvps.com:1 (root)' desktop is hocvps.com:1

Creating default startup script /root/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup
Log file is /root/.vnc/hocvps.com:1.log

2:hocvps xauth: file /home/hocvps/.Xauthority does not exist

New 'hocvps.com:2 (hocvps)' desktop is hocvps.com:2

Creating default startup script /home/hocvps/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/hocvps/.vnc/xstartup
Log file is /home/hocvps/.vnc/hocvps.com:2.log
                              [ OK ]

2.2.2. Đối với CentOS 7

– Thiết lập cấu hình truy cập VNC:
Đối với CentOS 7, cấu hình VNC tại /lib/systemd/system/vncserver@.service.

Bạn cần tạo riêng cấu hình cho từng user (dựa theo cấu hình gốc), lưu tại /etc/systemd/system/

# cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
# cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:2.service

Thay đổi USER tại dòng ExecStartPIDFiletrong block cuối [Service], cụ thể:
Cấu hình /etc/systemd/system/vncserver@:1.service cho user root:

# nano /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/root/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Cấu hình /etc/systemd/system/vncserver@:2.service cho user hocvps:

# nano /etc/systemd/system/vncserver@:2.service
[Service]
Type=forking
# Clean any existing files in /tmp/.X11-unix environment
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/sbin/runuser -l hocvps -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/hocvps/.vnc/%H%i.pid
ExecStop=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill %i > /dev/null 2>&1 || :'

[Install]
WantedBy=multi-user.target

– Thiết lập tường lửa:

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-server
success
# firewall-cmd --reload
success

– Thiết lập khởi động cùng server:

# systemctl daemon-reload
# systemctl enable vncserver@:1.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vncserver@:1.service to /etc/systemd/system/vncserver@:1.service.
# systemctl enable vncserver@:2.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vncserver@:2.service to /etc/systemd/system/vncserver@:2.service.
# systemctl start vncserver@:1.service
# systemctl start vncserver@:2.service

– Cuối cùng, khởi động VNC Server:
Khởi động VNC Server cho user root:

# vncserver

Khởi động VNC Server cho user hocvps:

# su hocvps
# vncserver
# exit

3. Kết nối VNC Server

Bạn cài đặt TightVNC for Windows  hoặc VNC Viewer của RealVNC (có hỗ trợ Mac) rồi chạy VNC Viewer để kết nối tới server với địa chỉ IP và port VNC đã cài đặt. Ví dụ domain:1 cho user root và domain:2 cho user hocvps. Password sử dụng mật khẩu truy cập VNC (không phải mật khẩu Linux).

ket noi vnc centos

Nếu mọi việc thành công, giao diện GUI sẽ hiện ra như bên dưới:

centos vnc

Chúc bạn thành công!

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 Comments

   1. Bùi Đức Sơn 4 comment

    Đến đoạn cuối cùng thì không kết nối được với VNC anh ạ

 1. Thiện 1 comment

  anh ơi sao em làm tới lệnh này :nano /etc/sysconfig/vncservers
  nó báo là nano : command not found vậy anh
  em dùng centos 6.9 x64 anh
  mong a hỗ trợ em cảm ơn

 2. Tài 10 comment

  Câu lệnh này không chạy bạn ơi. systemctl start vncserver@:1.service, nó báo lỗi failed.

  – Mình đã kiểm tra bằng “systemctl status vncserver@:1.service” và nó báo lỗi “Active: failed” và code=exited, status=127.

  – Mình đã search trên google nhưng chưa tìm ra cách khắc phục. Bạn giúp mình với

 3. Tài 10 comment

  bạn có thể xem lỗi giúp mình được ko, “chkconfig vncserver on” chạy nó báo lỗi “No such file or directory” rồi.

 4. Tài 10 comment

  Mình đăng nhập TightVNC Viewer được rồi, có điều nó chỉ hiện ra giao diện của TightVNC Viewer, còn giao diện GNOME Desktop thì không thấy. Mặc dù mình đã xóa và cài lại GNOME Desktop rồi mà vẫn không được.

 5. Tài 10 comment

  Em làm tới bước cuối cùng, dùng TightVNC Viewer để đăng nhập thì bị lỗi:

  – “Error in TightVNC Viewer: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.”

  Giờ phải sửa như thế nào vậy anh ?

  1. Việt Phương Moderator

   VPS bạn vẫn đang kết nối SSH bình thường chứ? Cổng VNC bạn đã mở hết chưa?

   1. Tài 10 comment

    vẫn đang kết nối SSH bình thường bạn.
    “Cổng VNC bạn đã mở hết chưa? “. Cái này mở như thế nào bạn

    1. Việt Phương Moderator

     Trong bài viết mình có đề cập đó, tùy vào CentOS 6/7, phần tường lửa

  2. Tài 10 comment

   VPS của mình chưa cài tường lửa. vậy là phải cài tường lửa trước phải ko bạn

   1. Việt Phương Moderator

    Các VPS đều có tường lửa mặc định, ví dụ CentOS 6 là iptables, CentOS 7 là firewalld. Mình có ghi khá rõ ràng cách allow trong bài viết, bạn đọc đi nhé.

  1. Việt Phương Moderator

   Vấn đề này mình không rõ rồi. Bạn có thể dùng được chrome, firefox bình thường còn mục đích traffic thì mình không rõ

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn dùng yum remove tigervnc-server để remove các package đã cài đặt.

 6. Nghĩa 19 comment

  Mấy bạn cho mình hỏi, mình cài đặt VNC trên server 11.11.11.11, vậy làm sao để mình có thể tạo đường dẫn 11.11.11.11/abc.php để có thể truy cập từ bên ngoài vào file này nhỉ? Bạn nào có kinh nghiệm có thể hướng dẫn mình được không? Cảm ơn trước 😀

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn cài đặt 1 web server rồi tạo web, thêm file vào thư mục public_html là được. Không cần thiết phải VNC nhé

 7. Hoang 2 comment

  Mình cấu hình theo cách của bạn. Mọi thứ đều Okay. Chỉ đến khi VNC tới VPS thì nó báo như sau: Connection has been gracefully closed
  Giúp mình với

 8. Hoàng 1 comment

  Luân cho mình hỏi mình đã cài LAMP trên centos dịch vụ azure. Nhưng mình ko thể truy cập qua IP của VPS được. Ko biết làm cách nào . Thanks Luân !