Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PHP Zend OPcache trên CentOS

Sử dụng APC hoặc APCu từ lâu đã là một phương pháp opcode cache được sử dụng rộng rãi để tối ưu hoạt động của VPS. Tuy nhiên APC không được cập nhật, nâng cấp thường xuyên (phiên bản stable mới nhất 3.1.9 ra ngày 2011-05-14) và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện một số lỗi […]

Cài đặt FTP Server đơn giản trên CentOS với ProFTPD

Thông thường khi cần kết nối mình sử dụng luôn sFTP, tuy đặc điểm giao thức này rất bảo mật nhưng tốc độ transfer thường chậm hơn so với giao thức FTP truyền thống. Nếu bạn coi trọng vấn đề tốc độ truyền tải, hãy sử dụng ProFTPD để tạo FTP Server.

Nội dung bài viết

1. Cài đặt FTP […]

Cài đặt 7zip trên CentOS 6.4

7zip là trình hỗ trợ nén và giải nén file miễn phí rất tốt trên Linux, tuy nhiên nó lại không có trong repo mặc định của CentOS. Để có thể cài đặt được 7zip, chúng ta cần sử dụng repository RPMforge. Cài đặt repository wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm rpm -ivh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm Cài đặt 7zip yum install p7zip Để […]

Cài đặt WordPress trên CentOS 6

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP. Các bước cài đặt WordPress trên CentOS Tải WordPress Đến folder chứa nội dung website (nếu dùng HocVPS Script thì là /home/domain.com/public_html/) cd /usr/share/nginx/html/ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz Giải nén tar -xzvf latest.tar.gz Tạo WordPress MySQL Database và User Xem hướng dẫn thao tác […]

Add thêm website trên VPS Apache CentOS

Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên webserver Apache. Giới thiệu Virtual Hosts Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau.  Các bước add thêm […]

Add thêm website trên VPS nginx CentOS

Thông thường mỗi VPS mình chỉ chạy cho một website mà thôi, tuy nhiên trong trường hợp bạn có nhiều website và muốn add thêm chạy trên VPS thì sao, hãy tham khảo bài hướng dẫn này để thực hiện. Giới thiệu Virtual Hosts Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có […]

Cấu hình sendmail trên CentOS để gửi mail từ server

Nếu chỉ đơn giản bạn muốn server có thể gửi mail ra bên ngoài thì có thể sử dụng ứng dụng sendmail. Sau khi cài đặt và cấu hình xong thì bạn có thể sử dụng hàm mail() của PHP để gửi mail. Cài đặt sendmail sudo yum install sendmail sendmail-cf Cấu hình sendmail nano […]

Hướng dẫn kích hoạt Apache mod_rewrite trên CentOS

Để sử dụng được đường dẫn tĩnh cài đặt trong file .htaccess (vd đường dẫn như thế này: https://hocvps.com/huong-dan-kich-hoat-apache-mod_rewrite.html) bạn cần phải kích hoạt mod_rewrite nếu sử dụng server Apache. Cách thức thực hiện điều này như sau: Cài đặt module Apache mod_rewrite Mở file cấu hình Apache nano /etc/httpd/conf/httpd.conf Chuyển AllowOverride None thành AllowOverride All trong thẻ <Directory “/var/www/html”> […]

Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên CentOS 6.4

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài Zpanel trên Ubuntu hôm trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt trên CentOS 6. Bạn cần chuẩn bị một server mới tinh chưa cài gì cả, ở đây mình dùng CentOS 6.4 x64. Với x32 thì thao tác cũng tương tự, chỉ khác tên […]