7zip là trình hỗ trợ nén và giải nén file miễn phí rất tốt trên Linux, tuy nhiên nó lại không có trong repo mặc định của CentOS. Để có thể cài đặt được 7zip, chúng ta cần sử dụng repository RPMforge.

Cài đặt repository

wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm
rpm -ivh rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.i686.rpm

Cài đặt 7zip

yum install p7zip

Để giải nén file

7za x [7zfilename]

Để nén file

7za a -mx=9 7zfilename.7z [filename/directory]

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

7 Comments

 1. vanthu 21 comment

  Sao mình giải nén file tiendung.zip bằng lệnh 7za x [7ztiendung.zip] thì nó toàn báo như sau:

  7-Zip (A) [64] 9.20 Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
  p7zip Version 9.20 (locale=C,Utf16=off,HugeFiles=on,8 CPUs)

  Error:
  there is no such archive

  Bạn LT xem giúp với ?

  1. Luân Trần Admin

   Để unzip bạn không cần sử dụng 7zip làm gì, chỉ cần chạy lệnh unzip tiendung.zip là được rồi

    1. Luân Trần Admin

     .RAR thì không có lệnh trực tiếp, phải cài đặt thêm thì mới giải nén được