EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) là một dự án repository từ Fedora team cung cấp rất nhiều gói add-on package mà chúng ta thường dùng cho các bản Linux bao gồm CentOS, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) và Scientific Linux.

Tương tự như EPEL, REMI repository cũng là một repo miễn phí được sử dụng phổ biến. Repo này được tạo và duy trì bởi một người Pháp tên là Remi Collect.

Cài đặt EPEL Repo trên CentOS 7/6/5

Cách 1

Cách này nên dùng, nếu không được hãy chuyển qua cách số 2. Để cài đặt bạn chỉ cần dùng dòng lệnh sau trên tất cả các bản CentOS:

yum install epel-release

Sau đó chọn y (yes) 2 lần rồi Enter là thành công.

Cách 2

Với cách này, bạn hãy chọn lệnh tương ứng với từng phiên bản CentOS.

EPEL trên CentOS 7 64 Bit

## CentOS/RHEL 7 64-Bit ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

EPEL trên CenOS 6 32-64 Bit

## CentOS/RHEL 6 32 Bit (i386) ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
 
## CentOS/RHEL 6 64 Bit x86_64) ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

EPEL trên CenOS 5 32-64 Bit

## CentOS/RHEL 5 32 Bit (i386) ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
 
## CentOS/RHEL 5 64 Bit (x86_64) ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

Cài đặt REMI Repo trên CentOS 7/6/5

REMI trên CentOS 7

## CentOS/RHEL 7 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

REMI trên CenOS 6

## CentOS/RHEL 6 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

REMI trên CenOS 5

## CentOS/RHEL 5 ##
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

Sử dụng REMI repository

– Thông thường mình thêm tham số --enablerepo sau lệnh yum khi cần sử dụng, bạn có thể thấy trong các bài viết hướng dẫn trên blog, ví dụ như:

## PHP 5.6 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-opcache

## PHP 5.5 ##
yum --enablerepo=remi,remi-php55 install php-opcache

– Nếu bạn muốn enable REMI repo để không cần phải thêm tham số, hãy chỉnh sửa file config:

nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

rồi thay đổi giá trị enabled=0 thành enabled=1 ta được

name=Les RPM de remi pour Enterprise Linux 6 - $basearch
#baseurl=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/$basearch/
mirrorlist=http://rpms.famillecollet.com/enterprise/6/remi/mirror
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-remi

Kiểm tra các Repo đang được enable

Sau khi đã cài đặt và enable EPEL và REMI repo, các bạn có thể kiểm tra lại các repo đang được enable bằng lệnh:

yum repolist

Nếu không có vấn đề gì sẽ được kết quả như sau:

repolist

Kiểm tra các repo đang được disable bằng lệnh:

yum repolist disabled

Chúc bạn thực hiện thành công!

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

14 Comments

 1. Tâm 2 comment

  admin ơi. Hiện mình cài bản 6.8 giờ minfg muốn cho nó lên bản cao nhât hiện tại thì làm sao ?

  1. Việt Phương Moderator

   Epel mới nhất cho CentOS 6 là 6.8 còn CentOS 7 là 7.8. Thông thường cài đặt qua # yum install epel-release.
   Bạn đang ở Cent bn và phiên bản nào

 2. Đạt Thành 2 comment

  Admin ơi mình bị 1 vấn đề là cái EPEL đang trỏ về mirrors.digipower.vn
  mình ko thể tìm thấy package php-devel. Giúp mình với ? Cảm ơn nhé !

 3. Nguyen Tung 43 comment

  Bài viết này ngắn gọn mà đầy đủ dễ hiểu
  Cảm ơn bác Luân nhiều nhé

 4. Hanh Pham 39 comment

  Luân ơi, sao mình dùng lệnh “yum install epel-release” không thấy nó bắt nhập yes 2 lần như Luân nói nhỉ?
  Chỉ thấy chạy xong nó báo như này
  http://prntscr.com/aopjps
  Vậy là ok rồi đúng không?

  1. Luân Trần Admin

   Thông báo này tức là server của bạn đã từng cài đặt epel-release rồi.

 5. zyo 2 comment

  hi anh !!! em install epel-release thì không được !
  và nó báo lỗi e giup em với a !!!
  “” Loaded plugins: fastestmirror, refresh-packagekit, security
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again “”

    1. Luân Trần Admin

     Nó kiểu như thư viện chứa các package giúp bạn cài đặt được đó.

 6. Thủ 1 comment

  cho mình hỏi sau khi cài bằng lệnh yum install epel-release thì mình không thực hiện dc các lệnh yum install dc ? phải làm sao để sửa ?