Thông thường khi cần kết nối mình sử dụng luôn sFTP, tuy đặc điểm giao thức này rất bảo mật nhưng tốc độ transfer thường chậm hơn so với giao thức FTP truyền thống.

Nếu bạn coi trọng vấn đề tốc độ truyền tải, hãy sử dụng ProFTPD để tạo FTP Server.
proftpd

1. Cài đặt FTP Server với ProFTPD

_ Chúng ta cài đặt ProFTPD nằm trong Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) repository.

# yum install epel-release -y
# yum install proftpd -y

Cấu hình mặc định của ProFTPD đã dùng được rồi, lưu tại: /etc/proftpd.conf.
Lưu ý: Thiết lập DefaultRoot ~ khiến các user không thể truy cập FTP ra ngoài thư mục gốc.

_ Tiếp theo, thêm /bin/false vào cuối file /etc/shells với lệnh sau:

# echo "/bin/false" >> /etc/shells

Đảm bảo trong /etc/shells//sbin/nologin hoặc /bin/false:

/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/bin/tcsh
/bin/csh
/bin/false

_ Bật ProFTPD và thiết lập tự động chạy cùng hệ thống:

# service proftpd start
# chkconfig proftpd on

_ Mở port truy cập FTP – port 21 trong thiết lập tường lửa (iptables, firewalld, csf) của VPS. Mặc định CentOS6 sử dụng IPtables và CentOS7 là FirewallD

iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

2. Tạo FTP user

ProFTPD có thể cấu hình sử dụng user của hệ điều hành (Local User) hoặc user ảo dành riêng cho FTP (Virtual User). Các bạn chỉ có thể lựa chọn cách thức đăng nhập Local User hoặc Virtual User

2.1. Local user

Bạn có thể sử dụng user của hệ điều hành Linux – Local User để đăng nhập FTP Server, trừ các user trong /etc/ftpusers. Khi đó, ProFTPD xác thực đăng nhập bằng mod_auth_unix

_ Tạo user mới useradd với các tùy chọn:

 • -g thiết lập user vào group. Trong HocVPS Script, các thư mục web thuộc group nginx. Để dễ dàng trong việc chỉnh sửa, bạn nên add user vào group nginx và cho phép chỉnh sửa đối với group owner – nginx.
 • -s thiết lập shell đăng nhập. Trong đó, shell sbin/nologin hoặc /bin/false chặn truy cập SSH. Khi đó, user được tạo chỉ có thể đăng nhập trên FTP, không thể đăng nhập SSH cũng như chạy lệnh hệ thống.
 • -d thiết lập thư mục gốc của user.

Như vậy, để tạo FTPuser hocvps chỉ có thể truy cập thư mục /home/hocvps.com/, đồng thời không thể đăng nhập SSH:

# useradd hocvps -g nginx -s /sbin/nologin -d /home/hocvps.com/

Rồi tiến hành thiết lập password cho user vừa tạo: # passwd hocvps

Lưu ý: Nếu muốn chỉnh sửa user đã được tạo: # usermod -a -G nginx hocvps -s /sbin/nologin

_ Thiết lập quyền chỉnh sửa của Group Owner Nginx đối với thư mục web:

# chmod -R g+rw /home/hocvps.com/

2.2. Virtual User

Virtual User là user ảo được tạo bởi FTPassWD, chỉ có thể sử dụng trên FTP (không phải user hệ thống Linux). Khi đó, ProFTPD xác thực đăng nhập bằng mod_auth_file.

Chương trình ProFTPD Utilities với nhiều công cụ nhỏ bên trong sẽ giúp thiết lập, quản lý ProFTPD. Trong đó, công cụ ftpasswd dùng để thiết lập Virtual User. Cài đặt:

# yum install proftpd-utils -y

_ Tạo thư mục lưu thông tin đăng nhập Virtual User:

# mkdir /etc/proftpd
# touch /etc/proftpd/passwd /etc/proftpd/group
# chown -R nobody:nobody /etc/proftpd

_ Chỉnh sửa cấu hình ProFTPD tại /etc/proftpd.conf

 • Comment (#) dòng
AuthPAMConfig proftpd
AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
 • Chèn xuống dưới :
AuthOrder mod_auth_file.c
AuthUserFile /etc/proftpd/passwd
AuthGroupFile /etc/proftpd/group
RequireValidShell off

Rồi tiến hành restart service: service proftpd restart

_ Tạo user mới (UID và GID bạn nhập tùy ý số lớn hơn 500)

# ftpasswd --passwd --name=hocvps --uid=1000 --gid=1000 --home=/home/hocvps/ --shell=/sbin/nologin --file=/etc/proftpd/passwd

ftpasswd: using alternate file: /etc/proftpd/passwd
ftpasswd: creating passwd entry for user hocvps
Password: #nhập_mật_khẩu

_ Thiết lập quyền chỉnh sửa với thư mục web :

# chmod -R o+rw /home/hocvps/

Vậy là xong rồi đấy, giờ bạn có thể kết nối FTP đến server sử dụng account đã tạo ở trên. Đối với Windows OS, các bạn có thể sử dụng File Zilla để đăng nhập. Trên quan điểm cá nhân, các bạn nên cấu hình đăng nhập chỉ bằng Virtual User.

3. Một số lỗi thường gặp:

– Quá trình Upload gặp lỗi PassiveMode thì chỉnh TransferMode sang Active trên FTP Client. Trong FileZilla là Edit – Settings – Connection – FTP – Transfer Mode.

– Nếu đã thiết lập tường lửa Iptables và chuyển ActiveMode mà vẫn không thể kết nối thì bạn thêm giá trị ip_conntrack_ftp vào /etc/sysconfig/iptables-config
Cụ thể là IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp”. Sau đó tiến hành restart Iptables
Chỉ áp dụng CentOS 6 và nếu VPS không có module ip_conntrack_ftp trong hệ thống thì cần yêu cầu support thêm thủ công

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

182 Comments

 1. Hùng 12 comment

  mình cài FTP xong thử edit file index.htm thì không có tác dụng. Thử upload file thì nhận thông báo này

  Unable to transfer.
  This is most likely due to insufficient permissions. Verify both the destination path and permissions, then try again. If the problem persists, contact your system administrator or hosting provider.

  Bạn chỉ mình cách khắc phục với. Thanks

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đã mở port 21 chưa?

   iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
   service iptables save
   service iptables restart
 2. Dũng 9 comment

  Bài này Luân nên nghiên cứu và viết lại đi thôi.
  VPS vultr của mình mới hoàn toàn, cài hocvps rồi cài ftp theo hướng dẫn này, ko connect được.

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn mở port 21 nhé. Mình vừa test thấy vẫn bình thường
   iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
   service iptables save
   service iptables restart

 3. hoang viet 7 comment

  Mình cài prodftp xong thì phpmyadmin không vào được nữa (lỗi Permission Denied(13)). Cài plugin trên wordpress cũng báo lỗi. Khi check owner thì session tạo ra trong var/lib/php/session hay plugin tạo trong wp-content/plugins đều là apache, trong khi server mình cài bằng hocvps là nginx.

  Kill pid của user apache thì nó cũng tự chạy lại
  Bạn giúp mình làm sao để xóa thằng apache này

  1. Việt Phương Moderator

   Để xử lý vấn đề permission owner bạn chạy HocVPS menu 14 phân quyền webserver xem.
   Hoặc chown -R nginx:nginx thư_mục_của_bạn

  1. Luân Trần Admin

   Connection timed out after 20 seconds of inactivity

   Connect xong bạn làm gì đó đi?

  1. Việt Phương Moderator

   Có thể VPS của em sudo package không được cài đặt mặc định. Nếu em cài đặt bằng user root rồi thì không cần sudo nhé
   Em thử chạy chkconfig --levels 235 proftpd on nhé

 4. Đặng Hoàng Hữu 14 comment

  Chào mọi người, em là dân mới bước vào lĩnh vực này; cũng tập tành làm web và vọc VPS nên cần sự giúp đỡ của mọi người. Rất mong được hỗ trợ.
  Em đang sử dụng VPS thuê và được cài sẵn script của HOCVPS. Bữa này tò mò vào diễn đàn này học hỏi và làm theo bài hướng dẫn này vì muốn sửa dụng FTP bình thường như mọi host web khác. Nhưng sau khi cài đặt thì không những không sửa dụng được mà còn không vào được File Manager và phpmyAdmin trên web luôn.
  Link vào VPS của em: http://108.61.223.120:3825/
  Những cái em mới cài vào gồm:
  1 – https://hocvps.com/quet-virus-malware-shell-tren-vps/
  2 – https://hocvps.com/cai-dat-ftp-server-tren-centos-voi-proftpd/
  3 – https://hocvps.com/cai-dat-configserver-security-firewall-csf-tren-centos/
  Hiện tại website vẫn đang chạy bình thường và vẫn truy cập được vào host bằng BitVise SSH Client. Các lệnh trên Scrpit vẫn thực hiện tốt
  Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!

  1. Luân Trần Admin

   Bạn kiểm tra lại coi có cài thêm tường lửa, block port 3825. Hoặc cấu hình nginx bị chỉnh sửa lại ko

     1. Đặng Hoàng Hữu 14 comment

      Đã cấu hình như anh Luâ hướng dẫn và đã chạy ngon lành. Nhưng hơn 1 cái là IN và OUT em đều thêm port đó vào hết => Liệu có vấn đề gì không anh Luân?

     2. Luân Trần Admin

      OUT là khi kết nối đến server khác -> không cần thiết phải mở port này 😀

 5. Vinh 1 comment

  Connected to 10.0.0.1.
  220 (vsFTPd 2.2.2)
  200 Always in UTF8 mode.
  User (10.0.0.1:(none)): shin1
  530 Permission denied.
  Login failed.

  Fix sao vay a 🙁

 6. trung do 5 comment

  Cho mình hỏi, sau khi tao ftp user xong, mình chown cho user đó luôn. OK, user đó hoạt động tốt trên path này.
  Lần sau login vô lại thì mình thấy path này quay trở lại owner là nginx..tks

 7. Trung Vu 5 comment

  Hi,

  Mình làm theo hướng dẫn, mở port 21 rồi, nhưng vẫn không truy cập được bằng ftp bạn ạ
  Mình thử stop iptables thì truy cập được 🙁

  Ngoài ra không hiểu sao vps mình gặp lỗi truy cập 502 bad gateway
  mình làm theo hướng dẫn fix của hocvps là chỉnh sửa config http của nginx, thì ko còn lỗi 502 bad gateway. tuy nhiên bây giờ lại lỗi no input file specified 🙁

  1. Lữ Phú Hòa 17 comment

   tìm cái này và thêm vào nhé
   các bạn chú ý không nên tắt firewall iptables nhé sẽ không bảo mật đâu đó
   =======
   thêm giá trị “ip_conntrack_ftp” vào
   /etc/sysconfig/iptables-config

   IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp”
   =======
   và thêm port 21 vào tường lửa nữa nhé
   /sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 21 -j ACCEPT
   /etc/rc.d/init.d/iptables save
   =======
   service iptables restart

 8. Trung 5 comment

  Hi Luân,

  mình đã setup được proftpd, start được service này rồi
  tuy nhiên mình không thể nào kết nối bằng ftp được.
  mình đã kiểm tra thông tin tài khoản tạo mới thì ko có vấn đề gì
  mình check lại serivce này vẫn chạy : service proftpd status
  sau đó mình có thử tắt iptables đi thì mình có thể kết nối được ftp bằng port 21 mặc định

  tuy nhiên tắt iptables không phải là 1 ý kiến hay

  Luân có gặp trường hợp ntn bao giờ chưa nhỉ?

  1. Lữ Phú Hòa 17 comment

   tìm cái này và thêm vào nhé
   các bạn chú ý không nên tắt firewall iptables nhé sẽ không bảo mật đâu đó
   =======
   thêm giá trị “ip_conntrack_ftp” vào
   /etc/sysconfig/iptables-config

   IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp”
   =======
   và thêm port 21 vào tường lửa nữa nhé
   /sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 21 -j ACCEPT
   /etc/rc.d/init.d/iptables save
   =======
   service iptables restart

 9. Hong Nguyen 1 comment

  mình chạy lệnh này service proftpd start thì gặp lỗi
  Starting proftpd: [FAILED]

  1. Luân Trần Admin

   Bạn xem có file log trong thư mục /var/log/proftpd/ hay không? Nội dung như thế nào?

 10. Litalino 12 comment

  Bạn cho mình hỏi thêm với:

  Mình install ProFTPD rồi … giờ không dùng đến ProFTPD nữa… muốn gỡ nó ra khỏi vps làm sao ? thanks

  1. Hanh Pham 39 comment

   Mình thì rất cần cái này mà cài hoài không được.
   Mình check thấy báo như này.
   ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:21
   Nghĩa là port 21 đã mở chưa bạn?

 11. Litalino 12 comment

  Mình cài đặt ok rồi chạy ftp thì báo lỗi thế này:

  Connecting to 103.27.237.107:21…
  Error: Connection timed out after 20 seconds of inactivity
  Error: Could not connect to server

   1. Hanh Pham 39 comment

    ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:21

    Mình kiểm tra thấy báo như này?
    mở rồi đúng không

 12. Hanh Pham 39 comment

  Luân ơi sao cuả mình chạy ok hết rồi mà khi log vào nó báo lỗi thế này
  Status: Connecting to 45.32.50.251:21…
  Status: Connection attempt failed with “ECONNREFUSED – Connection refused by server”.

  giúp mình với…đau đầu vụ này quá

    1. Hanh Pham 39 comment

     Hưỡng dẫn mình cách mở port với đc không?
     Mình mới vọc VPS nên gà mờ.
     Cảm ơn Luân!

    2. Hanh Pham 39 comment

     Mình đã kiểm tra thì port 21 chưa mở.
     và mình đã làm theo nguyên hưỡng dẫn và đã mở port 21 nhưng connect ftp vẫn không được Luân à.
     Bị lỗi y như cũ.

     Status: Connection attempt failed with “ECONNREFUSED – Connection refused by server

     Mình đã thử đi thử lại nhiều lần.
     Tạo vps mới rồi cũng không được. không hiểu sai chỗ nào.
     Luân cho hỏi thêm. Nếu không xài được FTP thì mình có thể dùng SFTP để đăng nhập vào cho cái user mình vừa tạo không? vì mình muốn cho người khác đăng nhập vào để sử code nhưng không muốn share tk root

     1. Hanh Pham 39 comment

      ACCEPT tcp — 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW tcp dpt:21

      Mình kiểm tra nó báo thế này là mở hay chưa?

  1. Lữ Phú Hòa 17 comment

   tìm cái này và thêm vào nhé
   các bạn chú ý không nên tắt firewall iptables nhé sẽ không bảo mật đâu đó
   =======
   thêm giá trị “ip_conntrack_ftp” vào
   /etc/sysconfig/iptables-config

   IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp”
   =======
   và thêm port 21 vào tường lửa nữa nhé
   /sbin/iptables -I INPUT -p tcp –dport 21 -j ACCEPT
   /etc/rc.d/init.d/iptables save
   =======
   service iptables restart

   1. Ann 1 comment

    Thanks, rất hữu ích, mình không ngờ thêm cái dòng IPTABLES_MODULES=”ip_conntrack_ftp” lại có tác dụng,đang bí chỗ này @@

  1. Luân Trần Admin

   A ko dùng cả 2 nên ko biết rõ được 😀
   Cách cài ProFTPD dễ thực hiện hơn đó.

 13. Cao Hai 2 comment

  cao chạy lệnh này không thấy gì xẩy ra nhỉ : echo “/bin/false” >> /etc/shells
  admin giúp e với

  1. Luân Trần Admin

   Lệnh này đơn giản thêm dòng mới ở file /etc/shells với nội dung là /bin/false. Bạn mở file lên xem có chưa?

   1. Cao Hai 2 comment

    em chạy lệnh này : “yum install proftpd” thấy oke rồi , nhưng kiểm tra trong vps thì vẫn không thấy có file bin/false bác a. chắc e từ bỏ cái FTP này quá :((

  1. Dương Thể 16 comment

   Sau bao hồi vật vã, cuối cùng cung tìm ra giai pháp khắc phục lỗi Failed khi start Proftpd
   1. Chạy lệnh hostname kiểm tra xem nó hiển thị là gì, nếu hiển thị unknow thì vào /etc/sysconfig/network sửa : HOSTNAME=localhost.localdomain (hoặc thành gì trùng với file host)
   2. Dùng lệnh nano /etc/proftpd.conf
   Bạn sẽ thấy Servername ngay trên đầu.
   Đổi nó về trùng với tên HOSTNAME. Như trên HOSTNAME là localhost.localdomain thì Servername là “Localhost.localdomain”

   Chạy lệnh service proftp start và coi thử kết qủa nhé

 14. Nhan 5 comment

  Mình làm tất cả các bước thành công rồi mà sao ko connect đc bằng FTP nó cứ hiện connection failed hoài mặc dù đã kiểm tra proftpd đang chạy

 15. Tan 8 comment

  Em cài đi cài lại 4, 5 lần đều gặp lỗi Failed khi chạy lệnh khởi động

 16. Angel96 6 comment

  “useradd userftp -p ‘mypass’ -d /home/domain.com/ -s /bin/false
  passwd userftp” user vs pas là cáo nào b, vẫn gõ lệnh này v khi login thì user vs pass là cái nào bạn?
  Có 1 số lệnh home/domain.com vậy mình có cần đổi domain.com thành tên miền mình hk b?

  1. Luân Trần Admin

   User: userftp
   Password: mypass
   Tất nhiên ở đây bạn phải domain.com thành tên miền bạn muốn sử dụng rồi.

  1. Nguyen Tung 43 comment

   Chào bác,
   Em vào đây rồi, đã đổi host name nhưng vẫn không được ạ
   Khi gõ lệnh: service proftpd start
   Thì bị báo là: FAILED

   Nhờ các bác chỉ giúp em với
   Em đang dùng Centos 6.7

 17. long 2 comment

  có ai cài thành công cái này ở trên HocVPS Script ko nhỉ, mình cài toàn báo lỗi
  Starting proftpd: [FAILED]

  Mong mọi người chỉ cách khắc phục.

 18. Vu Tran 6 comment

  Sử dụng hocvps script, sau khi phân quyền webserver xong thì vào lại ftp ko upload file lên được vì báo permission denied

   1. Luân Trần Admin

    Okie mình đã nắm được vấn đề, đang suy nghĩ giải pháp cho hợp lý đây mà chưa ra 🙁

 19. vu 2 comment

  Minh thắc mắc là phân quền 777 rồi thì phân quyền chown -R userftp /home/domain.com/
  làm gì nữa?

  1. Luân Trần Admin

   Vì mặc định folder đó dành cho user root, bạn cần phân quyền cho tài khoản userftp nữa thì mới có quyền đọc ghi

 20. thanh tịnh 3 comment

  đúng là vào thư mục đó, nhưng lui ra thư mục ngoài được, mình muốn không nhìn thấy các thư mục khác trên vps.

 21. Thanh Tịnh 3 comment

  rất hay, có 1 vấn đề nhỏ cho mình hỏi anh luân
  cấp quyền cho user1 truy cập vào thư mục domain abc.com, user đó vẫn nhìn thấy các thư mục khác, có cách nào không cho user đó chỉ thấy trong thư mục mình cấp (abc.com) không anh.
  Thank.

  1. chien 11 comment

   đang gặp vấn đề y như bác này. có cách khắc phục không. ko thể start dc proftpd

  2. Luân Trần Admin

   Mình thấy user đó chỉ truy cập được vào folder được chỉ định thôi mà bạn?

 22. Hanh Hoang 8 comment

  Lỗi rồi Luân ơi, giờ phải làm sao nhỉ.

  “[root@vultr ~]# useradd userftp -p ‘mypass’ -d /home/bongda.net/ -s /bin/false
  useradd: warning: the home directory already exists.
  Not copying any file from skel directory into it.
  [root@vultr ~]# passwd userftp
  Changing password for user userftp.
  New password:
  Retype new password:
  passwd: all authentication tokens updated successfully.
  [root@vultr ~]# chown -R userftp /home/bongda.net/
  [root@vultr ~]# chmod -R 777 /home/bongda.net/
  [root@vultr ~]# service proftpd start
  Starting proftpd: [FAILED]
  [root@vultr ~]#”

  1. Luân Trần Admin

   Lệnh service proftpd status nó báo thế nào bạn. Thử service proftpd restart xem như thế nào?

   1. Hanh Hoang 8 comment

    nó báo thế này nè Luân.

    [root@vultr ~]# service proftpd status
    proftpd is stopped
    [root@vultr ~]# service proftpd restart
    Shutting down proftpd: [FAILED]
    Starting proftpd: [FAILED]
    [root@vultr ~]#

   2. Hanh Hoang 8 comment

    Chắc là lỗi chỗ phân quyền cho tài khoản nó báo :

    “chown: cannot access `chmod’: No such file or directory
    chown: cannot access `777′: No such file or directory”

    Giải quyết như nào đây Luân

     1. Hanh Hoang 8 comment

      Đây là dòng lệnh của mình từ trên xuống dưới :

      yum install proftpd
      nano /etc/proftpd.conf
      ServerName "blogchame.com"
      nano /etc/shells
      useradd userftp -p 'mypass' -d /home/blogchame.com/ -s /bin/false
      passwd userftp
      chown -R userftp /home/blogchame.com/
      chmod -R 777 /home/blogchame.com/

     2. Hanh Hoang 8 comment

      Nhầm, cái serverName là edit trong file proftpd. Tất cả những cái cần edit là mình làm ý như hướng dẫn

     3. Luân Trần Admin

      Tiếp theo, thêm /bin/false vào cuối file /etc/shells
      nano /etc/shells

      Xong bước này là thoát text editor đấy nhé?

     4. Hanh Hoang 8 comment

      Đúng rồi, bước đó mình làm rồi, làm xong mình ấn ctrl + x để thoát, sau đó chọn y để đồng ý

  2. chien 11 comment

   đang gặp vấn đề y như bác này. có cách khắc phục không. ko thể start dc proftpd

   1. Luân Trần Admin

    Bạn dùng trên VPS nào vậy, CentOS mấy? Mình vừa cài đặt thử nhưng mọi việc diễn ra bình thường?

   1. Vu Tran 6 comment

    Đã tìm được cách giải quyết !
    Cách làm :
    1. Chạy lệnh hostname kiểm tra xem nó hiển thị là gì, nếu hiển thị unknow thì vào /etc/sysconfig/network sửa : HOSTNAME=localhost.localdomain (hoặc thành gì trùng với file host)
    2. Reboot lại server

    Áp dụng đối với vultr

 23. Hoang Phung 29 comment

  Mình cài rồi mà chưa biết dùng ra sao nửa, cái này nó giống SSH client, hay Win SCP nhĩ,
  mình ko biết ra sao nữa, Luân hướng dẫn giúp với

 24. Hoang Phung 29 comment

  hi bác Luân,
  mình cài đặt bằng lệnh
  yum install proftpd
  mà nó báo file /etc/proftpd.conf ko có
  nano /etc/proftpd.conf

  là sao bác nhĩ, giúp e với

 25. steven 1 comment

  Không login được vào tài khoản là sao nhỉ. service cũng chạy rồi, làm lại rồi mà không đăng nhập được ! @@
  Help ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Luân Trần Admin

   Bạn chạy lại lệnh passwd userftp rồi đặt lại password login xem sao?

 26. Đat bv ecom 20 comment

  Bác Luân giúp với, lúc cài đặt em dùng lệnh y nguyên của bác chỗ ” useradd userftp -p ‘mypass’ -d /home/domain.com/ -s /bin/false ”
  giờ login ftp
  nó hiện ra mỗi 3 file:
  .bash_logout
  .bash_profile
  .bashrc
  hết.
  giờ em muốn xoá account userftp và không biết nó có sinh ra thư mục domain.com không bác? nếu có làm thế nào để em xoá nó. thanks bác, vì em chưa sử dụng vps bao giờ 😀

  1. Luân Trần Admin

   userftp là account trong Linux nên bác có thể dùng userdel để xóa đi.
   Thư mục domain.com thì bác cd đến /home để xem có hay không

 27. Dương Quý 4 comment

  Không phải khi bạn tạo thì host (centos) đã có SSH và có thể dùng SSH để làm ftp luôn sao?
  Mình thật sự không biết tại sao phải tạo thêm fpt làm gì và khi nào thì sử dụng?
  😀

  1. Luân Trần Admin

   Như mình đã nói trong bài viết rồi, sFTP thì lúc nào cũng có, nhưng tốc độ khi upload chậm nên vẫn có một số người muốn mong muốn dùng FTP truyền thống để có tốc độ cao hơn

   1. Dương Quý 4 comment

    Đúng rồi, bạn có đoạn đó ngay từ khúc đầu luôn thế mà mình đọc lướt quá nên không chú ý, sorry 😀
    Nếu chỉ vấn đề tốc độ thôi thì mình nghĩ mình vẫn ưu tiên SSH cho an toàn, lúc mình mới tạo VPS cũng loay hoay vấn đề FTP mãi sau mới nhớ là SSH là SFTP, dùng cpanel nhiều quá rồi lậm luôn, đúng là nhiều điều còn phải học từ bạn lắm 🙂
    Chắc đến lúc nào mua thêm cái host để lưu trữ thì việc truyền server đến server sẽ phát huy tác dụng của việc truyền tải nhanh nhiều hơn, còn với cá nhân thì down với up bằng SSH cũng có thể đạt max speed băng thông người dùng thường.
    Thank kiều 😀

    1. Luân Trần Admin

     Đúng rồi, nên có 1 VPS để backup. Mình có setup 1 cái như vậy, hàng ngày các VPS khác tự động sao lưu rồi đẩy lên trên này, đảm bảo ko bao giờ lo mất dữ liệu 😀

     1. Hoàng Linh 1 comment

      Bác có thế hướng dẫn chi tiết dùng vps khác để tự động backup dc ko a. Nên mua vps ở đâu để làm vps backup. Hiện tại mình đang chạy 10 forum trên vps của cloudzin