Hôm nay mình gặp trường hợp làm dịch vụ cho một bạn, hỗ trợ backup toàn bộ dữ liệu trên VPS.

Server này không thể kết nối được SSH, chỉ kết nối được qua cửa sổ Console, không ping ra được bên ngoài.

Kiểm tra network

ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

Không thể start eth0:

ifup eth0
Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation

Để giải quyết vấn đề, mình đã xóa các rule của networking interface, và khởi động lại server để hệ thống generate lại rule mới.

rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
reboot

Restart lại service network

service network restart
Shutting down interface eth0:                              [  OK  ]
Shutting down loopback interface:                          [  OK  ]
Bringing up loopback interface:                            [  OK  ]
Bringing up interface eth0:  Determining if ip address 192.168.1.99 is already in use for device eth0...
                                                           [  OK  ]
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:FE:C1:03
          inet addr:192.168.1.99  Bcast:xxxxxxxx  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefe:c103/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:387597 (378.5 KiB)  TX bytes:19567 (19.1 KiB)

Vậy là xử lý xong.

Nếu bạn gặp vấn đề tương tự, hãy áp dụng bài viết này xem thế nào nhé.

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Comments

 1. nghĩa 21 comment

  Mình bị lỗi này và thực hiện theo các bước như hướng dẫn vẫn không được, không lỗi chỗ nào nữa, nhờ giúp đỡ

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn không thể connect SSH? Bạn chạy lần lượt các lệnh kết quả ntn?

   1. nghia 21 comment

    nó vẫn báo lỗi: Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization, đó anh

    1. Việt Phương Moderator

     Ok bạn. Noted
     delete /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rule
     reboot
     change mac address in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
     generate new UUID for eth0
     change UUID of eth0 in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
     restart network service

 2. thinh 1 comment

  ban oi giup minh voi cai VPS cua minh sao minh vao chomre voi coccoc no ko hien thi quang cao luc vao ben VPS con vao may tinh ngoai van hien quang cao binh thuong bir ko chi minh voi maill minh la nguyenphucthinh931@gmail.com