Post Series: Sentora
 1. 1. Hướng dẫn cài đặt Sentora
 2. 2. Cấu hình căn bản cho Sentora
 3. 3. Cài đặt File Manager cho Sentora
 4. 4. Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora
 5. 5. File và đường dẫn quan trọng khi sử dụng Sentora

Sentora là một hệ thống quản lý VPS tương tự như Cpanel nhưng là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Sử dụng Sentora giúp bạn sử dụng VPS được dễ dàng, trực quan hơn.

logo sentora

Sau khi Zpanel được bán lại cho HostWinds đã không được cập nhật thường xuyên và ẩn chứa rất nhiều lỗi. Sentora được xây dựng từ các nhà phát triển cũ của Zpanel và được cập nhật thường xuyên, liên tục. Các bạn không nên sử dụng Zpanel nữa mà hãy thay bằng Sentora nhé.

Những tính năng chính của Sentora

 • Hỗ trợ nhiều người dùng
 • Có khả năng tạo Reseller Account
 • Hỗ trợ quản lý số lượng tên miền của từng tài khoản, quản lý băng thông, dung lượng, mail box
 • Cho phép thay đổi giao diện, brand name

Sentora sẽ tự động cài đặt:

 1. Apache HTTPd
 2. PHP
 3. ProFTPd
 4. MySQL/MariaDB
 5. Postfix
 6. Dovecot

Đây đều là những ứng dụng cần thiết gần như bắt buộc phải có với mỗi VPS để vận hành được. Ngoài ra nếu muốn thêm chức năng, các bạn có thể cài đặt các module được giới thiệu trên forum cộng đồng Sentora.

Trên CentOS 6.x, Sentora sẽ cài đặt PHP 5.3. Nếu bạn muốn dùng PHP 5.4, hãy dùng CentOS 7; PHP 5.5 hãy dùng Ubuntu 14.04.

Cài đặt Sentora

Để cài đặt Sentora bạn cần chuẩn bị một VPS mới tinh. Sentora hỗ trợ cài đặt trên CentOS 6, CentOS 7, Ubuntu 12.04 và Ubuntu 14.04. Trong bài viết này mình cài đặt trên CentOS 6 trên VPS của Vultr.

Tiếp theo hãy chuẩn bị sẵn một tên miền (lên Canh Me để đăng ký với giá rẻ nhé) để chạy email service và một subdomain đã được trỏ về IP VPS để làm trang quản lý Sentora.

Bắt đầu cài đặt Sentora với lệnh sau:

bash <(curl -L -Ss http://sentora.org/install)

Nếu VPS được cài đặt sẵn Apache server hoặc bind thì sẽ gặp thông báo lỗi tương tự như bên dưới:

############################################################
# Welcome to the Official Sentora Installer 1.0.3 #
############################################################

Checking that minimal requirements are ok
Detected : CentOs 6 x86_64
Ok.
DB server will be mySQL
It appears that package httpd is already installed. This installer
is designed to install and configure Sentora on a clean OS installation only!

Please re-install your OS before attempting to install using this script.

Lúc này hãy remove đi với lệnh yum remove -y httpd bind rồi chạy lại lệnh cài đặt bên trên.

1. Lựa chọn TimeZone

Đây là bước đầu tiên, bạn hãy nhập lần lượt các số 5, 49, 1

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Arctic Ocean
 5) Asia
 6) Atlantic Ocean
 7) Australia
 8) Europe
 9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 5
Please select a country.
 1) Afghanistan 18) Israel 35) Palestine
 2) Armenia 19) Japan 36) Philippines
 3) Azerbaijan 20) Jordan 37) Qatar
 4) Bahrain 21) Kazakhstan 38) Russia
 5) Bangladesh 22) Korea (North) 39) Saudi Arabia
 6) Bhutan 23) Korea (South) 40) Singapore
 7) Brunei 24) Kuwait 41) Sri Lanka
 8) Cambodia 25) Kyrgyzstan 42) Syria
 9) China 26) Laos 43) Taiwan
10) Cyprus 27) Lebanon 44) Tajikistan
11) East Timor 28) Macau 45) Thailand
12) Georgia 29) Malaysia 46) Turkmenistan
13) Hong Kong 30) Mongolia 47) United Arab Emirates
14) India 31) Myanmar (Burma) 48) Uzbekistan
15) Indonesia 32) Nepal 49) Vietnam
16) Iran 33) Oman 50) Yemen
17) Iraq 34) Pakistan
#? 49

The following information has been given:

 Vietnam

Therefore TZ='Asia/Ho_Chi_Minh' will be used.
Local time is now: Wed Aug 26 16:19:25 ICT 2015.
Universal Time is now: Wed Aug 26 09:19:25 UTC 2015.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

2. Sentora subdomain

Tiếp theo hãy lựa chọn subdomain để quản lý Sentora, ví dụ panel.hocvps.com

=== Informations required to build your server ===
The installer requires 2 pieces of information:
 1) the sub-domain that you want to use to access Sentora panel,
 - do not use your main domain (like domain.com)
 - use a sub-domain, e.g panel.domain.com
 - or use the server hostname, e.g server1.domain.com
 - DNS must already be configured and pointing to the server IP
 for this sub-domain
 2) The public IP of the server.


Enter the sub-domain you want to access Sentora panel: panel.hocvps.com

3. Server IP

Check lại public IP của server xem có đúng không (thường là chuẩn) rồi nhấn Enter để tiếp tục

Enter (or confirm) the public IP for this server: 123.456.789.10

4. Xác nhận

Nếu bạn gặp bất kỳ thông báo WARNING nào tại bước này, Sentora có thể không hoạt động. Thường thì thông báo lỗi subdomain chưa được trỏ đến IP, lúc này bạn hãy trỏ lại IP rồi chạy lệnh cài đặt từ đầu.

Nhập y để bắt đầu quá trình cài đặt:

All is ok. Do you want to install Sentora now (y/n)? y

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được thông tin password zadmin, MySQL password, ProFTPd password, Roundcube password… Toàn bộ thông tin cũng được lưu ở file /root/passwords.txt

########################################################
 Congratulations Sentora has now been installed on your
 server. Please review the log file left in /root/ for
 any errors encountered during installation.

 Login to Sentora at http://panel.hocvps.com
 Sentora Username : zadmin
 Sentora Password : m5tO8yzR2COJ7e3A

 MySQL Root Password : vn1BrDtjDljLtYGi
 MySQL Postfix Password : rQS5wWSgW3tcKLyx
 MySQL ProFTPd Password : BQPYaOtbajEYbhXL
 MySQL Roundcube Password : ah22HSMLcd0VEI1S
 (theses passwords are saved in /root/passwords.txt)
########################################################

Nhập tiếp y để khởi động lại server

Restart your server now to complete the install (y/n)? y

Sử dụng Sentora

Sau khi khởi động lại server, bạn có thể truy cập vào subdomain sử dụng ở bước trước để vào trang quản lý Sentora. Giao diện login sẽ như sau:

Sentora Login

Username mặc định là zadmin, password hiển thị sau khi bạn cài đặt xong ở bước trên và được lưu tại /root/passwords.txt

Giao diện trang quản lý Sentora vẫn rất giống Zpanel

Sentora Panel

Giờ hãy tạo Client và bắt đầu sử dụng Sentora thôi.

Mình có tạo một repository cho Sentora, các bạn có thể dùng để thêm module cho server. Danh sách module sẽ được mình bổ sung dần dần.

Chúc bạn thành công.

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

316 Comments

 1. longhb 8 comment

  cho e hỏi chút với..e cài sentora trên vultr, giờ nó không hiểu bị lỗi hay thế nào mà không truy cập được. có cách nào để khắc phục không a?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn truy cập qua console trên Vultr như thế nào? Và việc không truy cập được của bạn là không truy cập được chỗ nào

   1. longhb 8 comment

    chào a! truy cập console vultr e dùng ZOC… còn tất cả website e chạy trên sentora đều báo lỗi truy cập, cả phần quản trị của sentora e truy cập bằng subdomain zpanel.devfastpro.com cũng báo lỗi không truy cập được

    1. Việt Phương Moderator

     Vẫn truy cập được SSH thì bạn vào kiểm tra các service thôi. Thường liên quan đến webserver, php
     Kiểm tra webserver là chủ yếu

     1. longhb 8 comment

      e chưa rõ lắm, a có thể cho em biết lệnh để kiểm tra webserver là gì không?

 2. namnam 2 comment

  Cho mình hỏi 1 chút, mình đã cài đặt Sentora cho vps, ở các site thì bình thường, mọi thứ ổn định, nhưng có 1 site mình làm bằng php và smarty thì gặp lỗi 500 server error, mình check log thì do Mod_Rewrite chưa đc cấu hình, mình đã thử mọi cách, check a2enmod rewrite thì đã already, nhưng site vẫn bị 500, trước đó site này mình chạy trên hosting bình thường, chuyển sang vps dùng sentora mới bị,mong bạn giúp đỡ

   1. namnam 2 comment

    có rồi bạn ạ, skype của bạn là gì, mình gửi thông tin xem giúp mình nhé

  1. longhb 8 comment

   sau khi check, nó báo lỗi thế này là lỗi gì a? e mới tìm hiểu VPS nên chưa rõ lắm
   [root@zpanel ~]# service httpd status
   Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
   ● httpd.service – The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-07-04 07:03:49 UTC; 18h ago
   Docs: man:httpd(8)
   man:apachectl(8)
   Process: 2451 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
   Process: 2450 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 2450 (code=exited, status=1/FAILURE)

   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server…
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com httpd[2450]: AH00526: Syntax error on line 57 of /etc/sentora/configs/apache/httpd-vhosts.conf:
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com httpd[2450]: SSLCertificateKeyFile: file ‘/devfastpro.com/ssl/certificate/private.key’ does not exist or is empty
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com kill[2451]: kill: cannot find process “”
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
   Jul 04 07:03:49 zpanel.devfastpro.com systemd[1]: httpd.service failed.

   1. Việt Phương Moderator

    Sai dòng 57 của /etc/sentora/configs/apache/httpd-vhosts.conf
    Chắc bạn đã sửa cấu hình Vhost. Cụ thể file ‘/devfastpro.com/ssl/certificate/private.key’ không tồn tại hoặc trống

    1. longhb 8 comment

     trước e có ý định cài ssl cho domain trên sentora nhưng chưa được, e có cài đặt module ssl.
     Vậy giờ e gỡ bỏ module này là sẽ fix được lỗi phải không a?

     1. Việt Phương Moderator

      Bạn thử xem. Thường thì mình sửa thủ công Vhost cũng được còn module tác động Vhost như thế nào thì phải làm mới biết
      Có thể bạn vào module chỉnh ngắt SSL đi là được

    2. longhb 8 comment

     giờ e chỉ truy cập bằng ssh được, thì sử dụng lệnh gì để ngắt kết nối vậy a.
     e đã thử search google mà chưa thấy hướng dẫn nào về việc này

     1. Việt Phương Moderator

      Đúng là giờ bạn không vào đc Sentora Panel để sửa module. Thế bạn chỉnh sửa Vhost thôi, để start đc Webserver
      Comment cái dòng dùng SSL đi

     2. Việt Phương Moderator

      Bạn muốn không nhận dòng nào thì # trước dòng đó
      #abcxyzs….

     3. longhb 8 comment

      a ơi! ý của e muốn hỏi là làm sao để e truy cập được vào file chứa thông tin của ssl đó để mà comment cơ?
      Kiểu như dùng câu lệnh gì?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn đã trỏ subdomain trên quản lý tên miền về IP VPS chưa? Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đăng nhập thông qua IP mà

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn tạo thêm A Record với nội dung của subdomain rồi trỏ về IP VPS nhé

     1. Nguyễn Ngọc Thiện 29 comment

      thêm trong phần tên miền chính hả anh , mấy cái tên miền thì em ko rành, em mua tên miền rồi trỏ về bên digitalocean
      vậy thêm A bên nào
      bên tenten em tìm ko thấy

     2. Nguyễn Ngọc Thiện 29 comment

      em đang sử dụng tên miền chính đã add vào rồi
      tên nguyenthien.net
      giờ e tạo thêm subdomain cũng vào cái Domain chính rồi add thêm record mới là quantri.nguyenthien.net chọn IP của DO
      nhưng không vào dc, chỉ vào dc tên miền chính

     3. Việt Phương Moderator

      1. Mình ping thử quantri.nguyenthien.net thì không tồn tại nhé. Có thể bạn sẽ cần tối đa 24h để update
      2. Bạn trỏ tên miền qua Cloudflare à?
      3. Bạn truy cập Sentora quản lý qua IP cũng được mà

     4. Việt Phương Moderator

      NameServer bạn đang để ở đâu? Mình kiểm tra thì hình như bạn để bên Cloudflare?

     5. Nguyễn Ngọc Thiện 29 comment

      namesever là gì anh , tên miền bên tenten em trỏ về digitolocean, sau đó em add website vào cloudflare

      giờ cập nhật thì cập nhật như thế nào anh

     6. Việt Phương Moderator

      Nêu NameServer bạn để bên CF thì bạn quản lý các bản ghi bên CF nhé, không phải tenten
      như mình ping quantri.thiennguyen.net của bạn vẫn là không tồn tại mà

   1. Nguyễn Ngọc Thiện 29 comment

    Trang này hiện không hoạt động
    quantri.nguyenthien.net hiện không thể xử lý yêu cầu này.
    HTTP ERROR 500
    em cài được rồi mà mỗi lần tạo park nhỏ thì bị lỗi này

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn chụp ảnh mình xem thao tác của bạn. Với các service hiện tại như thế nào

   1. Sơn Khiếu 29 comment

    Nó như này. Qua domain cũng thế.

    35.186.151.186 took too long to respond.

    1. Việt Phương Moderator

     Bạn kiểm tra service httpd status xem. Mình kiểm tra port 80 đang closed nên có thể httpd đang off
     # systemctl status apache2 hoặc
     # systemctl status httpd

     1. Sơn Khiếu 29 comment

      Webserver đã start.
      Active: active (running) since Thu 2018-02-01 08:14:54 UTC; 2h 7min ago
      Mình dùng netstart thì thấy tcp6 mở cổng 80 còn tcp thì ko thấy.

     2. Sơn Khiếu 29 comment

      Cảm ơn bạn. Mình chưa biết cách tạo user ssh. Mình truy cập trực tiếp từ Google Cloud qua trình duyệt. Bạn cho mình cái link hướng dẫn để mình tạo user ssh với.
      Giờ mình phải out, hết giờ làm rồi. tối mình online tiếp.

     3. Việt Phương Moderator

      Oh. Vậy mặc định GG Cloud mở có mỗi port 22 SSH

     4. Sơn Khiếu 29 comment

      Không phải, do lúc mình tạo instance, mình quên không check chọn 2 ô allow http và allow https cho nên 2 port cho giao thức này mặc định là không mở.

 3. Thảo Nhi 10 comment

  Xin chào
  Mọi người ai giúp mình được xin trả lời với
  mình cài Sentora sau khi chạy lênh : yum remove -y httpd bind
  thì vps mình gặp vài rắc rối
  Đầu tiên là : PYCURL ERROR 6 – “Couldn’t resolve host ‘
  Mình tìm cách khắc phục bằng lênh: cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
  Mình chuyển NM_CONTROLLED từ “yes” thành “no” và restart lại network
  Vào tất cả các thư mục hay chạy lênh gì đó thì lỗi : Permission denied
  Mình dùng lênh : chmod +x ./configure
  thì lại bị lỗi này : No such file or directory
  Mình thừ mọi cách thì theo mình nghĩ do nguyên ngân xóa nhầm file bind gì đó
  vậy ai có thể giúp mình khác phục lỗi này không mà ko cần reinstall lại OS

  1. Việt Phương Moderator

   Trường hợp bạn mình nghĩ reinstall OS thì hơn chứ fix kiểu mò theo từng cái từng lỗi như thế quá tốn công
   1. Permission denied là user đăng nhập không có quyền với thư mục đó
   2. chmod +x ./configure tức không có thư mục nào tên configure ngang hàng với /root

 4. HOÀNG THI 3 comment

  Cho mình hỏi có cách nào gõ ip VPS trên trình duyệt không vào admin của Sentora không?

  1. Việt Phương Moderator

   Bạn nghiên cứu cấu hình Vhost của Sentora nhé. Hiện là để IP vào phần admin, bạn có thể chuyển sang hiện 1 trang khác

 5. Trần Ngọc Cảnh 5 comment

  em chuyển hướng bằng file .htaccess từ http sang https mãi không được hình như setora không hỗ trợ hay sao vậy.
  có ai giúp em không ạ

  1. Việt Phương Moderator

   Apache thì đúng chuyển hướng bằng .htaccess thôi. Bạn xem có rule gì từ trước xung đột không, cũng như đã cấu hình Virtual Host cho 443 chưa? Khởi động lại cả Apache
   RewriteEngine On
   RewriteCond %{HTTPS} on
   RewriteRule (.*) http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

    1. Việt Phương Moderator

     1. Bạn copy đúng bash < (curl -L -Ss http://sentora.org/install) chứ
     2. Ubuntu bạn bên nào mà chưa có curl mặc định vậy. Bạn cài curl xem được không. apt-get install curl

 6. Tan Nguyen 19 comment

  Em cài xong Sentora, đẩy code lên và cấu hình. Domain cũng dùng nameserver của Cloudflare. Trước đó em có dùng trên Vesta thì bình thường, giờ trên Sentora thì lỗi như thế này: http://prntscr.com/g1qlt1
  Lỗi này có phải do Cloudflare không ạ? VPS em dùng của Vultr
  Mong được Admin hỗ trợ ạ.
  Em cảm ơn rất nhiều.

  1. Việt Phương Moderator

   Vậy bạn truy cập bằng IP website có hiển thị không? Vì Sentora Admin ở địa chỉ khác với IP VPS mà
   Cloudfare thì không phải, mình vẫn quản lý domain bên Cloudafare bình thường. Bạn ngắt phần HTTPS của Cloudfare để test trước đi

   1. Tan Nguyen 19 comment

    Khi em gõ trực tiếp IP VPS lên trình duyệt thì lại trả về trang Control Panel Login Sentora anh ạ. Nếu tắt https đi thì web ko truy cập được.

    1. Việt Phương Moderator

     Vậy vấn đề bên source code thôi. Bạn dùng SSL của Cloudafare?
     Thực ra cách kiểm tra do bên nào thì check log là ra, còn nếu bạn không biết thì bạn cứ add domain mới vào. Nếu domain mới hiển thị bình thường tức vấn đề ở source code web cũ. Bạn không có domain khác thì add tạm 1 subdomain vào như 1 website mới cũng có thể test

 7. Vi Văn Phượng 4 comment

  Cái này nó chặn nhiều quá .nhiều plugin kích hoạt lên là trắng toàn wap

  1. Việt Phương Moderator

   Lúc cài đặt xong Sentora có hiển thị mật khẩu truy cập trang quản lý đó bạn. Lưu tại /root/passwords.txt

   1. Sieu Nguyen 9 comment

    Mình cũng bị như vầy nè, mình sử dụng hocvps script. có gửi bạn cái nginx config rồi đó.