Post Series: Sentora
 1. 1. Hướng dẫn cài đặt Sentora
 2. 2. Cấu hình căn bản cho Sentora
 3. 3. Cài đặt File Manager cho Sentora
 4. 4. Sentastico Package Installer – Tự động cài đặt ứng dụng cho Sentora
 5. 5. File và đường dẫn quan trọng khi sử dụng Sentora

Sentora là một hệ thống quản lý VPS tương tự như Cpanel nhưng là mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Sử dụng Sentora giúp bạn sử dụng VPS được dễ dàng, trực quan hơn.

logo sentora

Sau khi Zpanel được bán lại cho HostWinds đã không được cập nhật thường xuyên và ẩn chứa rất nhiều lỗi. Sentora được xây dựng từ các nhà phát triển cũ của Zpanel và được cập nhật thường xuyên, liên tục. Các bạn không nên sử dụng Zpanel nữa mà hãy thay bằng Sentora nhé.

Những tính năng chính của Sentora

 • Hỗ trợ nhiều người dùng
 • Có khả năng tạo Reseller Account
 • Hỗ trợ quản lý số lượng tên miền của từng tài khoản, quản lý băng thông, dung lượng, mail box
 • Cho phép thay đổi giao diện, brand name

Sentora sẽ tự động cài đặt:

 1. Apache HTTPd
 2. PHP
 3. ProFTPd
 4. MySQL/MariaDB
 5. Postfix
 6. Dovecot

Đây đều là những ứng dụng cần thiết gần như bắt buộc phải có với mỗi VPS để vận hành được. Ngoài ra nếu muốn thêm chức năng, các bạn có thể cài đặt các module được giới thiệu trên forum cộng đồng Sentora.

Trên CentOS 6.x, Sentora sẽ cài đặt PHP 5.3. Nếu bạn muốn dùng PHP 5.4, hãy dùng CentOS 7; PHP 5.5 hãy dùng Ubuntu 14.04.

Cài đặt Sentora

Để cài đặt Sentora bạn cần chuẩn bị một VPS mới tinh. Sentora hỗ trợ cài đặt trên CentOS 6, CentOS 7, Ubuntu 12.04 và Ubuntu 14.04. Trong bài viết này mình cài đặt trên CentOS 6 trên VPS của Vultr.

Tiếp theo hãy chuẩn bị sẵn một tên miền (lên Canh Me để đăng ký với giá rẻ nhé) để chạy email service và một subdomain đã được trỏ về IP VPS để làm trang quản lý Sentora.

Bắt đầu cài đặt Sentora với lệnh sau:

bash <(curl -L -Ss http://sentora.org/install)

Nếu VPS được cài đặt sẵn Apache server hoặc bind thì sẽ gặp thông báo lỗi tương tự như bên dưới:

############################################################
# Welcome to the Official Sentora Installer 1.0.3 #
############################################################

Checking that minimal requirements are ok
Detected : CentOs 6 x86_64
Ok.
DB server will be mySQL
It appears that package httpd is already installed. This installer
is designed to install and configure Sentora on a clean OS installation only!

Please re-install your OS before attempting to install using this script.

Lúc này hãy remove đi với lệnh yum remove -y httpd bind rồi chạy lại lệnh cài đặt bên trên.

1. Lựa chọn TimeZone

Đây là bước đầu tiên, bạn hãy nhập lần lượt các số 5, 49, 1

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent or ocean.
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Arctic Ocean
 5) Asia
 6) Atlantic Ocean
 7) Australia
 8) Europe
 9) Indian Ocean
10) Pacific Ocean
11) none - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 5
Please select a country.
 1) Afghanistan 18) Israel 35) Palestine
 2) Armenia 19) Japan 36) Philippines
 3) Azerbaijan 20) Jordan 37) Qatar
 4) Bahrain 21) Kazakhstan 38) Russia
 5) Bangladesh 22) Korea (North) 39) Saudi Arabia
 6) Bhutan 23) Korea (South) 40) Singapore
 7) Brunei 24) Kuwait 41) Sri Lanka
 8) Cambodia 25) Kyrgyzstan 42) Syria
 9) China 26) Laos 43) Taiwan
10) Cyprus 27) Lebanon 44) Tajikistan
11) East Timor 28) Macau 45) Thailand
12) Georgia 29) Malaysia 46) Turkmenistan
13) Hong Kong 30) Mongolia 47) United Arab Emirates
14) India 31) Myanmar (Burma) 48) Uzbekistan
15) Indonesia 32) Nepal 49) Vietnam
16) Iran 33) Oman 50) Yemen
17) Iraq 34) Pakistan
#? 49

The following information has been given:

 Vietnam

Therefore TZ='Asia/Ho_Chi_Minh' will be used.
Local time is now: Wed Aug 26 16:19:25 ICT 2015.
Universal Time is now: Wed Aug 26 09:19:25 UTC 2015.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

2. Sentora subdomain

Tiếp theo hãy lựa chọn subdomain để quản lý Sentora, ví dụ panel.hocvps.com

=== Informations required to build your server ===
The installer requires 2 pieces of information:
 1) the sub-domain that you want to use to access Sentora panel,
 - do not use your main domain (like domain.com)
 - use a sub-domain, e.g panel.domain.com
 - or use the server hostname, e.g server1.domain.com
 - DNS must already be configured and pointing to the server IP
 for this sub-domain
 2) The public IP of the server.


Enter the sub-domain you want to access Sentora panel: panel.hocvps.com

3. Server IP

Check lại public IP của server xem có đúng không (thường là chuẩn) rồi nhấn Enter để tiếp tục

Enter (or confirm) the public IP for this server: 123.456.789.10

4. Xác nhận

Nếu bạn gặp bất kỳ thông báo WARNING nào tại bước này, Sentora có thể không hoạt động. Thường thì thông báo lỗi subdomain chưa được trỏ đến IP, lúc này bạn hãy trỏ lại IP rồi chạy lệnh cài đặt từ đầu.

Nhập y để bắt đầu quá trình cài đặt:

All is ok. Do you want to install Sentora now (y/n)? y

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được thông tin password zadmin, MySQL password, ProFTPd password, Roundcube password… Toàn bộ thông tin cũng được lưu ở file /root/passwords.txt

########################################################
 Congratulations Sentora has now been installed on your
 server. Please review the log file left in /root/ for
 any errors encountered during installation.

 Login to Sentora at http://panel.hocvps.com
 Sentora Username : zadmin
 Sentora Password : m5tO8yzR2COJ7e3A

 MySQL Root Password : vn1BrDtjDljLtYGi
 MySQL Postfix Password : rQS5wWSgW3tcKLyx
 MySQL ProFTPd Password : BQPYaOtbajEYbhXL
 MySQL Roundcube Password : ah22HSMLcd0VEI1S
 (theses passwords are saved in /root/passwords.txt)
########################################################

Nhập tiếp y để khởi động lại server

Restart your server now to complete the install (y/n)? y

Sử dụng Sentora

Sau khi khởi động lại server, bạn có thể truy cập vào subdomain sử dụng ở bước trước để vào trang quản lý Sentora. Giao diện login sẽ như sau:

Sentora Login

Username mặc định là zadmin, password hiển thị sau khi bạn cài đặt xong ở bước trên. Giao diện trang quản lý Sentora vẫn rất giống Zpanel

Sentora Panel

Giờ hãy tạo Client và bắt đầu sử dụng Sentora thôi.

Mình có tạo một repository cho Sentora, các bạn có thể dùng để thêm module cho server. Danh sách module sẽ được mình bổ sung dần dần.

Chúc bạn thành công.

Tagged:

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

269 Comments

 1. Luân 1 comment

  Hi Luân
  cho mình hỏi mình cài hoàn toàn không báo lối gì cả tên miền dns cũng trỏ đúng nhưng cài xong vào theo địa supdomain thì vào không được Luân có thể hướng dẫn mình không
  cám ơn Luân

 2. Bui Tien Dung 6 comment

  Mình làm theo hướng dẫn của bạn xong vào trang để quản lý của sentora thì nó báo lỗi như này:

  Critical Error: [0100] – Unable to connect or authenticate to the Sentora database (sentora_core).
  We advice that you contact the server administrator to ensure that the database server is online and that the correct connection parameters are being used.

  Thì sửa như thế nào nhi?

  Thanks bạn!

 3. quangnhut123 19 comment

  Update PHP lên version 5.6.13 khi chạy centos 7 vì mặc định là php 5.4. Mình share cho bạn nào chưa biết :

  yum install epel* -y
  wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
  sudo rpm -Uvh remi-release-7*.rpm
  yum update
  yum –enablerepo=remi,remi-php56 update
  rm -f /usr/lib64/php/modules/suhosin.so
  yum –enablerepo=remi,remi-php56 -y install php-suhosin

 4. Phú 4 comment

  Mọi người cho mình hỏi cài sentora rồi thì làm sao để config stmp cho mail, mình test code sử dụng stmp thì báo lỗi không sử dụng được

 5. giang 1 comment

  bạn ơi tại sao tớ không thể truy cập vào subdomain sử dụng ở bước trước để vào trang quản lý Sentora. Mặc dù đã được tạo rồi. trong quá trình cài không báo lỗi gì cả.

 6. Vi 1 comment

  làm sao để zip và unzip folder trong FTP, mình biết có module Monsta FileManager nhưng nó không có ZIP, các bác biết tool nào không?

 7. Việt Đan 1 comment

  Chả hiểu sao mình cài mà cái httpd ko khởi động được, còn lỗi thì lần đầu tiên thấy nên k biết giải quyết sao luôn

  [root@vps ~]# cat /tmp/log
  httpd.service – The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2015-09-17 13:47:19 ICT; 25s ago
  Process: 1470 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 1468 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
  Main PID: 1468 (code=exited, status=1/FAILURE)

  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev httpd[1468]: no listening sockets available, shutting down
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev httpd[1468]: AH00015: Unable to open logs
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev systemd[1]: httpd.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev kill[1470]: kill: cannot find process “”
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev systemd[1]: httpd.service: control process exited, code=exited status=1
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
  Sep 17 13:47:19 vps.vmcentos.dev systemd[1]: Unit httpd.service entered failed state.
  [root@vps ~]#

 8. Vương 10 comment

  Chào bác , Bác cho e hỏi phần subdomain là dùng để quản trị cho domain chính đúng k ạ ?

  1. Luân Trần Admin

   Bạn nên hiểu là subdomain để quản trị toàn bộ hệ thống, bao gồm domain chính hiện tại và toàn bộ domain, user sẽ thêm vào sau này.

 9. Trần Trọng Trí 10 comment

  Có cách nào nâng cấp php Sentora lên php 5.4 hoặc 5.5 không Luân ơi?

 10. Khanh Long 3 comment

  Mình cài đặt Sentora nhận mail được nhưng không gởi ra ngoài được. AE nào biết xin chỉ dùm, có bài hướng dẫn từng bước càn tốt.
  VD: Như mấy cái DKIM lấy từ đâu ra.
  Cám ơn AE nhiều

  1. Luân Trần Admin

   Có khả năng nguyên nhân nằm ở phía VPS chặn port sendmail, bạn check lại với lệnh sau xem thế nào: echo "Subject: test" | /usr/lib/sendmail -v admin@hocvps.com (nhớ đổi mail nhé)

 11. Khanh Long 9 comment

  check tiếp thì bị lỗi 3 cái trên, kiểm tra SMTP Banner Check thì an toàn không bị banner

  SMTP Reverse DNS Mismatch Reverse DNS does not contain the hostname More Info
  SMTP Banner Check Reverse DNS does not match SMTP Banner More Info
  SMTP TLS Warning – Does not support TLS. More Info

  SMTP Valid Hostname OK – Reverse DNS is a valid Hostname
  SMTP Connection Time 0.906 seconds – Good on Connection time
  SMTP Open Relay OK – Not an open relay.
  SMTP Transaction Time 3.298 seconds – Good on Transaction Time

  1. Luân Trần Admin

   Bạn liên hệ với nhà cung cấp VPS hỏi về việc sendmail nhé. MXtoolbox không giúp được gì đâu.

 12. vanthu 21 comment

  tìm mãi không thấy cái thư mục web mình nó nằm ở đâu để unzip. có bác nào biết ko chỉ e với?

 13. chatig 25 comment

  Hi,

  Ở Cpanel có chức năng Remote MySQL, vậy giờ ở VPS A mình cài Cpanel, VPS B thì mình cài Sentora, liệu chức năng này có hoạt động khi mình kết nối 2 VPS lại với nhau không vậy bạn?
  Có thể mình nói khó hiểu, bạn có thể search “Cách chỉnh file config để lấy dữ liệu từ host khác” và ” Hướng dẫn dùng code trên 1 host và database để ở host khác” để hiểu ý của mình hơn.

  Cám ơn bạn nhiều.

 14. Khanh Long 9 comment

  Cho mình hỏi :
  – Đường dẫn file chưa DKIM là gì vậy ?
  – Trong “Sentora Config” phải set mấy cái này sao cho đúng:
  . Date Format
  . Debug logging mode
  . From Address
  . From Name
  . Log Directory
  . Mail method
  . Min Password Length
  . Remote Login Forms
  . Root Drive
  . Sentora Apache Port
  . Sentora Debug Mode
  . Sentora Log file
  . Sentora root path
  . Server IP Address
  . Service Check Timeout
  . SMTP Auth method
  . SMTP Pass
  . SMTP Port
  . SMTP Server
  . SMTP User
  . Temp Directory
  . Use AUTH
  . Use SMTP
  . ZIP Exe
  . zsudo path

 15. chatig 25 comment

  Mình đang dùng Sentora và cực kỳ hài lòng về nó, cho đến bây giờ khi cần cài chevereto thì mới biết sentora chỉ có php5.3 trên centos6 . Vậy là mình ko thể cài được chevereto.
  Thật là buồn luôn 🙁

  1. Luân Trần Admin

   Mình thấy nó hỗ trợ PHP cao hơn đó, nhưng mà phải lựa chọn OS thế nào ấy, mình chưa dành thời gian test được 😀

  2. Luân Trần Admin

   Đây rồi, Sentora hỗ trợ PHP 5.5 trên Ubuntu 14.04, PHP 5.4 trên CentOS 7

   1. chatig 25 comment

    Hic, nhưng mà đa số giờ lại dùng CentOS6 mới buồn, ngay cả bài viết này cũng hướng dẫn cài đặt trên CentOS 6, mình thấy 1 số người bảo CentOS 7 ko ổn bằng CentOS 6.
    Sentora quá tốt với mình, chỉ tiếc cái PHP 5.4, thế là hỏng việc 🙁

 16. Khanh Long 9 comment

  Này là lỗi gì vậy ???

  This is the mail system at host swp.lova.vn.

  ####################################################################
  # THIS IS A WARNING ONLY. YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE. #
  ####################################################################

  Your message could not be delivered for more than 4 hour(s).
  It will be retried until it is 5 day(s) old.

  For further assistance, please send mail to postmaster.

  If you do so, please include this problem report. You can
  delete your own text from the attached returned message.

  The mail system

  : connect to
  alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.26]:25: Connection timed out
  Reporting-MTA: dns; swp.lova.vn
  X-Postfix-Queue-ID: 8EA015C51
  X-Postfix-Sender: rfc822; long@lova.vn
  Arrival-Date: Fri, 25 Sep 2015 06:04:13 +0000 (UTC)

  Final-Recipient: rfc822; mrkhanhlong@gmail.com
  Original-Recipient: rfc822;mrkhanhlong@gmail.com
  Action: delayed
  Status: 4.4.1
  Diagnostic-Code: X-Postfix; connect to
  alt4.gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.185.26]:25: Connection timed out
  Will-Retry-Until: Wed, 30 Sep 2015 06:04:13 +0000 (UTC)
  Return-Path:
  Received: from swp.lova.vn (localhost [127.0.0.1])
  by swp.lova.vn (Postfix) with ESMTPA id 8EA015C51
  for ; Fri, 25 Sep 2015 06:04:13 +0000 (UTC)
  MIME-Version: 1.0
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary=”=_ff37adcd4df0ebea4a1ddec5c3606520″
  Date: Fri, 25 Sep 2015 13:04:13 +0700
  From: long@lova.vn
  To: Khanh Long
  Subject: Re: nhan thu nhe
  In-Reply-To:
  References:
  Message-ID:
  X-Sender: long@lova.vn
  User-Agent: Roundcube Webmail/1.0.4

  1. Luân Trần Admin

   Bạn không update trực tiếp PHP được đâu, nếu muốn sử dụng PHP cao hơn hãy cài trên CentOS 7 hoặc Ubuntu 14

 17. Thế 5 comment

  Chào anh Luân,

  Em mới làm quen với vps DO, em muốn cài Sentora nhưng đọc hướng dẫn cảu anh thấy có chỗ ” một subdomain đã được trỏ về IP VPS để làm trang quản lý Sentora.”

  Em vào godaddy để tạo sub domain mà ko thấy chỗ nào để tạo, anh có thể hướng dẫn thêm chút chỗ này được không anh? Cảm ơn anh