Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

Mô hình hoạt động của Memcached:

memcached-architecture

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 7/6/5.

Cài đặt Memcached

– Cài đặt Remi repository với CentOS 5 (CentOS 7 và 6 không cần bước này)

## Remi Dependency on CentOS 5
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

– Cài đặt Memcached package

## CentOS 7 and 6
yum install memcached

## CentOS 5
yum --enablerepo=remi install memcached

Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 128MB để cache (mặc định 64MB). OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho local connect được tới port 11211 mà thôi.

# nano /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="128"
OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Khởi động Memcached

chkconfig memcached on
service memcached start

Để theo dõi tình trạng memcached, các bạn có thể có thể sử dụng phpMemcachedAdmin để xem ngay trên trình duyệt. PHPMemcachedAdmin chỉ cần tải về là có thể sử dụng, nên cài đặt trong thư mục quản lý của HocVPS Script để bảo mật. Cụ thể, mình sẽ cài đặt trong thư mục /home/hocvps.com/private_html/:

# cd /home/hocvps.com/private_html/
# wget https://github.com/elijaa/phpmemcachedadmin/archive/1.3.0.tar.gz
# tar -xvzf 1.3.0.tar.gz
# chmod -R 777 phpmemcachedadmin-1.3.0/Temp/ 
# chmod -R 777 phpmemcachedadmin-1.3.0/Config/

Giờ bạn có thể truy cập PHPMemcachedAdmin qua domain:port/phpmemcachedadmin-1.3.0/

Lưu ý: ở lần truy cập đầu tiên bạn sẽ thấy thông báo “Error : Configuration file or folder is missing, please fix this error and try again“. Bạn vào Editing Configuration rồi Save Live Configuration là xong.

Cài đặt Memcache và Memcached PHP Module

Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.

PHP 5.5

yum --enablerepo=remi,remi-php55 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 5.6

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.0

yum --enablerepo=remi,remi-php70 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.1

yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Cuối cùng khởi động PHP và web server

service php-fpm restart
service nginx restart

Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall

Trong trường hợp bạn sử dụng riêng một server để chạy Memcached thì cần phải mở port 11211 trên server cache.

Sử dụng lệnh sau

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT

Khởi động lại Iptables Firewall

service iptables restart

Cài đặt Memcached làm Session Handler

Bạn có thể cấu hình PHP sử dụng Memcached làm session handler, thay vì dùng files, để tăng hiệu năng xử lý của hệ thống.

Mở file cấu hình php.ini

nano /etc/php.ini

Tìm dòng [Session], thay thế session.save_handler = files bằng:

[Session]
session.save_handler = memcached
session.save_path = "127.0.0.1:11211"

Nhấn Ctrl+O để save file, Ctrl+X để đóng editor.

Nếu dùng phpMyAdmin bạn cần disable tính năng này bằng cách cấu hình riêng cho phpMyAdmin.

Cuối cùng restart lại PHP

service php-fpm restart

Cài đặt Memcached làm việc với WordPress

Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache W3 Total Cache.

W3 Total Cache

Trong phần cài đặt plugin, hãy chọn page cache method là Memcached cho các module Page Cache, Database Cache và Object Cache là xong.

Giờ thì hãy tận hưởng tốc độ vù vù mà Memcache đem lại nhé.

Xóa Memcached

Nếu không dùng nữa và muốn xóa hoàn toàn Memcached khỏi server, bạn hãy chạy lệnh bên dưới:

yum remove memcached php-pecl-memcached php-pecl-memcache
service php-fpm restart
service nginx restart

Chúc các bạn thành công!

188 Comments

 1. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Mình chạy lệnh sau:

  yum –enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

  Thì bị lỗi gói package như thế này:

  Error: Package: php-mysql-5.4.45-11.el6.remi.x86_64 (remi)
  Requires: php-pdo(x86-64) = 5.4.45-11.el6.remi
  Removing: php-pdo-5.3.3-48.el6_8.x86_64 (@updates)
  php-pdo(x86-64) = 5.3.3-48.el6_8
  Updated By: php-pdo-5.6.25-1.el6.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-pdo(x86-64) = 5.6.25-1.el6.remi
  Available: php-pdo-5.3.3-47.el6.x86_64 (base)
  php-pdo(x86-64) = 5.3.3-47.el6
  Available: php-pdo-5.4.45-10.el6.remi.x86_64 (remi)
  php-pdo(x86-64) = 5.4.45-10.el6.remi
  Available: php-pdo-5.4.45-11.el6.remi.x86_64 (remi)
  php-pdo(x86-64) = 5.4.45-11.el6.remi
  Available: php-pdo-5.6.24-1.el6.remi.x86_64 (remi-php56)
  php-pdo(x86-64) = 5.6.24-1.el6.remi
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest

  Bạn cho mình hỏi làm sao fix lỗi này? Thanks!

  1. aTu 1 comment

   muốn cài bản php mới hơn thì phải xóa bản cũ đi trước chứ bạn.
   dùng yum remove php-(*****) đi trước nhé

 2. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Báo với bạn là lệnh này mình kiếm thấy trong comment hướng dẫn của bạn:

  yum –enablerepo=remi install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

  Chạy dc với Centos 6.8. Ngoài ra, mình đang cấu hình memcached cho Prestashop nên muốn hỏi phần Option:

  # Running on Port 11211
  PORT=”11211″
  # Start as memcached daemon
  USER=”memcached”
  # Set max simultaneous connections to 1024
  MAXCONN=”1024″
  # Set Memory size to 2048 – 4GB(4096)
  CACHESIZE=”2048″
  #Set server IP address
  OPTIONS=”-l 127.0.0.1″

  OPTIONS : Set IP address of server, so that Apache or Nginx web servers can connect to it.

  Vì mình để trống phần option và dùng localhost cho phần IP Address trong Prestashop thì nó không chạy.

  https://www.prestashop.com/forums/topic/455609-problem-with-memcached-prestashop-1610/

 3. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Mình cài xong hết thấy đã chạy khi kiểm tra bằng lệnh trong SSH. Nhưng kiểm tra bằng phpinfo thì không thấy chạy.

 4. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Mình dùng lệnh sau để reset memcached:

  /etc/init.d/memcached restart

  Khi check lại thì thấy nó đã chạy như config

  # netstat -tulpn | grep :11211
  tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN 2304/memcached
  udp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* 2304/memcached

  nhưng mà setup với Prestashop vẫn bị báo:

  To use Memcached, you must install the Memcached PECL extension on your server. http://www.php.net/manual/en/memcached.installation.php

  Setup trong Prestashop như sau:
  IP Address: 127.0.0.1
  Port: 11211
  Weight: 1

 5. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Mình kiểm lại lại bằng lệnh

  htop

  Thấy memcached đã chạy nhưng vẫn không hiểu làm sao chẳng cấu hình dc với Prestashop.

 6. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  php -i | grep memcach
  PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/lib64/php/modules/apc.so’ – /usr/lib64/php/modules/apc.so: undefined symbol: pcre_exec in Unknown on line 0
  /etc/php.d/memcache.ini,
  /etc/php.d/z-memcached.ini,
  PHP Warning: Unknown: It is not safe to rely on the system’s timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone ‘UTC’ for now, but please set date.timezone to select your timezone. in Unknown on line 0
  memcache
  memcache support => enabled
  memcache.allow_failover => 1 => 1
  memcache.chunk_size => 32768 => 32768
  memcache.compress_threshold => 20000 => 20000
  memcache.default_port => 11211 => 11211
  memcache.hash_function => crc32 => crc32
  memcache.hash_strategy => consistent => consistent
  memcache.lock_timeout => 15 => 15
  memcache.max_failover_attempts => 20 => 20
  memcache.protocol => ascii => ascii
  memcache.redundancy => 1 => 1
  memcache.session_redundancy => 2 => 2
  memcached
  memcached support => enabled
  libmemcached version => 1.0.18
  memcached.compression_factor => 1.3 => 1.3
  memcached.compression_threshold => 2000 => 2000
  memcached.compression_type => fastlz => fastlz
  memcached.serializer => igbinary => igbinary
  memcached.sess_binary => no value => no value
  memcached.sess_connect_timeout => 1000 => 1000
  memcached.sess_consistent_hash => no value => no value
  memcached.sess_lock_expire => 0 => 0
  memcached.sess_lock_max_wait => 0 => 0
  memcached.sess_lock_wait => 150000 => 150000
  memcached.sess_locking => 1 => 1
  memcached.sess_number_of_replicas => 0 => 0
  memcached.sess_prefix => memc.sess.key. => memc.sess.key.
  memcached.sess_randomize_replica_read => no value => no value
  memcached.sess_remove_failed => 1 => 1
  memcached.sess_sasl_password => no value => no value
  memcached.sess_sasl_username => no value => no value
  memcached.store_retry_count => 2 => 2
  memcached.use_sasl => no value => no value
  Registered save handlers => files user memcache memcached

  memcached đã chạy rồi mà không biết sao config cho chạy với Prestashop luôn.

 7. Vu Kim Son 8 comment

  Hi,

  Mình đã tự sửa được rồi. Cho mình hỏi thông số cache mình nên cấu hình thế nào là hợp lý nhất nhỉ?

  Thanks

  1. Luân Trần Admin

   Bạn kiểm tra thực tế chạy website xem sử dụng cache dung lượng hết bao nhiêu. Tầm <= 70% - 80% là ok.

 8. Nguyễn Việt Tiến 4 comment

  Anh ơi, anh dùng WP total cach để cache lại trang canhme.com hả. Em sử dụng cùng với memcache, test lại với lần đầu tiên vào trang thấy nó chậm hơn khi truy cập vào trang của anh. Em mới tạo chỉ 2 bài và sử dụng VPS tại DO. Em cám ơn.

   1. Nguyễn Việt Tiến 4 comment

    Em cám ơn anh. Thằng WP Super Cache có sử dụng được memcached ko vậy anh 🙂

    1. Luân Trần Admin

     WP Super Cache không sử dụng Memcache, tuy nhiên dùng với Canh Me ok do blog có rất nhiều comment liên tục, cache database nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng, không hiển thị comment mới.
     Do đó, bạn cần test thực tế, cái nào nhanh thì mới dùng.

 9. Nguyễn Việt Tiến 4 comment

  Em đang làm một blog chia sẻ thông tin. Mhư anh nói thì xài WP Total Cache sẽ không tốt cho những trang nhiều comment. Vậy em nghĩ nếu phát triển 1 blog thì nên xài WP Super Cache. Em ko biết là cache của WP Super Cache này xài tài nguyên nào và mình sử dụng VPS nhiều ram hay storage để hỗ trợ vậy anh.
  Em cám ơn.

 10. Binh 1 comment

  Chào Luân, mình đang chạy Lavarel, mong bạn hướng dẫn đôi chút để cài đặt Memcache hoạt động với Lavarel.

 11. Thực 6 comment

  anh cho e hỏi chút
  memcached có thể chạy trên code custom không
  e cài trên centos nhưng website chạy code custom. e không biết tích hợp thế nào để hoạt động được memcached.
  cảm ơn anh

  1. Việt Phương Moderator

   Nếu code custom mình khuyên bạn nên sử dụng Varnish, hiệu quả cao

 12. Nguyễn Công 6 comment

  Em cài không được xong giờ cứ 1 lúc thì bị “Error establishing a database connection” restart lại vps được 1 lúc lại bị lại

  1. Việt Phương Moderator

   Lỗi bên MySQL bị stop rồi. Bạn kiểm tra log mysql xem bị tắt vì vấn đề gì. Có thể do quá tải server

 13. Quách Chí Cường 3 comment

  Các bạn lưu ý thêm:

  1. Nếu các bạn cài đặt multi php version trên hệ thống, thì cần tiến hành compile source php memcached extension tương ứng. Có thể tham khảo hướng dẫn tại đây: https://cuongquach.com/2016/10/cai-dat-php-memcached-php-memcache-extension/

  2. Nếu bạn cấu hình session.handler trên Memcached, bạn nên lưu ý vấn đề liên quan đến phpMyAdmin : https://cuongquach.com/2016/06/phpmyadmin-session-save-handler-error-500/

  Trân trọng.

 14. Văn Minh 29 comment

  Sao mình cài Memcached xong đã restart lại PHP và restart lại cả VPS vẫn ko vào được phpmyadmin nhỉ? nhập user xong nhập pass lại văng ra. Đảm bảo không sai pass.
  Hix

  1. Việt Phương Moderator

   Cài đặt Memcached có động gì đến cấu hình Nginx của HocVPS Port đâu nhỉ. Bạn bị văng ngay bước nhập vào cửa sổ pop-up? Các tool khác của HocVPS bạn vẫn vào đc bình thường không?

   1. Van Minh 29 comment

    Mình vào được rồi, hình như domain:port nó không phân giải được, vào bằng ip:port thì vào được bác ạ

    1. Việt Phương Moderator

     Nếu thế bạn đã chỉnh gì trong Nginx Conf rồi chứ không hẳn do Memcached đâu. Ok rồi nhé bạn

 15. Long 3 comment

  “Nếu dùng phpMyAdmin bạn cần disable tính năng này bằng cách cấu hình riêng cho phpMyAdmin.”

  Mình chỉ là wordpress thì có cần làm bước này không nhỉ?
  Cảm ơn admin và mod ạ

Comment của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *