Memcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

Mô hình hoạt động của Memcached:

memcached-architecture

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 7/6/5.

Cài đặt Memcached

– Cài đặt Remi repository với CentOS 5 (CentOS 7 và 6 không cần bước này)

## Remi Dependency on CentOS 5
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

– Cài đặt Memcached package

## CentOS 7 and 6
yum install memcached

## CentOS 5
yum --enablerepo=remi install memcached

Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB và MAXCONN. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 128MB để cache (mặc định 64MB). OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho local connect được tới port 11211 mà thôi.

# nano /etc/sysconfig/memcached
PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="10240"
CACHESIZE="128"
OPTIONS="-l 127.0.0.1 -U 0"

Khởi động Memcached

chkconfig memcached on
service memcached start

Để theo dõi tình trạng memcached, các bạn có thể có thể sử dụng phpMemcachedAdmin để xem ngay trên trình duyệt. PHPMemcachedAdmin chỉ cần tải về là có thể sử dụng, nên cài đặt trong thư mục quản lý của HocVPS Script để bảo mật. Cụ thể, mình sẽ cài đặt trong thư mục /home/hocvps.com/private_html/:

cd /home/hocvps.com/private_html/
wget https://github.com/elijaa/phpmemcachedadmin/archive/1.3.0.tar.gz
tar -xvzf 1.3.0.tar.gz
mv phpmemcachedadmin-1.3.0 memcached && chmod -R 777 memcached && chown -R nginx:nginx memcached
rm -f 1.3.0.tar.gz

Giờ bạn có thể truy cập PHPMemcachedAdmin qua domain:port/memcached/

Lưu ý: ở lần truy cập đầu tiên bạn sẽ thấy thông báo “Error : Configuration file or folder is missing, please fix this error and try again“. Bạn vào Editing Configuration rồi Save Live Configuration là xong.

Cài đặt Memcache và Memcached PHP Module

Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.

PHP 5.5

yum --enablerepo=remi,remi-php55 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 5.6

yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.0

yum --enablerepo=remi,remi-php70 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

PHP 7.1

yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Cuối cùng khởi động PHP và web server

service php-fpm restart
service nginx restart

Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall

Trong trường hợp bạn sử dụng riêng một server để chạy Memcached thì cần phải mở port 11211 trên server cache.

Sử dụng lệnh sau

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT

Khởi động lại Iptables Firewall

service iptables restart

Cài đặt Memcached làm Session Handler

Bạn có thể cấu hình PHP sử dụng Memcached làm session handler, thay vì dùng files, để tăng hiệu năng xử lý của hệ thống. Tất nhiên thao tác này chỉ nên thực hiện với các mã nguồn sử dụng nhiều session, WordPress thì không cần.

Mở file cấu hình php.ini

nano /etc/php.ini

Tìm dòng [Session], thay thế session.save_handler = files bằng:

[Session]
session.save_handler = memcached
session.save_path = "127.0.0.1:11211"

Nhấn Ctrl+O để save file, Ctrl+X để đóng editor.

Nếu dùng phpMyAdmin, bạn cần tùy chỉnh cơ chế lưu trữ session của ứng dụng. Chỉnh sửa file session.inc.php của phpMyAdmin:

nano /home/domain.com/private_html/phpmyadmin/libraries/session.inc.php

_Uncomment (bỏ //) dòng: //ini_set('session.save_handler', 'files');
_Thêm dòng : ini_set('session.save_path', '/tmp');

Cuối cùng restart lại PHP

service php-fpm restart

Cài đặt Memcached làm việc với WordPress

Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache W3 Total Cache.

W3 Total Cache

Trong phần cài đặt plugin, hãy chọn page cache method là Memcached cho các module Page Cache, Database Cache và Object Cache là xong.

Giờ thì hãy tận hưởng tốc độ vù vù mà Memcache đem lại nhé.

Xóa Memcached

Nếu không dùng nữa và muốn xóa hoàn toàn Memcached khỏi server, bạn hãy chạy lệnh bên dưới:

yum remove memcached php-pecl-memcached php-pecl-memcache
service php-fpm restart
service nginx restart

Chúc các bạn thành công!

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

381 Comments

 1. Minh Tuan 7 comment

  –> Running transaction check
  —> Package memcached.x86_64 0:1.4.22-1.el6.remi will be installed
  –> Processing Dependency: libsasl2.so.2()(64bit) for package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64
  –> Processing Dependency: libevent-2.0.so.5()(64bit) for package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64
  –> Running transaction check
  —> Package libevent.x86_64 0:2.0.21-4.el7 will be installed
  —> Package memcached.x86_64 0:1.4.22-1.el6.remi will be installed
  –> Processing Dependency: libsasl2.so.2()(64bit) for package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64
  –> Finished Dependency Resolution
  Error: Package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  Requires: libsasl2.so.2()(64bit)
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest

  Em cài vài lần rồi, xóa VPS đi rồi cài lại vẫn bị không hiểu nữa. Anh Luân xem giúp em với.

   1. Minh Tuan 7 comment

    Em dùng centos 7 của vulrt. Em vừa cài lại centos 6 thì dùng được. Chạy khá nhanh 😀 Cảm ơn anh Luân.

 2. 2 comment

  Starting memcached: chown: invalid user: `memcached\r’
  to switch toe user memcached
  [FAILED]

  Em Start lại nó báo lỗi này thì sửa ở đâu z a ?

   1. HungDang 5 comment

    Tình hình là bạn phải kiểm tra lại file :
    /etc/sysconfig/memcached

    USER=”memcached” <— cái này mà sai là khổ lắm

 3. hung 12 comment

  Error: Package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  Requires: libsasl2.so.2()(64bit)
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest
  mình cài memcached thế này luân ơi

   1. quang 14 comment

    7 hay 6 gì cũng lỗi như trên a luân ơi, em xóa mấy cái vps rồi cài lại vẫn lỗi y chang . thử mọi cách k đc

     1. Luân Trần Admin

      Khó nhỉ, mình cài suốt rồi có sao đâu, bạn kiểm tra lại cẩn thận từng câu lệnh nhé.

 4. Long 7 comment

  Cài memcached mà bị báo lỗi như này thì phải làm sao Luân nhỉ?
  —————–
  Error: Package: memcached-1.4.22-1.el6.remi.x86_64 (remi)
  Requires: libsasl2.so.2()(64bit)

   1. Long 7 comment

    Mình search thấy topic đó và làm theo từ hôm nọ rồi mà không được. Có nên cài lại về centos 6 không nhỉ, mình chọn bản 7 64 bit và không thể tìm cách nào cài được memcached chứ

     1. Long 7 comment

      Okie Luân.

      Mình cũng đang cài lại bản 6 rồi. Bản 64 bit với 32 bit chắc cũng như nhau thôi nhỉ.

      Tks Luân đã hỗ trợ nhé.

 5. Nate Love 12 comment

  Của mik kiểm tra nó ra thế này có dc ko luân

  accepting_conns 1
  auth_cmds 0
  auth_errors 0
  bytes 0
  bytes_read 7
  bytes_written 0
  cas_badval 0
  cas_hits 0
  cas_misses 0
  cmd_flush 0
  cmd_get 0
  cmd_set 0
  conn_yields 0
  connection_structures 11
  curr_connections 10
  curr_items 0
  decr_hits 0
  decr_misses 0
  delete_hits 0
  delete_misses 0
  evictions 0
  get_hits 0
  get_misses 0
  incr_hits 0
  incr_misses 0
  limit_maxbytes 134217728
  listen_disabled_num 0
  pid 2124
  pointer_size 64
  rusage_system 0.008998
  rusage_user 0.000000
  threads 4
  time 1444723533
  total_connections 11
  total_items 0
  uptime 10
  version 1.4.4

 6. quangduy 3 comment

  Ad ơi cho mình hỏi cấu hình tối thiểu để cài dc memcached là bao nhiêu vậy?
  Thanks ad nhé ^^

  1. Luân Trần Admin

   Do nó lưu trên RAM, nên bạn tự tính xem. Nếu site nhiều dữ liệu, cache nhiều thì cần dung lượng RAM nhiều. Tốt nhất nên từ 768MB trở lên.

 7. HTH 3 comment

  Chào anh Luân, em sau khi cài đặt thêm PHP module (PHP 5.6), trong quá trình cài đặt có xung đột với php Opcache, cleanup 1 số thứ. Chạy xong sau đó em restart php-fpm thì bị start [FAILED]

  Hiện tại memcached chạy tốt với w3 total cache nhưng mà website lại không bật được session(cứ session_start() là bị lỗi), php Opcache với phpMyAdmin cũng hư luôn, anh có biết cách khắc phục không? em làm đúng theo mọi hướng dẫn của anh

   1. HTH 3 comment

    Em thấy trong Opcached báo lỗi:
    Warning: Division by zero in /home/www.*****.com/private_html/op.php on line 163

    Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given in /home/www.aduhaivl.com/private_html/op.php on line 177

    Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/www.*******.com/private_html/op.php on line 184

    phpMyAdmin thi 2 báo: Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser.

    Trên trang web là lỗi:
    Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_39sd9cen1f58jvinil8o3qqcb0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/www.*****.com/public_html/wp-content/themes/twentytwelve/header.php on line 1

    Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_39sd9cen1f58jvinil8o3qqcb0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0

    1. HTH 3 comment

     Giải quyết được rồi anh, nhưng mà zend Opcache vẫn không chạy được, em remove hết, sau đó cài đặt lại Zend Opcache nhưng cài đặt xong, restart php-fpm thì nó failed

     [03-Oct-2015 11:45:14] NOTICE: PHP message: PHP Warning: Module ‘Zend OPcache’ already loaded in Unknown on line 0
     [03-Oct-2015 11:45:14] NOTICE: PHP message: PHP Warning: Zend OPcache: module registration failed! in Unknown on line 0
     *** glibc detected *** /usr/sbin/php-fpm: free(): invalid pointer: 0x00007f861faddaf8 ***
     …..
     ….
     Em check logs file thì chúng hoàn toàn rỗng, anh có thể chỉ em cách khắc phục không?

     1. Luân Trần Admin

      Lỗi này do PHP include 2 lần module Opcache. Bạn check trong thư mục /etc/php.d/ có thể có 2 file opcache.ini đấy.

 8. Thanh 6 comment

  Bạn Luân ơi, memcached phiên bản mình đang dùng là 1.4.4 (Cài đặt theo hướng dẫn của bạn) mới nhất là 1.4.24. Mình có nên update bản mới này không? Và update như thế nào? Cảm ơn Luân 🙂

  1. Luân Trần Admin

   Bạn chạy lệnh tương ứng, thay install bằng upgrade là xong.
   Ví dụ: yum upgrade memcached

   Upgrade cũng được bạn ạ, tuy nhiên tìm hiểu trước xem có vấn đề gì không nhé 😀

 9. quocdong 1 comment

  Mình làm theo hướng dẫn, đã cài được memcached, nhưng giờ gặp lỗi không login được bằng FTP, mọi người giúp mình với đã thử fix nhièu cách

 10. Đức Hải 13 comment

  Vì lý do nhu cầu sử dụng nên không dùng giao diện HocVPS Script để quản trị được mà mình phải dùng zpanel!

  Và để update thủ công qua repo remi thì phải dùng lệnh nào?

  Thanks!

  1. Luân Trần Admin

   ZPanel không update lên PHP bằng lệnh được bạn ạ. Cả hệ thống sẽ chết ngay.

 11. Đức Hải 13 comment

  Mình dùng ZOC7 Terminal (trial) để chạy các lệnh SSH, còn panel quản trị tài khoản host thì dùng Zpanel bạn!

  1. Luân Trần Admin

   ZPanel không upgrade lên được nhé, die server ngay.

   Còn nếu bạn cài đặt server thủ công muốn upgrade thì phải thông qua repo remi, ví dụ khi cài HocVPS Script:

   yum --enablerepo=remi,remi-php55 upgrade php-fpm //PHP 5.5
   yum --enablerepo=remi,remi-php56 upgrade php-fpm //PHP 5.6
 12. thao 7 comment

  bạn xài control panel gì hay chỉ xài webserver thôi cho thêm thông tin nhé bạn vì nếu có cpanel upload sẽ dể nhẹ hơn nhiều do có scripts sẵn

 13. Đức Hải 13 comment

  Tới thời điểm này phải nói là cám ơn Luân rất nhiều! Vì nếu không có Blog này chắc mình không thể nào cài nổi 1 VPS để sử dụng với một người ko biết gì về VPS!

  Qua thông tin http://chiasecoupon.com mình đã đăng ký 1 gói của Vultr và chắc sẽ tiếp tục order sử dụng sau này. Đúng là dùng VPS là khác hẳn so với Shared host về mọi mặt về chất lượng

  Hiện mình đã cài thành công + cài đặt site mới chạy trên VPS ok rồi!

  Và đang theo dõi bài này để cài memcached, tuy nhiên con VPS đang dùng trên Vultr của mình version PHP chỉ mới là v5.3.3.

  Luân có thể chỉ cho mình cách hay lệnh để update version qua SSH cho php lên v5.5 hay 5.6 được không?

  Cám ơn nhiều!

 14. thao 7 comment

  yum –enablerepo=remi,remi-php55 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirrors.viethosting.vn
  * epel: mirrors.vinahost.vn
  * extras: mirrors.viethosting.vn
  * remi: remi.kazukioishi.net
  * remi-php55: remi.kazukioishi.net
  * rpmforge: mirror-fpt-telecom.fpt.net
  * updates: mirrors.viethosting.vn
  Setting up Install Process
  No package php-pecl-memcached available.
  No package php-pecl-memcache available.
  Error: Nothing to do

  cài dc memcache rồi nhưng module trên php không dc bác ah 🙁

  1. Luân Trần Admin

   Cái này do VPS nhận repo remi ở kazukioishi.net, mà thằng này ko có module trên. Mình chịu thua rồi 🙂

 15. HUNG MANH 3 comment

  các anh chị cho em hỏi em cài xong centos 6.6.
  em vào quyền root gõ câu lện bh yum install httpd em toàn bị lỗi loaded plugin là sao ạ
  cảm ơn các anh chị ạ

 16. hoang 9 comment

  của mình kiểm tra thì nó báo cái này
  New Relic
  PHP version: Not supported: 5.6.6. Supported versions are 5.2.x, 5.3.x, 5.4.x.
  Operating System: Supported
  Web Server: Not Supported. (nginxcgi-fcgi See NewRelic Requirements page.)
  mình đang cài php 5.6,
  liệu memcached của mình không hỗ trợ 5.6 không?

   1. hoang 9 comment

    thanks bạn, mình cài lại w3 total thì nó hiện memcached ra rồi.
    Cái New Relic là gì mình cũng không biết, tại lúc check thì nó báo thế 🙂

 17. hoang 9 comment

  mình cài cả php 5.5 và 5.6 giờ muốn xóa 1 cái đi thì làm thế nào? vì mình cài xong hết rồi cũng bị lỗi không hiện ra memcached nên nghĩ là do cài cả 2 php. hic

  1. Luân Trần Admin

   Bạn xem lại hướng dẫn cài đặt như thế nào thì chạy lại lệnh đó, nhưng thay vì yum install giờ sẽ là yum remove

 18. Dung 25 comment

  Bạn ơi cho mình hỏi mình đã cài memcache theo hướng dẫn trên của bạn đã kiểm tra cái uptime có thông số rồi nhưng sao vào cái W3 Total Cache nó ko cho phép chọn memcache. Mong bạn giúp đỡ

  1. Luân Trần Admin

   Bạn xem lại bước cuối Cài đặt Memcached PHP Module đã cài chuẩn chưa nhé?

   1. Dung 25 comment

    Cái bước Memcached PHP Module mình đã cài đi cài lại 2 3 lần rồi nhưng nó vẫn như vậy bạn à mình đang dùng bản hocvps 1.1

    1. Luân Trần Admin

     Bạn cho mình biết đang sử dụng phiên bản php nào, VPS ở đâu để mình check với

 19. Fretin Tang 5 comment

  Mình bị lỗi này: FTP credentials don’t allow to write to file /home/domain.com/public_html/nginx.conf

  Sửa nó ntn đây Luân?

 20. dangtrandang 2 comment

  Đã làm giống như bác nhưng khi vào w3 total cache thì dòng memcached bị ẩn không check được có thể sup mình không!

  1. Luân Trần Admin

   Do bạn chưa thực hiện bước Cài đặt Memcached PHP Module trên CentOS 6

 21. Hoàng Hạnh 8 comment

  Vps có nhiều ip và anh muốn chạy mỗi domain/1ip thì làm thế nào vậy Luân 🙂

  1. Luân Trần Admin

   Bạn add IP cho server như thông thường rồi trỏ domain đến IP đó là được ngay 😀

 22. Thanh 8 comment

  Mình kiểm tra Memcached hoạt động rồi nhưng khi cài W3 Total Cache thì phần Memcached lại bị mờ đi. Giúp mình với.

  Cảm ơn bạn!

  1. Luân Trần Admin

   Bạn chỉ cần cài 1 cái thôi, và nên dùng WP Total Cache. Mình đang dùng cái này. Mình đang định update bài viết khuyên mọi người dùng plugin này đây.

   1. Quốc Bảo 6 comment

    Chào Luân, mình gặp 1 vấn đề với WP Total Cache. Khi mình active, setting đầy đủ. Nếu mình vào 1 trang mà chưa được cache thì sẽ bị “Trang web này không tồn tại”, sau đó 0,5s nó sẽ tự load ra trang web. Còn nếu trang đã được cache thì vẫn vào được bình thường. Lỗi này xảy ra do W3 Total Cache vì khi mình deactive nó thì không bị nữa.

    Bạn có thể vào link này để check: http://vps.hues.vn/ra-mat-doi-thanh-nien-tinh-nguyen-so-cuu-tai-nan-giao-thong/

 23. Thanh 14 comment

  dùng code php thì phải cấu hình thêm gì để sử dụng Memcached k ạ. e cài theo hết bài này rùi.
  caù xong hocvps scripts cần cài thêm gì để bảo mật và tối ưu nó ạ. thêm cache hay gì nữa ạ?

 24. Thanh 14 comment

  1 – anh ơi cài cái này rồi còn cần cài thềm plugin W3 total cache hay super cache k ạ.

  2 – để sử dụng vps oki lâu dài. thì cài xong hocvps scripts rồi cần cài thêm gì nữa để tối ưu vps ạ. thanks anh

  1. Luân Trần Admin

   1. Bắt buộc phải cài plugin W3 total cache hoặc WP-FFPC thì mới sử dụng được Memcached. Super Cache không dùng được.
   2. Bạn cài HocVPS Script là đã được tối ưu để sử dụng lâu dài rồi.

   1. Thanh 14 comment

    dùng code php thì phải cấu hình thêm gì để sử dụng Memcached k ạ. e cài theo hết bài này rùi.
    caù xong hocvps scripts cần cài thêm gì để bảo mật và tối ưu nó ạ. thêm cache hay gì nữa ạ?

 25. Tung Anh Seo 1 comment

  nano /etc/sysconfig/memcached

  PORT=”11211″
  USER=”memcached”
  MAXCONN=”1024″
  CACHESIZE=”64″
  OPTIONS=””

  bạn hướng dẫn mình chỉnh lên 512 giống bạn với, RAM VPS của mình 4GB
  Cảm ơn

  l

  1. Luân Trần Admin

   Bạn lưu ý plugin Memcached cài đặt hơi khác nhé, không phải activate lên sử dụng đâu

 26. tinhbk 9 comment

  Mình đã sửa lại câu lệnh “yum –enablerepo=remi,remi-php54 install php-pecl-memcached” sang php54 và thấy cài đặt thành công. Tuy nhiên mình vào xem phpinfo thì không thấy php memcached, trong WP-FFPC báo lỗi
  “memcached cache backend activated but no PHP memcached extension was found.
  Please either use different backend or activate the module!”
  Cậu giúp mình với.
  Thanks cậu !

 27. tinhbk 1 comment

  Mình cài PHPMemcached bị lỗi này thì xử lý sao bạn nhỉ?

  [root@digivps1 ~]# yum –enablerepo=remi,remi-php55 install php-pecl-memcached
  Loaded plugins: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirror.sov.uk.goscomb.net
  * epel: mirror.nus.edu.sg
  * extras: mirror.sov.uk.goscomb.net
  * remi: mirror.smartmedia.net.id
  * remi-php55: mirror.smartmedia.net.id
  * updates: mirror.as29550.net
  Setting up Install Process
  Resolving Dependencies
  …………..
  Error: Package: php-mysql-5.4.29-3.el6.remi.x86_64 (remi)
  Requires: php-pdo(x86-64) = 5.4.29-3.el6.remi
  Removing: php-pdo-5.4.27-1.el6.remi.x86_64 (@remi)
  php-pdo(x86-64) = 5.4.27-1.el6.remi
  Updated By: php-pdo-5.5.13-3.el6.remi.x86_64 (remi-php55)
  php-pdo(x86-64) = 5.5.13-3.el6.remi
  Available: php-pdo-5.3.3-26.el6.x86_64 (base)
  php-pdo(x86-64) = 5.3.3-26.el6
  Available: php-pdo-5.3.3-27.el6_5.x86_64 (updates)
  php-pdo(x86-64) = 5.3.3-27.el6_5
  Available: php-pdo-5.4.29-2.el6.remi.x86_64 (remi)
  php-pdo(x86-64) = 5.4.29-2.el6.remi
  Available: php-pdo-5.4.29-3.el6.remi.x86_64 (remi)
  php-pdo(x86-64) = 5.4.29-3.el6.remi
  Available: php-pdo-5.5.13-2.el6.remi.x86_64 (remi-php55)
  php-pdo(x86-64) = 5.5.13-2.el6.remi
  You could try using –skip-broken to work around the problem
  You could try running: rpm -Va –nofiles –nodigest
  [root@digivps1 ~]#

  1. Luân Trần Admin

   Hiện giờ bạn đang sử dụng PHP 5.4, trong khi lệnh kia tìm và cài đặt php-pecl-memcached cho PHP 5.5 với repo remi. Bạn hãy thử chạy lệnh yum update hoặc upgrade PHP xem như thế nào

 28. Huy Tùng 10 comment

  Cho mình hỏi bắt buộc phải cài trên CentOS6 hả bạn, mình đang dùng CentOS5 có cài được không. VPS cần bao nhiêu RAM thì có thể chạy tốt dc Memcached vậy bạn. Cám ơn rất nhiều.

  1. Luân Trần Admin

   Mình viết bài này thực hiện trên CentOS 6, còn bản 5 thì mình chưa thử qua bạn ạ. Bạn cần khoảng 128 – 256MB RAM cho Memcached là ngon lắm rồi.

 29. tinhbk 9 comment

  Mình đã cái APC cache + Mod_pagespeed (mình dùng servertut) không biết cài thêm cái này hiệu quả có tốt hơn hẳn không nhỉ? Trong trường này mình nên sử dụng những cái nào để đạt được kết quả tốt nhất hay dùng cả 3 cho VPS giá rẻ tại DO.
  Thanks !

  1. Luân Trần Admin

   Mình thấy Centmin Mod họ khuyến khích sử dụng Memcached + ngx_pagespeed ấy bạn

 30. Trung Tran 24 comment

  Cái này VPS Ram phải 1Gb trở lên mới dám sài nhở??
  Cho mình hỏi là cái này có khác gì & ưu điểm của nó như thế nào so với việc cài mod_pagespeed của google nhỉ??
  Mình đã cài mod_pagespeed rồi, không biết có nên cài thêm nữa hay ko?
  Thanks