Thông thường, để kiểm tra website có bị dính malware/virus hay không mình hay nén tất cả các file *.PHP làm một file rồi upload lên Virus Total để check. Đây là một website quét virus trực tuyến sử dụng hơn 50 chương trình diệt virus khác nhau để quét nên khả năng phát hiện ra malware là rất cao.

Toàn bộ thao tác nén các file *.PHP các bạn có thể sử dụng một câu lệnh bên dưới với Linux:

find -iname '*.php' -print0 | xargs -0 tar -rf php_backup.tar

Output là file php_backup.tar chứa toàn bộ file *.PHP. Lưu ý bạn cần di chuyển đến folder chứa website trước khi chạy lệnh.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

2 Comments

    1. Luân Trần Admin

      Dùng lệnh cd để di chuyển đến folder đó, ví dụ cd /home/domain.com/public_html/