Đối với một số nhà cung cấp VPS, khi bạn sử dụng template Ubuntu 14.04 có sẵn trong SlolusVM và tiến hành cập nhật cho Ubuntu hoặc cài đặt package bất kỳ với dòng lệnh apt-get thì có thể gặp thông báo lỗi:

W: GPG error: http://archive.canonical.com trusty Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://security.ubuntu.com trusty-security Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://archive.ubuntu.com trusty Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32
W: GPG error: http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32

Nguyên nhân mình tìm hiểu được ở đây là do template bị thiếu public key cho Ubuntu 14.04 trusty’s repository. Cách giải quyết của chúng ta ở đây đó là sẽ tự tạo key bị thiếu bằng cách sử dụng apt-get.

Như thông báo lỗi bên trên của mình thì có 2 mã số cần lưu ý đó là: 40976EAF437D05B5 và 3B4FE6ACC0B21F32. Nếu mã số của bạn khác thì hãy copy lại và thay thế trong dòng lệnh bên dưới:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 40976EAF437D05B5
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3B4FE6ACC0B21F32

Giờ thì tiến hành cập nhật apt-get update hoặc cài đặt bất cứ package nào sẽ không gặp thông báo lỗi như trước nữa.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.