Post Series: Varnish
 1. 1. Hướng dẫn cài đặt Varnish cho Nginx/Apache trên CentOS/Ubuntu
 2. 2. Varnish Agent – Công cụ quản lý và Theo dõi Varnish
 3. 3. Varnish Dashboard – Theo dõi Varnish trực quan, realtime
 4. 4. Cấu hình Varnish hoạt động với CloudFlare và Nginx
 5. 5. Cấu hình Varnish hoạt động trên 2 port khác nhau
 6. 6. Sử dụng HTTPS với Varnish

Khi chúng ta sử dụng Varnish, vấn đề là làm sao để theo dõi được tình trạng hệ thống và có thể điều chỉnh được các tham số cấu hình VCL. Với Varnish Agent, mọi chuyện rất đơn giản.

Varnish Agent

Varnish Agent là một tiến trình nhỏ kết nối với Varnish và các service liên quan để có thể trực tiếp quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động của Varnish.

Sau khi cài đặt xong, Varnish Agent hoạt động trên port 6085, bạn có thể truy cập từ trình duyệt với đường dẫn http://domain.com:6085/html/ để xem thông tin Varnish. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh trực tiếp file cấu hình VCL luôn.

Hướng dẫn cài đặt Varnish Agent

Varnish Agent có sẵn trong repo của Varnish, nếu bạn cài đặt Varnish theo hướng dẫn trên Học VPS rồi thì chỉ cần chạy lệnh sau:

Trên CentOS

yum install varnish-agent

Trên Ubuntu

apt-get install varnish-agent

Chạy Varnish Agent:

service varnish-agent start

Ngoài ra, bạn có thể tự build từ source code, xem thêm tại đây.

Lấy thông tin username và password

Để truy cập vào được đường dẫn của Varnish Agent, bạn cần có username và password. Thông tin được lưu trong file /etc/varnish/agent_secret

Xem nội dung file:

cat /etc/varnish/agent_secret

Giờ bạn hãy truy cập vào đường dẫn http://domain.com:6085/html/ để xem thông tin Varnish nhé.

 • Phần Parameters có thể tùy chỉnh trực tiếp cấu hình Varnish.
 • Phần Running có thể start/stop Varnish hoặc xóa Cache
 • Tab VLC có thể chỉnh sửa lại file VCL

Nếu bạn không truy cập được, có thể do chưa mở port 6085. Hãy add thêm port này vào iptables.

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6085 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

Xem thêm thông tin về dự án này tại đây.

Chúc bạn thành công.

Comment của bạn

Lưu ý: tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận! Nếu có code bạn hãy up lên pastebin.com rồi để lại link trong comment.

10 Comments

 1. Lộc Đặng 52 comment

  Hi Luân!!
  Mình bị lỗi “Package varnish-agent-4.1.1-1.el6.x86_64.rpm is not signed”

  CentOS 6.5 (64bit)

   1. Lộc Đặng 52 comment

    Hi luân !

    Bước cài đặt thì thành công rồi. Nhưng khi cài đặt Varnish Agent thì mới bị lỗi đó. Sau khi chạy lệnh “yum install varnish-agent” thì nó tự động tải thì tới bước cài đặt thì nó bắt đầu báo lỗi và k cho cài.

     1. khanh 6 comment

      Còn mình thì nó không có gói để down luôn hay sao đó
      [root@vm27062019 home]# yum install varnish-agent
      Loaded plugins: fastestmirror
      Loading mirror speeds from cached hostfile
      * base: mirror.xtom.com.hk
      * epel: d2lzkl7pfhq30w.cloudfront.net
      * extras: mirror.overthewire.com.au
      * remi: mirrors.thzhost.com
      * remi-php71: mirrors.thzhost.com
      * remi-safe: mirrors.thzhost.com
      * updates: centos.biz.net.id
      No package varnish-agent available.
      Error: Nothing to do